Szukaj
Aktualności
Sortowanie
  • Dzien Nauczyciela z Impulsem

Pobierz obrazki


 


Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy, Instruktorzy, Opiekunowie, Katecheci i Trenerzy


W związku z Dniem Edukacji Narodowej składamy wszystkim NAUCZYCIELOM, jakimi są rodzice, dydaktycy, pedagodzy, wychowawcy, katecheci, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie i in. włączający się
w rozwój dzieci i młodzieży - najserdeczniejsze życzenia, by w okresie nieustannych przemian społeczno-politycznych w naszym kraju, możliwa była możliwa była realizacja zakładanych przez Państwa społecznych, zawodowych i osobistych celów.

Impulsowa biblioteczka nauczyciela:

Pedagogika dla nauczycieli w praktyce

 

Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dzieckaZ tej okazji Oficyna Wydawnicza „Impuls” przygotowała szereg atrakcyjnych nowości, adresowanych do przyszłych i obecnych nauczycieli akademickich, szkolnych i przedszkolnych. Uwagę zwraca przede wszystkim kopalnia wiedzy, za jake niewątpliwie można uznać Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka  Irerny Adamek i Józefa Bałachowicza. Książka jest próbą opracowania zagadnień związanych z kompetencjami kreatywnymi nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Czy rzeczywiście – jak pyta D. Klus-Stańska – zniewolony administracyjnie i biurokratycznie nauczyciel zrzuca z siebie odpowiedzialność za wychowawczą i kształceniową rzeczywistość szkolną? Odpowiedź na to pytanie jest ważna, gdyż kompetencje nauczyciela decydują o przebiegu procesu edukacyjnego, o charakterze działań nie tylko jego samego, ale i uczniowskich. Stanowią bowiem kontekst kształtowania się takich samych kompetencji u podopiecznych...

http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/kompetencje-kreatywne-nauczyciela-wczesnej-edukacji-dziecka,1485.html
 
 

NAUCZYCIEL DOSKONAŁY

Jak pisze autor Nauczyciel dokonały publikacji Janusz Bielski cech efektywnego nauczyciela poszukuje się również dzisiaj, ale coraz częściej pojawiają się u badaczy przekonania, że cechy te nie są wrodzone i że można je wykształcić w procesie przygotowania zawodowego. Głównym przedmiotem współczesnych badań staje się rzeczywisty nauczyciel, działający w konkretnych warunkach. Odrzuca się założenie, że nauczyciel jest z natury doskonały. Wytworzył się też „realistyczny” stosunek do jego pracy dydaktyczno-wychowawczej, z pewnym odcieniem krytycyzmu. Nauczyciel, który nie najlepiej wykonuje swoje zadania, może spotkać się z brakiem akceptacji nie tylko ze strony swoich zwierzchników. Powstała swego rodzaju społeczna presja na doskonalenie się w zawodzie. Coraz częściej odrzuca się pogląd o istnieniu jakiegoś jednego warunku decydującego o efektach pracy zawodowej nauczyciela, a przyjmuje się założenie, że rezultaty pracy uwarunkowane są całym zespołem różnorodnych czynników...

http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/nauczyciel-doskonaly,1847.html

 
 

Nauczycielskie praktyki oceniania

Trzecia z propozycji „Impulsu” – Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami autorstwa Grażyny Szyling – porusza jeden z najstarszych, a zarazem najdelikatniejszych wątków edukac  ji: kwestię oceniania, intrygującą zarówno z naukowego, jak i społecznego punktu widzenia, ze względu na towarzyszące jej motywacje psychologiczne, jak i skutki psychologiczne, będące skutkiem np. niewłaściwej oceny. Kontrowersję tematu dodatkowo podkreśla fakt, że proces oceniania związany jest nierozerwalnie ze stosunkiem władzy, stając się jej nieodłącznym atrybutem. Problematyczność zagadnienia otwiera szerokie pole badawcze, rodząc mnogość pytań, czasem tak nieoczywistych jak to, kiedy ocena bywa „kłopotliwa etycznie” lub jakie „dylematy praworządności” mogą się pojawić przy próbie zderzeni wymagań programowych z indywidualnymi możliwościami ucznia.

http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/nauczycielskie-praktyki-oceniania

 
 

Diagnostyka pedagogiczna

Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne Barbary Skałbani to publikacja powstała jako odpowiedź i rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych między pedag  ogami i psychologami, dotyczącymi zagadnień diagnozowania i diagnostyki dzieci i młodzieży; jak zauważa sama autorka, niejednoznaczność rozdziału ról powoduje na ogół wycofywanie się nauczycieli z obszaru diagnostyki – poprzestają jedynie na diagnostyce edukacyjnej, tymczasem – jak przekonuje Autorka, nie będąca w tej kwestii odosobniona – diagnoza jest jednym z podstawowych narzędzi, jakim operują pedagodzy. Co więcej: nauczyciel ma rzadką i nieocenioną możliwość postawienia diagnozy na podstawie obserwacji bezpośredniej, przy czym diagnozowany uczeń obserwowany jest zarówno podczas procesu uczenia się, jak i w naturalnym środowisku: rówieśniczym, rodzinnym etc. Wczesna diagnoza pedagogiczna jest kluczem do sukcesu we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych dowolną formą niepełnosprawności, gdzie działania terapeutyczne skierowane są zarówno do samych dzieci, jak i do ich najbliższych. Podział zawartości merytorycznej, gdzie każdy rozdział zakończony jest podsumowaniem, zestawem ćwiczeń praktycznych i stosowną bibliografią sprzyja także autoedukacji i samodoskonaleniu zawodowym przyszłych i obecnych nauczycieli i pedagogów.

http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/diagnostyka-pedagogiczna,1216.html

 Impuls poleca i zaprasza

Oficyna Wydawnicza Impuls to krakowskie wydawnictwo pedagogiczne i księgarnia internetowa oferująca publikacje tradycyjne i elektroniczne (ebook) z szeroko pojętej pedagogiki, w tym specjalnej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, muzyki i sztuki, psychologii, socjologii, alternatywnych dziedzin edukacji oraz wielu innych m.in. medycyna książki, resocjalizacja książki, pedagogika resocjalizacyjna… Zapraszam Czytelników i nowych autorów do częstych odwiedzin naszej strony internetowej, do wydawnictwa, do nas!

 

Oficyna Wydawnicza Impuls


zamowienia@impulsoficyna.com.pl 
506-624-220

 

 

 
 

 


Wysyłanie komentarzy jest dostępne dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się i dodaj komentarz.

 Logowanie


Wróć

Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się