Szukaj
Aktualności
Sortowanie
  • NOWY Program do WFu!

Premiera w Impulsie!

Polecamy nowość wydawniczą Małgorzaty Pluchcińskiej:  podręcznik-program do WF-u dla liceum i technikum!


Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum pt. Ćwiczę, bo chcę  jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.


Cwicze bo chcęProgram jest napisany w oparciu o trzy koncepcje: personalistyczną koncepcję wychowania, pedagogiczną wersję wychowania fizycznego oraz koncepcję sprawności fizycznej ukierunkowaną na zdrowie. Uwzględnia także założenia edukacji olimpijskiej. Program obejmuje wszystkie treści zapisane w podstawie programowej wychowania fizycznego i koncentruje wokół budowania świadomości ucznia w kontekście bycia aktywnym i dbania o swoje zdrowie. Program jest autorskim spojrzeniem na prowadzenie wychowania fizycznego w szkole. Uzupełniony jest o plany pracy (dla liceum i technikum), które mogą być dowolnie modyfikowane przez nauczycieli bez konieczności dokonywania modyfikacji programu.

Publikacja składa się z części papierowej i płyty CD: Załącznik 1. Podstawa programowa dla liceum i technikum z ponumerowanymi wymaganiami    Załącznik 2. Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego dla klas I–IV liceum ogólnokształcącego  (na płycie CD) Załącznik 3. Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego dla klas I–V technikum  (na płycie CD)

Program zalecany jest dla:
- nauczycieli szkół podstawowych planujących podjęcie pracy w liceum lub technikum,
- nauczycieli wychowania fizycznego planujący napisanie własnego programu nauczania,
- nauczycieli akademiccy w Akademiach Wychowania Fizycznego lub innych uczelniach kształcących na kierunku wychowanie fizyczne prowadzący zajęcia z metodyki wychowania fizycznego.


Polecamy: http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/cwicze-bo-chce,2087.html

 


Impuls i Urszula Kierczak polecają podręczniki-poradniki do WFu, dla:


Program do WF dla klas 4-8 pt.  Wychowanie Fizyczne: OBUDOWA METODYCZNA PROGRAMU „RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU”.


Publikacja zawiera Plany pracy i przedmiotowy system oceniania dla klas IV–VIII, plany pracy nauczyciela na zajęciach do wyboru.

WF

Nauczyciel, opierając się na podstawie programowej, tworzy własny lub wybiera z dostępnych na rynku program nauczania. Program nauczania stanowi opis sposobu osiągania celów z podstawy programowej, jest więc zapisem treści nauczania, form i metod pracy. Program dotyczy całego etapu kształcenia. Na jego bazie nauczyciel opracowuje własny plan pracy rocznej, określający zadania do realizacji i przewidywane osiągnięcia uczniów w danym roku szkolnym, w danej klasie. Ostatnim etapem planowania jest przygotowanie konspektów zajęć, czyli plan realizacji lekcji. 

Plan pracy nauczyciela wychowania fizycznego obejmuje rok nauki i opisuje realizowane czynności i treści nauczania, które mają umożliwić osiągnięcie celów szczegółowych dla danej klasy. Układ planu pracy jest indywidualną sprawą każdego nauczyciela, powinien się jednak opierać na wskazanych w podstawie programowej i wybranym programie nauczania celach edukacyjnych dla danego etapu kształcenia. 
Plan powinien być czytelny, rzeczowy, konkretny i realny, czyli możliwy do wykonania, jasno określać realizowane treści, wyznaczać zadania szczegółowe, dostosowane do możliwości uczniów i aktualnych założeń programowych szkoły. Plan pracy musi więc być dostosowany do poziomu sprawności uczniów, warunków szkoły, posiadanej bazy dydaktycznej, zaplecza sportowo-rekreacyjnego, sprzętu i wyposażenia. Powinien być powiązany z tradycjami sportowymi, odpowiadać na potrzeby szkoły i środowiska. Aby umożliwić uczniom twórczy i aktywny udział w procesie edukacji, plan pracy powinien także uwzględniać ich zainteresowania i pasje. Przed przystąpieniem do opracowania planu pracy nauczyciel musi zatem przeprowadzić diagnozę indywidualną, grupową i środowiskową. 


Polecamy: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/wychowanie-fizyczne-obudowa-metodyczna-programu-rusz-sie-czlowieku,2005.html
 


Rusz się człowieku kl. I
: Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego „Rusz się człowieku”.
Klasa I szkoły podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna zawiera: Plan pracy:
120 scenariuszy zajęć!


poleca Impuls Ruch daje radość, zadowolenie, odpręża, wzmacnia organizm, sprzyja ogólnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dziecka. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w ramach edukacji wczesnoszkolnej powinny być dla uczniów przyjemnością i zabawą. Nauczyciel powinien dążyć do rozwoju naturalnej potrzeby ruchu. Zadaniem wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacji jest przygotowanie ucznia do stałego uczestnictwa w kulturze fizycznej, czyli wyposażenie w umiejętności, wiedzę, przekonania i wartości, które w dorosłym życiu owocować będą aktywnym, zdrowym stylem życia.

Główną formą pracy w nauczaniu wczesnoszkolnym jest dzień aktywności dziecka. Treści kształcenia i wychowania powinny być spójne dla wszystkich edukacji. Wychowanie fizyczne jest integralną częścią nauczania i wychowania. Niestety pojawiają się tendencje do traktowania tego przedmiotu jako przerywnika w innych zajęciach, dodatkowego, niezbyt ważnego elementu nauczania. Zminimalizowane, ograniczone do dwudziestominutowych zabaw i gier wychowanie fizyczne pozostaje na uboczu procesu edukacji. W większości programów nauczania wychowaniu fizycznemu poświęcono niewiele uwagi, a przecież realizacja czynności ruchowych oraz zdobycie wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej wymagają przemyślanych sposobów działania, odpowiednich warunków, specjalistycznego sprzętu, właściwego przygotowania nauczyciela i uczniów.


Polecamy: http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/rusz-sie-czlowieku-kl-i-obudowa-metodyczna-programu-wychowania-fizycznego-rusz-sie-czlowieku-klasa-i-szkoly-podstawowej,2011.html

 


Rusz się człowieku kl. II
: Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego „Rusz się człowieku”.
Klasa II szkoły podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna zawiera: Plan pracy:
120 scenariuszy zajęć!


poleca Impuls Oddajemy w Państwa ręce drugą część cyklu poradników dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, stanowiących obudowę metodyczną programu wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej „Rusz się człowieku”. Tym razem jest to materiał przeznaczony dla klasy II.

Prezentowane scenariusze zajęć stanowią zwartą całość, mogą być jednak realizowane jako pojedyncze lekcje lub stanowić inspirację do budowy własnych pomysłów. Nauczyciel może w dowolny sposób zmieniać kolejność zajęć lub ich układ, dostosowując treści do tematów z innych edukacji.

W realizacji celów określonych w podstawie programowej najważniejsze jest właściwe zaplanowanie pracy przez nauczyciela. Materiał podzielono na cykle tema­tyczne, a każdy z nich omówiono w postaci szczegółowych scenariuszy kolejnych zajęć.

W niniejszym poradniku zamieszczono 120 scenariuszy zajęć. W każdym konspekcie podano: temat zajęć, zakres umiejętności ruchowych, przekazywanych wiadomości i kształtowanych postaw, miejsce zajęć, przy­bory do wykorzystania oraz dokładną charakterystykę czynności uczniów.


Polecamy: http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/rusz-sie-czlowieku-kl-ii-obudowa-metodyczna-programu-wychowania-fizycznego-rusz-sie-czlowieku-klasa-ii-szkoly-podstawowej,2021.html

 


Mamy nadzieję, że zaproponowane pozycje ułatwią nauczycielom  realizację zadań określonych w podstawie programowej i sprostanie wymogom postawionym im w tej dziedzinie. Podane przykłady metod i form pracy, ćwiczeń, zabaw, gier i całych scenariuszy powinny pomóc w prowadzeniu zajęć oraz zachęcić do stworzenia własnych ciekawych rozwiązań metodycznych, czego wszystkim nauczycielom serdecznie życzymy.


(wszelkie zapytania prosimy kierować na adres zamowienia@impulsoficyna.com.pl lub tel. 506-624-220)
 

Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego Rusz się człowieku: program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Impuls

 

 

 


Wysyłanie komentarzy jest dostępne dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się i dodaj komentarz.

 Logowanie


Wróć

Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się