Szukaj
Aktualności
Sortowanie
  • Pedagogika ogólna - sliwerski-pedagog.blogspot.com

Facebook Impuls Google+ Impuls YouTube Impuls Issuu Impuls Mail Impuls

 

 

Od roku akademickiego 2012/2013 wszystkie jednostki kształcące na kierunku pedagogika realizują nowy model edukacji wyższej, którego wzorzec określają Krajowe Ramy Kwalifikacji. Zarówno w standardach
Pedagogika ogólna
kształcenia pedagogicznego dla studiów I i II stopnia, jak i standardach przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielskiego znajdują się moduły treści dotyczące podstawowego pojęcia pedagogiki jakim jest wychowanie. Jak słusznie wskazuje się w uzasadnieniu wzorcowych efektów kształcenia: pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka.


Aspekty historyczne teorii i praktyki wychowania oraz procesu kształcenia zostały ujęte w dwóch pierwszych podręcznikach naszej serii, których autorem jest Czesław Kupisiewicz. Ja zaś przygotowałem tom, który wprowadza czytelnika w zakres elementarnej wiedzy używanej w pedagogice i szeroko pojmowanych naukach o wychowaniu o jej podstawowych prawidłowościach oraz zastosowaniu także w obrębie dyscyplin pokrewnych. Zgodnie z postulowanymi wskaźnikami efektów kształcenia wprowadzam czytelników w zakres wiedzy na temat wychowania, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych i teoretycznych podstaw, jego specyfice i relacjach z innymi fenomenami, jak cele i wartości w wychowaniu, konstytuujące je normy oraz granice i zaprzeczenia jego istoty (pseudowychowanie).

Określenie przedmiotu badań pedagogiki zmieniało się z biegiem jej rozwoju jako jednej z dyscyplin nauk humanistycznych, budząc oczekiwania różnych podmiotów – od władzy, poprzez społeczeństwo, po profesjonalistów i naturalnych wychowawców, jakimi są rodzice dzieci i młodzieży. Przed pedagogami pojawia się konieczność dokonania głębokiego namysłu nad tym, w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany edukacyjne, by dorobek cywilizacyjny i kulturowy polskiego społeczeństwa, jakże silnie częściowo degradowany w okresie istnienia PRL – państwa o ograniczonej suwerenności – sprzyjał kreowaniu tożsamości i samostanowienia wszystkich obywateli, w tym szczególnie młodego pokolenia.

Z książkami naukowymi z pedagogiki jest trochę tak jak z poezją. Jak stwierdza Piotr Śliwiński – poeta pisze od lat ten sam wiersz, coraz bardziej ten sam, o samotności człowieka uwięzionego w cudzym spojrzeniu. (Umęczony w uniesieniu, Tygodnik Powszechny, 4 stycznia 2010, s. 46.) Zapewne i ta monografia pisana była przeze mnie od lat jako ten sam utwór pedagogiczny, coraz bardziej ten sam, tyle tylko, że o kształceniu lub wychowaniu człowieka wzbogaconego relacjami ze mną i tymi, którzy uczynili je przedmiotem swojego namysłu.

Może warto postawić pytanie, czy poza terminem „wychowanie” istnieje potrzeba wyłaniania jeszcze innych pojęć, które miałyby być podstawowe dla tej dyscypliny wiedzy pedagogicznej, skoro tak kluczowy dla niej fenomen stanowi swoistą aporię. Niemalże każdy badacz wychowania wskazuje na trudności nadanego tej kategorii znaczenia. Już samo pojmowanie sensu wychowania, teoretyczny spór o jego status i znaczenie wyznaczają w pedagogice jeden z ważniejszych obszarów sporów, kontrowersji i dyskusji, przenikając zarazem do praktyki, która musi poradzić sobie ze sposobami wychowywania innych niezależnie od ich rozstrzygnięć. Punkt scalający ten wielogłos stanowi pytanie o koncepcje wychowania, o to, czym ono jest lub czym być powinno. W zależności od tego, czy jest to teoria wychowania, której przesłanki mają swoje zakorzenienie w jednym ze współczesnych prądów lub kierunków myśli: filozoficznej, psychologicznej, socjologicznej, politycznej czy pedagogicznej, wyłania się z nich podstawowe kategorie pojęciowe, tak aby były do nich adekwatne.

Nadal – jak się wydaje – aktualne jest pytanie, czy dysponujemy już takim stanem wiedzy o wychowaniu, który dałby się z jednej strony różnicować ze względu na odmienność swoich źródłowych uzasadnień, z drugiej zaś pozwalał na dostrzeżenie wspólnego pola znaczeń dla zrozumienia istoty najważniejszych w nich pojęć? Terminu tego jako pojęcia idealizacyjnego używamy ze świadomością tego, że nie jest ono przedmiotem/faktem rzeczywistym, tylko jego abstrakcyjnym odpowiednikiem. Można prowadzić badania dotyczące tego, jak definiowany jest ów termin, ale nie po to, aby znaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytanie wielokrotnie ponawiane przeze pedagogów – czym jest wychowanie, jakie treści ten termin zawiera, co rzeczywiście on oznacza – gdyż nie jest moim celem homogenizacja setek definicji, z których jedne przeczą drugim albo kładą nacisk na coś zupełnie innego. Ogląd stanu wiedzy w tym zakresie może co najwyżej służyć temu, by powstawały teorie wychowania izomorficzne do nadawanego temu pojęciu znaczenia lub dającym się wyłonić jego zbiorom (grupom).

Powracam w tej pracy do wcześniej już publikowanych rozpraw czy badań, poszerzając i aktualizując najważniejsze kwestie, by spojrzeć na wychowanie z innej perspektywy oraz by zachęcić innych do dyskusji czy własnych dociekań. Traktowanie wychowania en bloc jako idei, określonego czynnika rozwoju człowieka i środowiska czy instytucji, a także mieszanie przez wielu autorów wiedzy potocznej z naukową na ten temat niewątpliwie komplikują opisywanie i wyjaśnianie jego istoty i związanych z nim różnego rodzaju prawidłowości. Otwierając kilkanaście lat temu tom poświęcony analizom wychowania w kontekście rozwijającej się intensywnie psychologii humanistycznej, Mieczysław Łobocki stwierdził:

Jak dotąd niewiele wiemy, czym z istoty swej naprawdę jest wychowanie. Prawdopodobnie nadal pozostanie ono wielką niewiadomą, co nie oznacza bynajmniej, aby rezygnować z dalszych poszukiwań dotyczących bliższego jego poznania. Przeciwnie, stagnacja w tym zakresie grozi daleko idącymi uproszczeniami i wypaczeniami w rozumieniu tak podstawowego, zwłaszcza dla pedagogiki, pojęcia, jakim jest „wychowanie”. Z pewnością wiele jeszcze czasu upłynie, zanim doczekamy się zadowalającej jego definicji, w wyniku której wychowanie jawić się będzie jako zjawisko pozbawione większych kontrowersji. W każdym razie przy obecnym stanie wiedzy o wychowaniu trudno byłoby zadowolić się jednoznacznym jego określeniem . (Psychologia humanistyczna a wychowanie, red. Mieczysław Łobocki, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1994, s. 5.)

Niniejsza rozprawa nie jest spełnieniem oczekiwań tego znakomitego teoretyka wychowania, gdyż mam świadomość, że musiałbym wpisać się swoimi badaniami w modernistyczny projekt, w wyniku którego miałaby powstać – właściwa z naukowego w paradygmacie pozytywistycznym punktu widzenia – definicja pojęcia „wychowanie”. Nie ma takiej potrzeby i ufam, że daję temu także stosowne wytłumaczenie. Cieszę się zarazem, że aneks dydaktyczny do tej monografii przygotował mój b. Magistrant, wieloletni współpracownik mgr Sebastian Ciszewski, który jest znakomitym edukatorem i specjalistą w zakresie kształcenia nie tylko dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych. Mam nadzieję, że zaproponowany przez niego projekt metodyczny zostanie odczytany jako jedna z możliwych wersji pracy dydaktycznej z wybraną przez nauczycieli treścią.

Zachęcam do lektury najnowszej książki, gdyż każdą opinię wykorzystuję do doskonalenia własnego warsztatu badawczego.

 

źródło: http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/

 

seria w Impulsie 

Kupując całą serię trzech książek otrzymujesz rabat 15%!

 

Seria autorskich podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce:

1. Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości (opis książki)

2. Dydaktyka. Podrecznik akademicki (opis książki)

3. Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podrecznik akademicki  (opis książki)

 

 


Wysyłanie komentarzy jest dostępne dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się i dodaj komentarz.

 Logowanie

flusunwinia
2013-05-12 05:01:34
Before you even begin the initial methods of the home based business, be sure to have got a cozy office with ample items. Even though it may seem unimportant, men and women battle to get to function should they be not comfortable with their area, or they do not have the right materials. Take new problems because they can come, and know when to request for assist if your new situation, incapacity, or any other obstacle occurs that you are unable to encounter alone. A specialist focusing on getting older and geriatric problems just might enable you to get around the circumstance and find dealing methods that may enhance your perspective. For sounds that could relieve your nerve-racking day, get yourself a dinner table-leading fountain. The noise of flowing water is therapeutic in calming your mind. These fountains can be found in all styles and may be handily placed on a kitchen table at home or in the office. So when you really feel burned out, have some peaceful some time and hear you mini-waterfall. Will not consume any dairy foods before going to sleep. Dairy products could cause mucous construct-up inside your throat. When you get to sleep with mucus in your tonsils, it would cause the heavy snoring to be louder when you breathing out and in. When you get dehydrated, drink water instead, which can flush away the mucus. If you want some whiter pearly whites, you should put money into some good quality tooth whitening strips and clean your tooth much more routinely. Read through guidelines meticulously and you should not depart the pieces on the tooth more than you need to. You must not use tooth whitening pieces too often or else you will harm your the teeth. Talk clearly with your doctor to successfully fully understand your personal condition and plan for treatment. Because asthma attack treatment options vary significantly, it is recommended your doctor recognize exactly what your signs and symptoms are so that you can create an individualized treatment plan. Additionally it is important you recognize the blueprint so that you can consider correct actions to manage your bronchial asthma. http://www.filminrussia.com/images/guest/index.php?showuser=991 http://visitsouth.com/member/192286/"& http://auto-lada-granta.ru/goto/http://colorets.ru/includes/guest/index.php?showuser=3858 http://www.filminrussia.com/images/guest/index.php?showuser=991 http://zhuchki.net/includes/guest/index.php?showuser=890 http://w.youyudelang.com/bbs/viewthread.php?tid=272313&extra= http://forum.dingdang.ca/home.php?mod=space&uid=51251&do=blog&id=57573 http://www.zzgpkhzn.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=199467 http://tzking.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=99612 http://oku.com.nu/forum.php?mod=viewthread&tid=1911603 http://ssv.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=22951 http://www.dbupgrade.org/User:Frchaebz#die_Sie_von_Ihrem_Kalk http://www.xhtphoto1983.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=392077 http://theshoerealm.com/activity/p/506723/ http://ww.zhuzhuppt.com/home.php?mod=space&uid=3889&do=blog&id=122276 http://diendan.choxe24h.vn/showthread.php?t=432379&p=709033#post709033 http://www.chegongmiao.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=199311 http://www.meishiwuyou.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=34643 http://shtaif.com/forum.php?mod=viewthread&tid=544261 http://www.mobile.co.th/read.php?tid=567348 http://www.hxdxc.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=35742 http://www.bfzz.net/forum.php?mod=viewthread&tid=187265 http://wan.gamenpc.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=511442 http://m62m.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9837 http://www.cubartspace7y60.com/node/7191 http://www.tzwdy.com/ http://beihai1.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41317 http://maocongwang.com/luntan/forum.php?mod=viewthread&tid=971804 http://www.sxtvs.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=210387 http://www.joyxy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1017171 http://www.fct168.com/BBS/showtopic-2819243.aspx http://www.hxmanage.com/forum.php?mod=viewthread&tid=309215 http://poibella.org/osbcc/wiki/index.php/User:Riereneu#und_Zapfen http://telfun.net/E_Type.asp?E_typeid=5 http://oku.com.nu/forum.php?mod=viewthread&tid=1915498 http://sidelineiq.com/activity/p/209188/ http://m.cache8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=113136 http://forum.youjoy.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=2351705 http://www.jinmendai.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1448874 http://www.waseda-ips.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4310004 http://wp.5punkt1.com/activity/p/9287/ http://www.hongxunpipe.com/forum.php?mod=viewthread&tid=331291 http://tlj.longtugame.com/viewthread.php?tid=2138105&extra= http://bbs.gelements.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=269282 http://bbs.yfyc.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=759854
flusunwinia
2013-05-12 05:02:09
Before you even begin the initial methods of the home based business, be sure to have got a cozy office with ample items. Even though it may seem unimportant, men and women battle to get to function should they be not comfortable with their area, or they do not have the right materials. Take new problems because they can come, and know when to request for assist if your new situation, incapacity, or any other obstacle occurs that you are unable to encounter alone. A specialist focusing on getting older and geriatric problems just might enable you to get around the circumstance and find dealing methods that may enhance your perspective. For sounds that could relieve your nerve-racking day, get yourself a dinner table-leading fountain. The noise of flowing water is therapeutic in calming your mind. These fountains can be found in all styles and may be handily placed on a kitchen table at home or in the office. So when you really feel burned out, have some peaceful some time and hear you mini-waterfall. Will not consume any dairy foods before going to sleep. Dairy products could cause mucous construct-up inside your throat. When you get to sleep with mucus in your tonsils, it would cause the heavy snoring to be louder when you breathing out and in. When you get dehydrated, drink water instead, which can flush away the mucus. If you want some whiter pearly whites, you should put money into some good quality tooth whitening strips and clean your tooth much more routinely. Read through guidelines meticulously and you should not depart the pieces on the tooth more than you need to. You must not use tooth whitening pieces too often or else you will harm your the teeth. Talk clearly with your doctor to successfully fully understand your personal condition and plan for treatment. Because asthma attack treatment options vary significantly, it is recommended your doctor recognize exactly what your signs and symptoms are so that you can create an individualized treatment plan. Additionally it is important you recognize the blueprint so that you can consider correct actions to manage your bronchial asthma. http://www.filminrussia.com/images/guest/index.php?showuser=991 http://visitsouth.com/member/192286/"& http://auto-lada-granta.ru/goto/http://colorets.ru/includes/guest/index.php?showuser=3858 http://www.filminrussia.com/images/guest/index.php?showuser=991 http://zhuchki.net/includes/guest/index.php?showuser=890 http://w.youyudelang.com/bbs/viewthread.php?tid=272313&extra= http://forum.dingdang.ca/home.php?mod=space&uid=51251&do=blog&id=57573 http://www.zzgpkhzn.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=199467 http://tzking.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=99612 http://oku.com.nu/forum.php?mod=viewthread&tid=1911603 http://ssv.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=22951 http://www.dbupgrade.org/User:Frchaebz#die_Sie_von_Ihrem_Kalk http://www.xhtphoto1983.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=392077 http://theshoerealm.com/activity/p/506723/ http://ww.zhuzhuppt.com/home.php?mod=space&uid=3889&do=blog&id=122276 http://diendan.choxe24h.vn/showthread.php?t=432379&p=709033#post709033 http://www.chegongmiao.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=199311 http://www.meishiwuyou.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=34643 http://shtaif.com/forum.php?mod=viewthread&tid=544261 http://www.mobile.co.th/read.php?tid=567348 http://www.hxdxc.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=35742 http://www.bfzz.net/forum.php?mod=viewthread&tid=187265 http://wan.gamenpc.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=511442 http://m62m.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9837 http://www.cubartspace7y60.com/node/7191 http://www.tzwdy.com/ http://beihai1.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41317 http://maocongwang.com/luntan/forum.php?mod=viewthread&tid=971804 http://www.sxtvs.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=210387 http://www.joyxy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1017171 http://www.fct168.com/BBS/showtopic-2819243.aspx http://www.hxmanage.com/forum.php?mod=viewthread&tid=309215 http://poibella.org/osbcc/wiki/index.php/User:Riereneu#und_Zapfen http://telfun.net/E_Type.asp?E_typeid=5 http://oku.com.nu/forum.php?mod=viewthread&tid=1915498 http://sidelineiq.com/activity/p/209188/ http://m.cache8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=113136 http://forum.youjoy.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=2351705 http://www.jinmendai.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1448874 http://www.waseda-ips.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4310004 http://wp.5punkt1.com/activity/p/9287/ http://www.hongxunpipe.com/forum.php?mod=viewthread&tid=331291 http://tlj.longtugame.com/viewthread.php?tid=2138105&extra= http://bbs.gelements.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=269282 http://bbs.yfyc.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=759854
Atabanap
2013-05-19 12:43:49
wch anastrozole 1 mg tablet - http://zedkhywtx.com, anastrozole medication, why do men take anastrozole
Atabanap
2013-05-19 12:43:53
wch anastrozole 1 mg tablet - http://zedkhywtx.com, anastrozole medication, why do men take anastrozole
Atabanap
2013-05-19 12:43:56
wch anastrozole 1 mg tablet - http://zedkhywtx.com, anastrozole medication, why do men take anastrozole
Amujinoq
2013-05-19 01:59:47
ktn cost of anastrozole generic - http://zedkhywtx.com, anastrozole generic arimidex, anastrozole brand name

Wróć

Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2019 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się