Szukaj
Aktualności
Sortowanie
  • Wracamy do szkoly 2019/2020

 
 

Wracamy do szkoły. Impuls przygotował niespodzianki!

Oficyna Impuls pragnie serdecznie powitać Państwa na progu nowego roku szkolnego 2019/2020. Mamy nadzieję, że okres wakacyjny pozwolił Państwu odpocząć i nabrać sił, by z pełnym zaangażowaniem oraz entuzjazmem wspierać i rozwijać umiejętności razem z naszą nową propozycją wydawniczą!


Uwaga, cały wrzesień nowa ✄ ✄ ✄ Witaj szkoło - PROMOCJA ✄ ✄ ✄ 


Okazje w Impulsie

Premiera Impulsu

Ćwiczę, bo chcę
Program nauczania wychowania fizycznego do liceum i technikum

Plichcińska Małgorzata

Ćwiczę, bo chcęProgram nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Program jest napisany w oparciu o trzy koncepcje: personalistyczną koncepcję wychowania, pedagogiczną wersję wychowania fizycznego oraz koncepcję sprawności fizycznej ukierunkowaną na zdrowie. Uwzględnia także założenia edukacji olimpijskiej.

Program obejmuje wszystkie treści zapisane w podstawie programowej wychowania fizycznego i koncentruje wokół budowania świadomości ucznia w kontekście bycia aktywnym i dbania o swoje zdrowie. Program jest autorskim spojrzeniem na prowadzenie wychowania fizycznego w szkole. Uzupełniony jest o plany pracy (dla liceum i technikum), które mogą być dowolnie modyfikowane przez nauczycieli bez konieczności dokonywania modyfikacji programu.

kup ksiązkę w Impulsie

 

 

Premiera Impulsu

Skrócony leksykon terminologii kościelnej Polsko-Włoski i Włosko-Polski
Katolo J. Artur

Skrócony leksykon terminologii kościelnej Polsko-Włoski i Włosko-Polski Niniejszy leksykon nie należy do rozpraw z dziedziny teologii ani tym bardziej prawa kanonicznego. Wpisuje się w językoznawstwo, ponieważ powodem jego powstania była chęć przedstawienia specyfiki terminologii kościelnej zarówno w języku polskim, jak i włoskim. Znajdujące się w książce krótkie definicje pojęć służą wyjaśnieniu znaczenia danego terminu. Autor zdaje sobie sprawę, że nie uwzględnił wszystkich terminów i pojęć, ale jego pracy przyświecała idea przygotowania skróconego leksykonu terminologii kościelnej.

Piszący te słowa ma nadzieję, że leksykon ten będzie stanowił istotną pomoc dla tłumaczy języka włoskiego i polskiego, którzy na co dzień nie mają styczności ze specyfiką języka kościelnego. (Artur J. Katolo)

kup ksiązkę w Impulsie

 

 

Premiera Impulsu

Satysfakcja seksualna kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości – uwarunkowania psychospołeczne
Komu i kiedy seks przynosi radość?
Dolińska-Zygmunt Grażyna, Nomejko Agnieszka

Satysfakcja seksualna kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości – uwarunkowania psychospołeczneMonografia Agnieszki Nomejko i Grażyny Dolińskiej-Zygmunt jest pierwszą publikacją na rynku krajowym poświęconą uwarunkowaniom satysfakcji seksualnej doświadczanej przez kobiety i mężczyzn. [...]

(Fragment Zakończenia)  Wartością przeprowadzonych badań jest ich aplikacyjny charakter. Uzyskane rezultaty badawcze mogą zostać wykorzystane w praktyce, w szczególności w obszarze promocji zdrowia seksualnego i jego subiektywnego wymiaru, jakim jest poczucie satysfakcji seksualnej. Prowadzone na tym polu działania powinny być skupione głównie na wzmacnianiu lub budowaniu pozytywnych przekonań związanych z seksualnością i umacnianiu poczucia osobistego wpływu na jakość tej sfery życia. Jak wykazano w niniejszej publikacji, zmienne psychologiczne mogą być równie ważne dla oceny życia seksualnego jako zadowalającego jak obiektywne funkcjonowanie seksualne czy stan somatyczny (a może nawet ważniejsze).

kup ksiązkę w Impulsie

 

 

Nowość w Impulsie

Być parą z niepełnosprawnością intelektualną
Studium mikroetnograficzne w kontekście teorii postkolonialnej Homiego K. Bhabhy
Krzemińska Dorota

Być parą z niepełnosprawnością intelektualną Fenomen bycia parą (relacji) kobiety i mężczyzny z niepełnosprawnością intelektualną głębszego stopnia interesuje mnie od dawna, sam zaś pomysł jego przemyślanej i celowo zaprojektowanej eksploracji zrodził się podczas realizacji zupełnie innego przedsięwzięcia badawczego. Dotyczyło ono poznawania codziennego życia wymienionej grupy osób przez obserwację zachowań językowych badanego środowiska. Już wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że placówka, w której przeprowadzałam badania — a był nią środowiskowy dom samopomocy — jest przestrzenią, w jakiej dorosłe osoby z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej nie tylko angażują się w proponowane im rodzaje i formy terapii zajęciowej czy inne aktywności, ale także nawiązują relacje międzyosobowe. Wśród tych relacji jako niezwykle istotne jawi się bycie parą.

kup ksiązkę w Impulsie

 


 

Premiera w Impulsie

Szkoła - polityka - prawo
Justyna Wojniak

Szkoła – polityka – prawo

Książka poświęcona jest naukowej sylwetce George’a Beredaya (Zygmunta Fijałkowskiego), uznanego badacza polskiego pochodzenia, profesora Harvard University oraz Columbia University. Postać ta, mimo swojego niezaprzeczalnego wkładu w rozwój badań porównawczych w dziedzinie edukacji, pozostaje mało znana na gruncie polskim. W celu zaprezentowania postaci Beredaya w jak najbardziej wielowymiarowy sposób, w książce znalazło się również miejsce na przybliżenie biografii tego uczonego oraz odniesienie do jego intelektualnych i światopoglądowych inspiracji - elementy te niewątpliwie bowiem ukształtowały jego oryginalne spojrzenie na dyscyplinę, która stała się przedmiotem jego naukowej eksploracji.

Obok rozważań o charakterze metodologicznym, dotyczących prowadzenia badań porównawczych, na szczególną uwagę zasługują artykułowane przez Beredaya cele, jakie powinny im przyświecać, a mianowicie wzajemne poznanie się narodów, odrzucenie etnocentrycznego punktu widzenia i budowanie przyjaznych, pokojowych relacji niezależnie od dzielących poszczególne kraje różnic ideologicznych, politycznych czy historycznych resentymentów.

kup ksiązkę w Impulsie


 

 


Wysyłanie komentarzy jest dostępne dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się i dodaj komentarz.

 Logowanie


Wróć

Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się