Szukaj
Nasi Autorzy
Adamek Irena Chmielewski Adam

Noty o autorach


Prof. dr hab. Adam Chmielewski jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr Dominik Antonowicz jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr Jakub Barbasz jest adiunktem w Zakładzie Fizyki Statystycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje również w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk.

Dr Katarzyna Budzyńska jest adiunktem w Katedrze Logiki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dr hab. Piotr Bukowski jest pracownikiem Zakładu Filologii Szwedzkiej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mgr Karolina Charewicz-Jakubowska jest doktorantką kulturoznawstwa Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.


Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak jest profesorem zwyczajnym w Instytucie ­Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dr Kamila Dębowska-Kozłowska jest adiunktem w Zakładzie Semiotyki Lingwistycznej w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. dr hab. Maria Dudzikowa jest emerytowanym profesorem zwyczajnym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mgr Joanna Golonka jest doktorantką w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wroc­ławskiego.


Dr Magdalena Kacprzak pracuje na Wydziale Informatyki w Politechnice Białostockiej oraz na Wydziale Informatyki w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.

Dr Aleksander Kobylarek jest adiunktem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr Adam F. Kola jest adiunktem w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu ­Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Mgr Karolina Konopczak jest doktorantką Szkoły Głównej Handlowej oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia pn. Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Mgr Michał Konopczak jest doktorantem Szkoły Głównej Handlowej oraz Prezesem Stowarzyszenia pn. Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Mgr Agata Kozak jest doktorantką w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Dr Ewa Miczka jest profesorem w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki ­Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prof. dr hab. Jadwiga Mizińska jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dr Jarosław Orzechowski jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Dr hab. Robert Poczobut jest pracownikiem Katedry Filozofii Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Dr Krzysztof Ratajczak jest adiunktem w Zakładzie Historii Wychowania na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. dr hab. Joanna Rutkowiak jest emerytowaną profesor Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie profesor w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

Prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Dr Aleksandra M. Walczak jest Permanent Researcher w Centre National de la Recherche Scientifique at Laboratoire Physique Théorique de l’Ecole Normale Supérieure w Paryżu.

Dr Michał Wierzchoń jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagie­l­lońskiego.

Dr Maria Załęska jest adiunktem w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego.


Książki tego autora


Powrót
Wróć do autorów

Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się