Szukaj
Nasi Autorzy
Adamek Irena Danielewicz Dorota

doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Nauk Psychologicznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą dzieci z zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Obecnie bierze udział w projekcie (Grant): EU Public Health program – “Child and adolescent mental health in enlarged EU -  development of effective policies  and practices” (CAMHEE), który rozpoczął się w  2007, kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Autism-Europa.

 

Najważniejsze publikacje:


Wybrane-formy-terapii-i-rehabilitacji-osob-z-autyzmem

Pisula, E., Danielewicz, D. (2003). Terapia i edukacja osób z autyzmem – historia i dzień dzisiejszy. W: D. Danielewicz, E. Pisula (red.), Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia.  (s. 9-43). Warszawa: Wydawnictwo APS.
Pisula, E., Danielewicz, D. (2004). Depresja u rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LIX, Suppl. XIV, N4, 428-431.
Danielewicz, D. (2005). „Czas podłogowy” w pracy z dzieckiem z autyzmem. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. (s.133-152). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Danielewicz, D., Pisula, E. (2005). Kontrowersje wokół ułatwionej komunikacji. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. (s.207-224). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Danielewicz, D. (2005). Zachowania agresywne, samouszkadzające i stereotypowe młodzieży i młodych dorosłych z autyzmem – przegląd badań. W: B. Szczupał (red.), Młodzież niepełnosprawna – szanse i zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej.
(s. 31-42). Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
Danielewicz, D., Pisula, E. (2005). Self-esteem evaluation of girls of Turner syndrome. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LX, Suppl. XVI, N4, 329-332.
Pisula, E., Danielewicz, D. (2005). Experiences of young people whose sibling has a developmental disability – the impact of the type of disability, sex and birth order.  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LX, Suppl.
XVI, N4, 366-369.
Pisula, E., Danielewicz, D. (red.). (2005). Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”
Danielewicz, D. (2006). Psychospołeczne funkcjonowanie chłopców z zespołem kruchego chromosomu X. W: M. Sekułowicz (red.), Teoria – Diagnoza – Terapia. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej. (s.124-145). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
Danielewicz, D. (2006). Badania nad rozwojem mowy i języka u osób z zespołem Downa. W: J. Cz. Czabała, E. Zasępa (red.). Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji. (s. 287-307). Warszawa: Wydawnictwo APS.
Danielewicz, D. (2006). Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatków i dorosłych osób z autyzmem. W: T. Gałkowski, E. Pisula (red.). Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. (s. 171-183). Warszawa: Wydawnictwo Instytut Psychologii PAN.
Danielewicz, D., Pisula, E. (2006). Poziom lęku i świadomość własnej choroby osób ze schizofrenią przed i po wprowadzeniu psychoedukacji.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LX, Suppl. XVI, N1, 375-378.
Danielewicz, D. (2007). Rodzina z dzieckiem z zespołem Downa. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością lub z przewlekłą chorobą. (s. 130-153). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Danielewicz, D., Pisula, E. (2007). Analiza strategii radzenia sobie ze stresem przez opiekunów osób z choroba Alzheimera.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LXII, Suppl. XVIII, N2, 12-15.
Pisula, E., Kosut, A., Danielewicz, D. (2007). Funkcjonowanie emocjonalne rodziców dzieci z autyzmem.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LXII, Suppl. XVIII, N6,176-179.
Pisula, E., Danielewicz, D. (red.). (2007). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

 

 Powrót
Wróć do autorów

Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2019 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się