Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Bieluga Krystyna
doktor nauk humanistycznych. całe życie zawodowe poświęciła kształceniu nauczycieli. rozpoczęła pracę w i studium nauczycielskim w lublinie, następnie kontynuowała ją na wydziale pedagogiki i psychologii umcs, prowadziła też zajęcia ze studentami wsp znp w warszawie i wsh w pułtusku. realizowała zajęcia dydaktyczne z zakresu pedagogiki, dydaktyki ogólnej – prowadząc wykłady, ćwiczenia, zajęcia fakultatywne, seminaria licencjackie i magisterskie.  
Biernakiewicz Tadeusz
podharcmistrz tadeusz biernakiewicz – urodzony 28 sierpnia 1898 roku w dębicy, zmarł 1 lipca 1965 roku w londynie.   od 1911    –    w harcerstwie     1920–1921    –    komendant chorągwi krakowskiej męskiej     1921–1923    –    członek naczelnej rady harcerskiej      1921    –    redaktor pi ...
Bilewicz Aleksandra
doktor nauk humanistycznych, pracownik zakładu historii edukacji w instytucie pedagogiki uniwersytetu wrocławskiego. jej zainteresowania naukowe związane są z rolą kobiety w rodzinie i społeczeństwie w xix i xx wieku. autorka opracowań: wzór kobiety, żony i matki w świetle osiemnastowiecznych kazań małżeństwo czasów saskich w świetle kazań z lat 1700-1768 nauczycielki prywatnych średnich szkół żeńskich w galicji 1896-1914 rola kobiety w rodzinie i je ...
Bilicki Tomasz
ukończył studia wyższe w katedrze pedagogiki społecznej uniwersytetu łódzkiego, a także studia podyplomowe na akademii polonijnej w częstochowie z zakresu zarządzania i organizacji placówkami pomocy społecznej i opiekuńczo-wychowawczymi. od 2000 roku  jest zastępcą dyrektora ds. programowych centrum służby rodzinie w archidiecezji łódzkiej oraz pełni funkcję kierownika: ośrodka interwencji kryzysowej, ośrodka wsparcia dla rodzin, świetlicy środowiskowej, ośrodka prom ...
Bilińska Maria
zajmuje się pedagogiką przedszkolną i logopedią. autorka książek takich jak: „zgadnij, co słychać?” oraz „słowniczek przedszkolaka. czy znasz to słowo?” adresowanych zarówno do rodziców, logopedów jak i wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym.
Bilińska-Suchanek Ewa
prof. dr hab. ewa bilińska-suchanek była absolwentką pedagogiki wyższej szkoły pedagogicznej w słupsku, gdzie uzyskała w 1978 roku stopień zawodowy magistra. w uczelni tej (o zmienionym już statusie i nazwie - akademia pomorska) pracowała nieprzerwanie, w tym od 1991 roku jako adiunkt w zakładzie podstaw edukacji. doktorat na podstawie rozprawy uwarunkowania pozycji społecznej ucznia przeciętnego w klasie szkolnej obroniła w listopadzie 1990 roku w instytucie socjologii na uniwersytecie śląs ...
Billewicz Grażyna
notka biograficzna w przygotowaniu.
Bińczycka Jadwiga
prof.nadzw. dr hab., pedagog- teoretyk wychowania. nauczyciel akademicki na wydziałach pedagogicznych wielu uczelni – uw, uś, wsps, wsp znp, wsse, osw). autorka kilkuset publikacji z zakresu pedagogiki szkoły wyższej, problematyki wychowawczej, opiekuńczej, pedeutologicznej, korczakologicznej.organizator i uczestnik naukowych konferencji krajowych i zagranicznych.popularyzator osoby i koncepcji pedagogicznych janusza korczaka. wieloletnia przewodnicząca polskiego stowarzyszenia im. janusza korczaka R ...
Blaschke Anna
notka biograficzna w przygotowaniu.  
Błajet Piotr
absolwent akademii wychowania fizycznego w warszawie (1979), gdzie również obronił pracę doktorską z fizjologii sportu (1984). stopień doktora habilitowanego uzyskał na wydziale nauk humanistycznych uniwersytetu mikołaja kopernika w toruniu. był trenerem koszykówki (m.in. w ekstraklasie oraz w reprezentacji polski) i nauczycielem wychowania fizycznego. w pracy naukowej podejmuje problematykę z zakresu pedagogiki zdrowia, pedagogiki ciała, pedagogiki sportu, edukacji integralnej. najważnie ...
Błaszczyk Klaudia
notka biograficzna w przygotowaniu.
Błażek Magdalena
notka biograficzna w przygotowaniu.
Błeszyński Jacek
doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny uniwersytetu mikołaja kopernika w toruniu, pracuje w katedrze pedagogiki specjalnej, kierownik pracowni badań nad niepełnosprawnością złożoną oraz wyższej szkole edukacji zdrowotnej w łodzi. inicjator powstania oddziałów krajowego towarzystwa autyzmu w słupsku i toruniu. z jego też inicjatywy powstała w toruniu niepubliczna specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla osób autystycznych i o cechach autyzmu, której jest kierownikiem. kierownik ...
Bobkowicz-Lewartowska Lucyna
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. w latach 1990-1997 psycholog-terapeuta w ośrodku i poradni dla osób autystycznych w gdańsku, a w latach 1992-1994 wiceprzewodnicząca stowarzyszenia pomocy osobom autystycznym w gdańsku.     wybrana bibliografia:   autyzm wczesnodziecięcy – etiologia i terapia, „scholasticus” 1993, nr 4-5.   osobowość i temperament alergików na przykładzie chorych z dychawicą oskrzelową, „zdrowie psychiczne” 199 ...
Bocheńska-Włostowska Katarzyna
      doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany, wykładowca wsus w poznaniu. redaktor naczelny magazynu młodych dziennikarzy „loża”, zarządza centrum dziennikarskim wsus. autorka programu otwartej akademii umiejętności. w latach 1987-1993 pracowała jako dziennikarz radiowy i telewizyjny. konsultant wydawnictw szkolnych i pedagogicznych w zakresie retoryki, komunikacji i dydaktyki. autorka kilkudziesięciu publikacji (zwartych i w postaci artykułów) do ...
Bochno Ewa
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. rozprawa doktorska dotyczyła tematyki rozmowy jako metoda oddziaływania wychowawczego z perspektywy doświadczeń nauczycieli-wychowawców i uczniów klas początkowych. pracuje na wydziale nauk pedagogicznych i społecznych na uniwersytecie zielonogórskim. http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzienauki?rtype=opis&objectid=117594&lang=pl  
Bochno Ewa
 doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. rozprawa doktorska dotyczyła tematyki rozmowy jako metoda oddziaływania wychowawczego z perspektywy doświadczeń nauczycieli-wychowawców i uczniów klas początkowych. pracuje na wydziale nauk pedagogicznych i społecznych na uniwersytecie zielonogórskim. http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzienauki?rtype=opis&objectid=117594&lang=pl
Bochno Ireneusz
notka biograficzna w przygotowaniu.
Boczkowska Magdalena
agnieszka brzezińska (uniwersytet marii curie-skłodowskiej) – studentka iv roku psychologii – specjalność psychologia społeczna oraz iii roku pedagogiki specjalnej – specjalność pedagogika resocjalizacyjna. anna cholewa (uniwersytet marii curie-skłodowskiej) – studentka v roku psychologii na uniwersytecie marii curie skłodowskiej w lublinie. zainteresowania naukowe wciąż jeszcze się kształtują, ewoluują w kierunku psychologicznych i społecznych aspektów nauczan ...
Bogacka-Osińska Bogumiła
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka m.in. wyższej szkoły pedagogicznej w bydgoszczy oraz szkoły praw człowieka helsińskiej fundacji praw człowieka. pracuje w komendzie  stołecznej policji, jest młodszym inspektorem    – upowszechnia standardy ochrony praw i wolności człowieka w działaniu policji, również w odniesieniu do przestrzegania praw dziecka. jest autorem lub współautorem wielu publikacji: programów nauczania, podręczni ...
Bogdanowicz Katarzyna Maria
doktor psychologii, filolog polski i wykwalifikowany nauczyciel języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. pracuje w instytucie badań edukacyjnych w warszawie na stanowisku adiunkta. autorka publikacji z zakresu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz dysleksji w kontekście nauczania języków obcych (m.in. dysleksja a nauczanie języków obcych. przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją, dyslexia in the english classroom).
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się