Szukaj
Nasi Autorzy
Adamek Irena Głodkowska Joanna

profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, doktor habilitowany nauk humanistycznych (doktorat – Uniwersytet Warszawski, 1983; habilitacja – Uni- wersytet Warszawski, 1999), absolwentka Wyższej Szkoły Pedago- giki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (1977). Od 2004 roku dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej i kierownik Zakładu Pod- staw Pedagogiki Specjalnej APS.

Autorka licznych artykułów i książek z zakresu pedagogiki spe- cjalnej, takich jak: Wrażliwość edukacyjna w kształtowaniu doświadczeń matematycznych u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (1998); Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Wrażliwość edukacyjna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim – diagnoza i interpretacja (1999); Pomóżmy dziecku

z upośledzeniem umysłowym doświadczać przestrzeni. Orientacja przestrzenna w teorii, diagnozie i rozwoju dziecka (2000); Zabawa i nauka w kręgu baśni. Metoda wspomagania wrażliwości edukacyjnej dziecka lekko upośledzonego umysłowo w wieku wczesnoszkolnym (2001).

Redaktor naukowy publikacji zbiorowych podejmujących problematykę szeroko rozu- mianej niepełnosprawności, m.in.: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia ucz- niów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010); Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne (2011); Pedagogika specjalna w rozpoznawaniu znaczeń, diagnozowaniu potrzeb i wyzwalaniu nadziei. Jubileuszowe Roczniki Pedagogiki Specjalnej (2012).

Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” (od 2005).


Książki tego autora


Powrót
Wróć do autorów

Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się