Szukaj
Nasi Autorzy
Adamek Irena Krause Amadeusz

Dr hab. Amadeusz Krause

profesorem UWM w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Psychologii.

Publikacje:

Publikacje zwarte

 • Krause A., Integracyjne złudzenia ponowoczesności. Kraków 2000, Oficyna Wyd. Impuls.
 • Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności. Olsztyn 2002, Wyd. UW-M (współredakcja Górniewicz E.)
 • Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Teoretyczne konteksty. Olsztyn 2003, Wyd. UW-M (współredakcja Górniewicz E.)
 • Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 3. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. Olsztyn 2004, Wyd. UW-M (współredakcja Kosakowski Cz.)
 • Krause A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków 2004, Oficyna Wyd. Impuls.
 • Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 4. Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Olsztyn 2005, Wyd. UW-M
 • Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 5. Pomiędzy teorią a praktyką. Olsztyn 2006 Wyd. UW-M, (współredakcja Kosakowski Cz., Przybyliński S.)

 

Wybrane artykuły

 • Środowisko mieszkalne dorosłych osób upośledzonych (w:) M. Orłowska, L. Malinowski (red.) Praca Socjalna w poszukiwaniu metod i narzędzi, wyd. "Żak" Warszawa 2000
 • Integracyjne formy pomocy dorosłym osobom z upośledzeniem umysłowym w Niemczech - przykład Lebenshilfe (w:) Cz. Kosakowski, M. Zaorska (red.) Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyd. "Akapit" Toruń 2000
 • Integracja osób niepełnosprawnych w obliczu ponowoczesności - szanse i zagrożenia (w:) T. Zacharuk (red.) Student niepełnosprawny, Szkice i Rozprawy, wyd. AP Siedlce 2000
 • Funkcjonowanie  dorosłych osób upośledzonych umysłowo w społeczeństwie dystrybucji indywidualnego ryzyka (w) A. Rakowska, J. Baran (red.) Dylematy pedagogiki specjalnej, wyd. AP Kraków 2000
 • Normalizacja środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych -   doświadczenia  niemieckie (w:) A. Maciarz, Z. Janiszewska-Nieścioruk, H. Ochonczenko (red.) Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym, wyd. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2001
 • Mechanizmy dezintegracyjne w rzeczywistości ponowoczesnej  (niektóre elementy marginalizacji) (w) E. Trempała , M. Cichorz, (red.) Pedagogika Społeczna , tradycja, teraźniejszość, nowe wyzwania, Olecko 2001
 • Osoby niepełnosprawne w perspektywie ponowoczesnej - upośledzeni czy sprawni inaczej? (w:) E. Górniewicz, A. Krause (red.)  Dyskursy pedagogiki specjalnej, Od tradycjonalizmu do ponowoczesności, wyd. UW-M, Olsztyn 2002
 • Wielość poziomów integracji – konsekwencje dla teorii i praktyki (w:) M. Chodkowska (red.) Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, Wyd. UMCS, Lublin 2002
 • Pedagogika społeczna w obliczu ponowoczesnego dyskursu – nowe wyzwania w wychowaniu (w:) D. Zaworska-Nikoniuk (red.) Obszary zainteresowań pedagogów społecznych, wyd. UW-M, Olsztyn 2002
 • Współczesne przeszkody w realizacji "szans" pedagogiki specjalnej (w:) W. Dykcik, Cz. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.) Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy, wyd. PTP  Olsztyn, Poznań, Warszawa  2002
 • Pedagogika specjalna wobec kontekstowej interdyscyplinarności globalizacji (w:) E. Górniewicz, A. Krause (red.) Dyskursy pedagogiki specjalnej, konteksty teoretyczne wyd. UW-M Olsztyn 2003
 • Terapia w pedagogice specjalnej (w:) J. Pańczyk (red.) Forum Pedagogów Specjalnych, Łódź 2002 (współautorstwo Czesław Kosakowski)
 • Współczesne tendencje w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - normalizacja (w:) J. Stal (red.) Katecheza specjalna dzisiaj, problemy i wyzwania, Kielce 2003
 • Problemy opieki i rewalidacji osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym - niedobór rozwiązań w teorii i praktyce (w:) K. D. Rzedzicka, A. Kobylańska (red.) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny, na pograniczach pedagogiki specjalnej, Gdańsk 2003
 • Tendencje w kształceniu integracyjnym z perspektywy uwarunkowań ekonomicznych (w:) Cz. Kosakowski, A. Krause (red.) Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany, Olsztyn 2004
 • Problemy integracji w szkole ogólnodostępnej – koncepcja kontra ekonomia (w:) Z. Janiszewska-Niścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, t. 1,s.229-239,  Kraków.
 • Niepełnosprawność w świetle społecznej zmiany – wprowadzenie do dyskusji  Szkice Humanistyczne nr ,2004
 • Normalizacja jako paradygmat myślenia i działania w pedagogice specjalnej (w:) Cz. Kosakowski, A. Krause (red.) Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, współ. red. Czesław Kosakowski), wyd. UWM Olsztyn 200
 • Nowoczesność jako źródło pozornych alternatyw – redystrybucja społeczno-kulturowych determinantów edukacyjnych,  w: Wychowanie na co dzień 6(141) czerwiec 2005
 • Wielowymiarowość edukacji osób niepełnosprawnych a kształcenie integracyjne – dylemat szczęścia (w:) Cz. Kosakowski, C. Rogowski (red.) Olsztyn 2005

 Publikacje zagraniczne:

 • Polen auf dem Weg zur EU - Veränderungen aus der pädagogische Perspektive (w:) R.Seebauer (red.) Szenen europäischer Bildungslandschaften, Wiedeń 2003
 • Integration der Behinderten angesichts der globalen Transformation - Implikationen europäischer Erfahrungen (w:) R.Seebauer (red.) Europäische Dimensionen neu denken, Wiedeń 2004

http://www.uwm.edu.pl/wnsis/struktura/kat_ped_spec/krause/krause.htm


Książki tego autora


Powrót
Wróć do autorów

Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się