Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Błaszczyk Klaudia
notka biograficzna w przygotowaniu.
Błażek Magdalena
notka biograficzna w przygotowaniu.
Błeszyński Jacek
doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny uniwersytetu mikołaja kopernika w toruniu, pracuje w katedrze pedagogiki specjalnej, kierownik pracowni badań nad niepełnosprawnością złożoną oraz wyższej szkole edukacji zdrowotnej w łodzi. inicjator powstania oddziałów krajowego towarzystwa autyzmu w słupsku i toruniu. z jego też inicjatywy powstała w toruniu niepubliczna specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla osób autystycznych i o cechach autyzmu, której jest kierownikiem. kierownik ...
Bobkowicz-Lewartowska Lucyna
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. w latach 1990-1997 psycholog-terapeuta w ośrodku i poradni dla osób autystycznych w gdańsku, a w latach 1992-1994 wiceprzewodnicząca stowarzyszenia pomocy osobom autystycznym w gdańsku.     wybrana bibliografia:   autyzm wczesnodziecięcy – etiologia i terapia, „scholasticus” 1993, nr 4-5.   osobowość i temperament alergików na przykładzie chorych z dychawicą oskrzelową, „zdrowie psychiczne” 199 ...
Bocheńska-Włostowska Katarzyna
      doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany, wykładowca wsus w poznaniu. redaktor naczelny magazynu młodych dziennikarzy „loża”, zarządza centrum dziennikarskim wsus. autorka programu otwartej akademii umiejętności. w latach 1987-1993 pracowała jako dziennikarz radiowy i telewizyjny. konsultant wydawnictw szkolnych i pedagogicznych w zakresie retoryki, komunikacji i dydaktyki. autorka kilkudziesięciu publikacji (zwartych i w postaci artykułów) do ...
Bochno Ewa
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. rozprawa doktorska dotyczyła tematyki rozmowy jako metoda oddziaływania wychowawczego z perspektywy doświadczeń nauczycieli-wychowawców i uczniów klas początkowych. pracuje na wydziale nauk pedagogicznych i społecznych na uniwersytecie zielonogórskim. http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzienauki?rtype=opis&objectid=117594&lang=pl  
Bochno Ewa
 doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. rozprawa doktorska dotyczyła tematyki rozmowy jako metoda oddziaływania wychowawczego z perspektywy doświadczeń nauczycieli-wychowawców i uczniów klas początkowych. pracuje na wydziale nauk pedagogicznych i społecznych na uniwersytecie zielonogórskim. http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzienauki?rtype=opis&objectid=117594&lang=pl
Bochno Ireneusz
notka biograficzna w przygotowaniu.
Boczkowska Magdalena
agnieszka brzezińska (uniwersytet marii curie-skłodowskiej) – studentka iv roku psychologii – specjalność psychologia społeczna oraz iii roku pedagogiki specjalnej – specjalność pedagogika resocjalizacyjna. anna cholewa (uniwersytet marii curie-skłodowskiej) – studentka v roku psychologii na uniwersytecie marii curie skłodowskiej w lublinie. zainteresowania naukowe wciąż jeszcze się kształtują, ewoluują w kierunku psychologicznych i społecznych aspektów nauczan ...
Bogacka-Osińska Bogumiła
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka m.in. wyższej szkoły pedagogicznej w bydgoszczy oraz szkoły praw człowieka helsińskiej fundacji praw człowieka. pracuje w komendzie  stołecznej policji, jest młodszym inspektorem    – upowszechnia standardy ochrony praw i wolności człowieka w działaniu policji, również w odniesieniu do przestrzegania praw dziecka. jest autorem lub współautorem wielu publikacji: programów nauczania, podręczni ...
Bogdanowicz Katarzyna Maria
doktor psychologii, filolog polski i wykwalifikowany nauczyciel języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. pracuje w instytucie badań edukacyjnych w warszawie na stanowisku adiunkta. autorka publikacji z zakresu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz dysleksji w kontekście nauczania języków obcych (m.in. dysleksja a nauczanie języków obcych. przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją, dyslexia in the english classroom).
Bogdanowicz Marta
profesor doktor habilitowany – psycholog kliniczny dziecięcy, dyrektor instytutu psychologii uniwersytetu gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca polskiego towarzystwa dysleksji (1990), wiceprzewodnicząca europejskiego towarzystwa dysleksji (european dyslexia association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych.jej zainteresowania, prace i badania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, dysleksji rozwojowej, leworęczności, profilaktyki ...
BOGUDAŁ-BORKOWSKA JOANNA
psycholog i politolog, swoją literacką podróż rozpoczęła, współpracując m.in. z wydawnictwem barbara włodarska-friszke czy też instytutem wydawniczym „świadectwo” publikującym miesięcznik literacki „akant”. w 2014 roku nakładem wydawnictwa miniatura ukazał się jej tomik poezji podkuwanie jednorożca oraz zbiór opowiadań dotyczących nieświadomości baletowa wataha – promowany przez fundację integracja. w 2015 roku w ramac ...
Boguszewska Anna
doktor nauk humanistycznych, zatrudniona od 1988 na wydziale artystycznym umcs (studia na kierunkach: nauczanie początkowe - 1984 i wychowanie plastyczne -1984 umcs lublin; doktorat pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr. hab. k. poznańskiego z zakresu pedagogiki). jej zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianego kształcenia przez sztukę, uwzględniającego między innymi dzieje plastycznego kształcenia nauczycieli, rozwój metodyki plastyki oraz wychowania estetycznego dzieci ze szczególn ...
Bołtuć Iwona
notka biograficzna w przygotowaniu.
Borecka Irena
notka biograficzna w przygotowaniu.
Borecka-Biernat Danuta
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik naukowo-dydaktyczny, kierownik zakładu psychologii edukacji i wychowania uniwersytetu wrocławskiego. zainteresowania badawcze autorki obejmują problematykę identyfikacji osobowościowych i rodzinnych determinant zaburzeń w zachowaniu w okresie wczesnej adolescencji oraz stosowanych przez młodzież strategii radzenia sobie z trudnościami w sytuacjach społecznych. jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym także ...
Borowska - Beszta Beata
jest torunianką z urodzenia, absolwentką studiów pedagogicznych (1992) uniwersytetu mikołaja kopernika oraz studiów podyplomowych (1998) akademii pedagogiki specjalnej w warszawie. pracuje jako adiunkt w katedrze pedagogiki specjalnej wydziału nauk pedagogicznych uniwersytetu mikołaja kopernika w toruniu. w swoich pracach badawczych eksploruje od 1999 roku kulturowe konteksty i kultury niepełnosprawności młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju. opiera projekty naukowe na ba ...
Borowska Teresa
profesor nauk humanistycznych. specjalizuje się w pedagogice specjalnej i teorio wychowania. pracuje w instytucie pedagogiki wydziału pedagogiki i psychologii na uniwersytecie śląskim w katowicach.  jest promotorem wielu pracy dyplomowych, doktorskich a także recenzentem prac habilitacyjnych. kierowała pracą badawczo naukową nad zasobami emocjonalnymi dzieci i młodzieży będącymi zadaniem dla edukacji (2002) http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzienauki?rtype=opis&objectid=66119&lang=p ...
Boruc Dagmara Maria
magister pedagogiki specjalnej (specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i wspomaganie rodzin) oraz psychologii (specjalność: psychologia kliniczna). tytuły uzyskała kolejno w latach 2011/2012 i 2012/2013 w akademii pedagogiki specjalnej im. m. grzegorzewskiej w warszawie. obecnie jest studentką iii roku studiów doktoranckich na kierunku pedagogika. opiekunem naukowym jest prof. dr hab. krystyna marzec-holka. w latach 2007–2011 należała do uczelnianego koła resoc ...
Borudzka Wanda
urodziła się 11 października lub 12 grudnia 1897 roku w dowborynkach, w powiecie troki, zmarła 29 września 1964 roku w warszawie. polska poetka dziecięca. 1928–1935    –    była redaktorką dwutygodnika „dziecko i matka” lata 30. xx wieku    –    współpracowała z „płomyczkiem” i „płomykiem”; na łamach „wiadomości literackich” recenzowała książki dla d ...
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2018 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się