Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Zasępa Ewa
dr hab., profesor aps; pracuje w instytucie psychologii w akademii pedagogiki specjalnej w warszawie. jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii klinicznej, w tym szczególnie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Zawada Anna
pracuje na wydziale etnologii i nauk o edukacji uniwersytetu śląskiego w katowicach. specjalizuje się naukowo w tematyce kwestii nierówności społecznych, wykluczenia społecznego i marginalizacji. zajmuje się również zagadnieniami socjologii pracy socjalnej i gerontologii społecznej. w tym zakresie opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych.
Zawadzka-Bartnik Elżbieta
profesor zwyczajny, doktor habilitowany, pracuje  od wielu lat na uniwersytecie warszawskim. zajmuje się kształceniem nauczycieli języka niemieckiego. bierze udział w różnego rodzaju formach kształcenia i dokształcania nauczycieli języków obcych. autorka kilku monografii oraz stu kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki uczenia się i nauczania języków obcych. współautorka wielu podręczników oraz materiałów pomocniczych do nauki ję ...
Zawiślak Aleksandra
aleksandra zawiślak posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalnej. zatrudniona jest w zakładzie pedagogiki specjalnej uniwersytetu kazimierza wielkiego w bydgoszczy. jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z teoretycznym statusem pedagogiki specjalnej, edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz jakością życia osób niepełnosprawnych. doświadczenia zagraniczne zdobyte podczas podróży do ...
Zawiślak Beata
mgr beata zawiślak - pedagog, wykładowca, autorka książki dziecko autystyczne. prawdziwa opowieść o maciusiu. wyd. impuls, kraków 2012, kilkunastoletni praktyk w pracy z osobami z deficytami rozwojowymi, absolwentka studiów podyplomowych umiwersytetu śląskiego kierunku - psychologia zachowań społecznych, odbyte szkolenia dotyczące zagadnień autyzmu - fundacja dzieciom zdążyć z pomocą w warszawie, fundacji prodeste opole. małoplski ośrodek doskonalenia nauczycieli w krakowie, szkoleni ...
Zawodniak Joanna
doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracuje w zakładzie filologii angielskiej uniwersytetu zielonogórskiego. tematem jej pracy habilitacyjnej jest „rozwijanie sprawności pisania we wczesnym procesie glottodydaktycznym”. zainteresowania naukowe: językoznawstwo stosowane, dydaktyka językowa, aktywizacja języka obcego przez dziecko, psychologia poznawcza, neurosemiotyka. członek polskiego towarzystwa neofilologicznego.  
Zbróg Zuzanna
dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w instytucie edukacji szkolnej uniwersytetu jana kochanowskiego w kielcach. opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz w publikacjach zwartych. redaktor kilku monografii wieloautorskich oraz „studiów pedagogicznych” ujk. zainteresowania badawcze: pedagogika wczesnoszkolna, pedeutologia, polityka oświatowa, rozwój organizacyjny szkoły. rzeczoznawca men do spraw podręcznik&oac ...
Zielińska Patrycja
notka biograficzna w przygotowaniu.
Zielińska-Pękał Daria
    autorka książki jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (uniwersytet zielonogórski). napisała pracę doktorską na temat „przekaz telewizyjny w odbiorze młodzieży gimnazjalnej”. aktualnie pracuje jako adiunkt w zakładzie pedagogiki społecznej na wydziale pedagogiki, socjologii i nauk o zdrowiu uniwersytetu zielonogórskiego oraz w państwowej wyższej szkole zawodowej im. witelona w legnicy.  jej zainteresowania koncentrują się wok&oacut ...
Zieliński Edmund Wojciech
(ur. 1967) – socjolog i etyk małego formatu, przekonany, że w mikroskali moralnej zawiera się ‘cząstka elementarna’ ludzkiego doświadczenia – przedmiot obowiązkowy refleksji humanistycznej. pracuje w instytucie filozofii, socjologii i dziennikarstwa uniwersytetu gdańskiego oraz w instytucie ekonomicznym państwowej wyższej szkoły zawodowej w elblągu. opublikował książkę pt. status etyki w kulturze ponowoczesnej. analiza propozycji zygmunta baumana (toruń 2001) oraz liczne arty ...
Zieliński Józef
doktor inżynier. pracownik akademicki w zakładzie informatyki w instytucie technicznym państwowej wyższej szkoły zawodowej w nowym sączu. uczestnik wielu konferencji, m.in. „edukacja xxi wieku”, „informatyczne przygotowanie nauczycieli”, „technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela”.  
Ziemski Franciszek
notka biograficzna w przygotowaniu.
Zierkiewicz Edyta
adiunkt w zakładzie poradoznawstwa w instytucie pedagogiki uniwersytetu wrocławskiego. razem z izabelą kowalczyk i dorotą łagodzką współprowadzi internetowe czasopismo artmix. autorka i współredaktorka kilku książek; ostatnio ukazały się rozmowy o raku piersi. trzy poziomy konstruowania znaczeń choroby (wrocław 2010). pracuje w zakładzie poradoznawstwa w instytucie pedagogiki uniwersytetu wrocławskiego. współredaktorka książek poświeconych problematyce kobiet w k ...
Ziętara Renata
notka biograficzna w przygotowaniu.
Zimmer Bolesław
harcmistrz, pedagog, działacz harcerski i oświatowy, urodził się 6 lutego 1914 roku w majdanie starym w powiecie radziechowskim, zmarł 11 stycznia 2002 roku w lublinie (jest pochowany w warszawie).   od 1924 – działał w i drużynie harcerzy w chełmie 1929 – uczestniczył w zlocie narodowym w poznaniu 10 marca 1931 – pełnił funkcję drużynowego i drużyny harcerskiej przy gimnazjum im. stefana czarnieckiego w chełmie 1933 – został członkiem komitetu redakcyjne ...
Zioło Brygida
notka biograficzna w przygotowaniu.
Ziółkowski Kamil
młody pisarz pochodzący z jeleniej góry. zadebiutował w 2013 roku swoimi aspektami chrześcijańskimi w sadze harry potter. powieść matki jest jego trzecim dziełem. dotychczas opublikował aspekty chrześcijańskie w sadze harry potter (kraków 2012) oraz powieść młodzieżową inri (kraków 2015), w której w porywający sposób ukazał historię młodych ludzi przeplataną wątkami apokryficznymi oraz filozoficznymi (szczególnie egzystencjalizmem alberta camus). i ...
Zofia Agnieszka Kłakówna
krótki życiorys naukowo-dydaktyczny zanim zatrudniona została w akademii im. jana długosza, pracowała przez wiele lat w katedrze dydaktyki literatury i języka polskiego (wsp, potem akademia pedagogiczna, dziś uniwersytet pedagogiczny im. ken w krakowie), równocześnie uprawiając nauczycielską praktykę w krakowskich szkołach podstawowych i w liceum. przez trzy lata była lektorką języka polskiego w halle (uniwersytet im. marcina lutra), później przez dwa lata nauczycielką ...
Zubrzycka-Maciąg Teresa
teresa zubrzycka-maciąg jest adiunktem w zakładzie teorii wychowania instytutu pedagogiki umcs. jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół  problematyki rozwoju profesjonalnego pedagogów (rozwijania ich kompetencji autokreacyjnych i wychowawczych oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu), a także uwarunkowań procesu wychowania dzieci i młodzieży. teresa zubrzycka-maciąg jest autorką dwóch monografii oraz kilkudziesięciu rozpraw i artykułów naukowych opu ...
Zwolakowska Jadwiga
harcmistrzyni jadwiga zwolakowska urodziła się 19 marca 1895 roku w majątku głębokie (podlasie), zmarła 9 grudnia 1944 roku w krakowie.     1915–1918    –    była drużynową drużyny harcerskiej im. tadeusza kościuszki w kiszyniowie, twórczynią i samodzielną kierowniczką harcerstwa polskiego na bessarabię     1918–1920    –    pełniła funkcję kierowniczki oddziału drużyn m ...
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2019 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się