Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Wollman Lidia
doktor nauk humanistycznych, adiunkt uniwersytetu śląskiego w katowicach na wydziale etnologii i nauk o edukacji w cieszynie.   w latach 1981-1997 pracowała jako  nauczyciel w szkole podstawowej, gdzie prowadziła klasę autorską we współpracy z wiesławą i bogusławem śliwerskim, a następnie szereg innowacji. od 1997 roku związana jest z uniwersytetem śląskim, gdzie w 2002 roku obroniła rozprawę doktorską pt. socjologiczne i pedagogiczne uwarunkowania innowacyjnych ...
Wollman-Mazurkiewicz Lidia
notka biograficzna w przygotowaniu.
Woronowicz Wanda
notka biograficzna w przygotowaniu.
Wosik-Kawala Danuta
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki. pracuje w zakładzie teorii wychowania instytutu pedagogiki na uniwersytecie marii curie-skłodowskiej w lublinie. jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wychowania dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ich kompetencjami psychospołecznymi, a także funkcjonowania instytucjonalnych i rodzinnych form opieki nad dzieckiem. autorka i współautorka książ ...
Woszczyk Agnieszka
notka biograficzna w przygotowaniu.
Woynarowska Agnieszka
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w zakładzie pedagogiki specjalnej  instytutu pedagogiki, uniwersytetu gdańskiego. wcześniej  pracowała jako terapeutka w szwajcarskiej, antropozoficznej wspólnocie dla  dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną: camphill „humanus- haus”, oraz jako nauczyciel-terapeuta w gdańskim ośrodku dla dzieci i młodzieży z autyzmem. zainteresowania naukowe dotyczą głównie społeczno - kulturowych aspektów ...
Wójcik Marta
notka biograficzna w przygotowaniu.  
Wójtowicz Małgorzata
notka biograficzna w przygotowaniu.
Wrona Sylwia
notka biograficzna w przygotowaniu.
Wrona-Polańska Helena
doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny uniwersytetu pedagogicznego im. ken w krakowie, znany i ceniony w polsce psychologiem. w 1985 roku uzyskała ii stopień specjalizacji z psychologii klinicznej, a w 1991r. certyfikat psychoterapeuty. jako jedna z pierwszych, kreowała model pracy psychologa z chorymi somatycznie. jej wieloletnia twórcza współpraca z najwybitniejszymi profesorami medycyny i psychologii - prof. j. aleksandrowiczem i prof. m. susułowską - przyczyniła się w znacznym stopniu do upowszec ...
Wróbel Alina
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w katedrze teorii wychowania uniwersytetu łódzkiego. zainteresowania naukowe koncentruje wokół: analizy postaw teoretycznych współczesnej wiedzy o wychowaniu, antropologicznych kontekstów relacji wychowawca – wychowanek oraz wpływu przemian współczesnego świata na praktykę edukacyjną. jest autorką tekstów dotyczących manipulacji jako sposobu wpływu oraz relacji wychowanie – manipulacja.  
Wyczesany Janina
prof. dr hab. janina wyczesany - w 1999 roku uzyskała tytuł profesora z zakresu nauk humanistycznych. specjalizuje się dydaktyką ogólną, oligofrenopedagogiką oraz pedagogiką resocjalizacyjną. pracuje w katedrze pedagogiki specjalnej wydziału pedagogicznego na uniwersytecie pedagogicznym im. komisji edukacji narodowej w krakowie, instytucie pedagogicznym w państwowej wyższej szkole zawodowej w nowym sączu oraz w katedrze pedagogiki małopolskiej szkoły wyższej w brzesku, gdzie pełni także fu ...
Wydział drużyn Komendy Chor. Harcerzy w Krakowie
drużyny akademickie („wiadomości urzędowe“ z 1935 r. nr 4). naczelnictwo związku harcerstwa polskiego otrzymało w tych dniach pismo ministerstwa w.r. i o.p. (nr iv n. s. 5851) z dnia 11 marca 1935 r., którego treść podaje do wiadomości zainteresowanych: ministerstwo zawiadamia, że na podstawie § 1, ustęp 2 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1933 r. o stowarzyszeniach akademickich (dz. u. r. p. nr 30, poz. 259) pan minister wyraził zgodę na należenie akademickich zrzeszeń h ...
Wyrobek Zygmunt
ś. p. zygmunt wyrobek urodził się w roku 1872 w krakowie. odbywszy nauki początkowe i średnie w murach krakowa — te ostatnie w przesławnym gimnazjum bartłomieja nowodworskiego noszące w latach niewoli imię św. anny, kończy je maturą, złożoną w r. 1890. studiuje medycynę i nauki przyrodnicze na uniwersytecie jagiellońskim i przechodzi do pracy zawodowej — pedagogicznej. w latach 1891—1901 zamieszcza szereg prac fachowych z dziedziny gimnastyki w „przeglądzie gimnastyczn ...
Wysocka Ewa
dr hab., pedagog i psycholog, prof. nadzw. uniwersytetu śląskiego; specjalizuje się w problematyce młodzieży, metodologii oraz diagnostyki psychopedagogicznej. autorka, współautorka i redaktorka 22 opracowań zwartych i ok. 300 artykułów. do najważniejszych książek zalicza: człowiek a środowisko życia – podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy (warszawa 2007), diagnoza w resocjalizacji. obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym (warszawa 2008/2009), d ...
Zabielska Jolanta
autorka ma przeszło dwudziestoletnią praktykę pedagogiczną. przez całe swoje życie zawodowe animuje szkolne działania teatralne. wystawiła dziesiątki najróżniejszych spektakli. niestrudzenie poszukuje nowych rozwiązań i nowych pomysłów scenograficznych, nowych tematów i form. od wielu lat samodzielnie pisze scenariusze do swoich realizacji. działania teatralne postrzega jako ważny czynnik wychowawczy. nigdy nie dąży do wykreowania szkolnych gwiazd, a za ich pośrednictwem nie ...
Zachwatowicz-Jasieńska Katarzyna
edukację muzyczną odbyła w państwowej średniej szkole muzycznej nr 1 w warszawie w zakresie śpiewu w klasie prof. feliksa rudomskiego, a następnie na wydziale i państwowej wyższej szkoły muzycznej w warszawie uzyskała w 1962 roku dyplom artysty muzyka w zakresie teorii. w 1973 roku uzyskała dyplom magistra sztuki na wydziale wokalnym państwowej wyższej szkoły muzycznej we wrocławiu w klasie prof. eugeniusza sąsiadka. na podstawie dorobku artystycznego i pedagogicznego, a także przedstawionego ...
Zając Bożena
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister inżynier mechanik, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz doradztwa zawodowego. pracuje jako nauczyciel konsultant branży mechanicznej w wojewódzkim centrum doskonalenia nauczycieli i kształcenia praktycznego w łodzi oraz adiunkt w wyższej szkole ekonomiczno-humanistycznej w skierniewicach.      
Zając Maria
notka biograficzna w przygotowaniu.
Zajączkowski Krzysztof
jest pedagogiem, absolwentem resocjalizacji uniwersytetu jagiellońskiego i politechniki krakowskiej. autor 29 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, 6 książek oraz 2 programów autorskich dotyczących profilaktyki uzależnień. jego zainteresowania naukowe obejmują profilaktykę społeczną oraz promocję zdrowia. obecnie pracuje jako kierownik ośrodka pomocy psychologiczno-pedagogicznej w krakowie.  
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się