Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Zioło Brygida
notka biograficzna w przygotowaniu.
Ziółkowski Kamil
młody pisarz pochodzący z jeleniej góry. zadebiutował w 2013 roku swoimi aspektami chrześcijańskimi w sadze harry potter. powieść matki jest jego trzecim dziełem. dotychczas opublikował aspekty chrześcijańskie w sadze harry potter (kraków 2012) oraz powieść młodzieżową inri (kraków 2015), w której w porywający sposób ukazał historię młodych ludzi przeplataną wątkami apokryficznymi oraz filozoficznymi (szczególnie egzystencjalizmem alberta camus). i ...
Zofia Agnieszka Kłakówna
krótki życiorys naukowo-dydaktyczny zanim zatrudniona została w akademii im. jana długosza, pracowała przez wiele lat w katedrze dydaktyki literatury i języka polskiego (wsp, potem akademia pedagogiczna, dziś uniwersytet pedagogiczny im. ken w krakowie), równocześnie uprawiając nauczycielską praktykę w krakowskich szkołach podstawowych i w liceum. przez trzy lata była lektorką języka polskiego w halle (uniwersytet im. marcina lutra), później przez dwa lata nauczycielką ...
Zofia Maria z Sikorskich Bogusławska
urodzona 14 sierpnia 1900 roku w baku na kaukazie. córka leona sikorskiego i kazimiery z kochanowiczów. zmarła 15 listopada 1993 roku w warszawie. polonistka, autorka książek dla młodzieży. 1920–1925 – ukończyła wydział filologiczny uniwersytetu warszawskiego, następnie pracowała społecznie w rodzinie wojskowej, p.b.k. 1934–1935 – przewodniczyła konfraterni artystów w toruniu redaktorka „głosu literackiego” i tygodnika naukowego przy &bdq ...
Zubrzycka-Maciąg Teresa
teresa zubrzycka-maciąg jest adiunktem w zakładzie teorii wychowania instytutu pedagogiki umcs. jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół  problematyki rozwoju profesjonalnego pedagogów (rozwijania ich kompetencji autokreacyjnych i wychowawczych oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu), a także uwarunkowań procesu wychowania dzieci i młodzieży. teresa zubrzycka-maciąg jest autorką dwóch monografii oraz kilkudziesięciu rozpraw i artykułów naukowych opu ...
Zwolakowska Jadwiga
harcmistrzyni jadwiga zwolakowska urodziła się 19 marca 1895 roku w majątku głębokie (podlasie), zmarła 9 grudnia 1944 roku w krakowie.     1915–1918    –    była drużynową drużyny harcerskiej im. tadeusza kościuszki w kiszyniowie, twórczynią i samodzielną kierowniczką harcerstwa polskiego na bessarabię     1918–1920    –    pełniła funkcję kierowniczki oddziału drużyn m ...
Zych Adam Alfred
prof. zw. dr hab. adam a. zych ‒ psycholog i pedagog, profesor dolnośląskiej szkoły wyższej we wrocławiu. do głównych dziedzin jego naukowych zainteresowań należą: gerontologia społeczna, pedagogika starzenia się i starości oraz psychologia religii. został odznaczony m.in. krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia polski i medalem miasta oświęcimia oraz wyróżniony przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej za nowatorskie działania w zakresie upowszechniania wiedzy na tema ...
Żarski Waldemar
notka w przygotowaniu  
Żebrowski Kaziemierz
dysław kazimierz żebrowski, pseudonim „dębiński”, „żuk”, nauczyciel, oficer służby stałej i rezerwy artylerii wojska polskiego. urodził się 17 grudnia 1883 roku w gródku jagiellońskim jako syn henryka i marii z nieświatowskich. 25 kwietnia 1940 roku – według jednej z wersji – po opuszczeniu lwowa został zamordowany w drodze do paryża przez przewodnika (na tle rabunkowym). według innej wersji ranny i ujęty, przewieziony do więzienia przy ul. łąckiego we ...
Żłobicki Wiktor
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w instytucie pedagogiki uniwersytetu wrocławskiego. teoretyk i praktyk edukacji, pracował jako pedagog szkolny, wychowawca dzieci z obniżoną normą intelektualną i dzieci niedosłyszących, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, języka polskiego. absolwent rocznego stażu edukacji psychologicznej w instytucie terapii gestalt w krakowie oraz międzynarodowych szkoleń warsztatowych prowadzonych przez stephena schoena, michèle combeau, anne ...
Żmijewska Eugenja
urodziła się około 1865 roku w podwysokiem pod humaniem, zmarła 14 czerwca 1923 roku w warszawie, powieściopisarka, publicystka, tłumaczka literatury angielsko- i francuskojęzycznej. członkini redakcji „słowa”, w którym prowadziła dział wiadomości zagranicznych „rozmaitości”. od 1899 – w „kurierze polskim” redagowała dodatek miesięczny „ognisko” 1914 – pracowała w „świecie kobiecym” 1915–1916 – w ...
Żukiewicz Arkadiusz
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki społecznej. absolwent uniwersytetu wrocławskiego. obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w instytucie nauk o wychowaniu na uniwersytecie pedagogicznym w krakowie. napisał doktorat na temat „determinanty pracy socjalnej ośrodków pomocy społecznej”, na podstawie którego powstała książka „praca społeczna ośrodków pomocy społecznej”. jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pracy społecznej, pracy socjalnej i pomoc ...
Żukowski Otto Mieczysław
urodził się w 1867 roku w bełzie w małopolsce, zmarł w 1931 roku we lwowie. uczył się w czerniowcach na bukowinie i w wiedniu. zasłużył się jako wydawca śpiewników na chór męski i mieszany. otton mieczysław żukowski, https://en.wikipedia.org/wiki/otton_mieczys%c5%82aw_%c5%bbukowski, 2015, dostęp: 22.12.2015.
Żwirblińska Alina
notka biograficzna w przygotowaniu.
Żyta Agnieszka
pedagog specjalny – oligofrenopedagog, tyflopedagog, pracuje jako adiunkt w katedrze pedagogiki specjalnej i psychologii uniwersytetu warmińsko-mazurskiego. autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu pedagogiki specjalnej, autorka książki "rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną" (impuls 2004, kraków), współautorka pozycji: urszula bartnikowska, agnieszka żyta "żyjąc z niepełnosprawnością. przeszłość, teraźniejszość, p ...
Żywanowska Agnieszka
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w katedrze pedagogiki specjalnej i psychologii uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w olsztynie. ukończyła studia podyplomowe z logopedii. wcześniej pracowała jako logopeda i oligofrenopedagog w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w olsztynie . członek polskiego towarzystwa pedagogiki specjalnej. wielokrotny koordynator wolontariuszy. aktywnie uczestniczy w różnorakich konferencjach naukowych.&n ...
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się