Szukaj
Nasi Autorzy
Adamek Irena Woynarowska Agnieszka

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej  Instytutu Pedagogiki, Uniwersytetu Gdańskiego. Wcześniej  pracowała jako terapeutka w szwajcarskiej, antropozoficznej wspólnocie dla  dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną: Camphill „Humanus- Haus”, oraz jako nauczyciel-terapeuta w gdańskim ośrodku dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie społeczno - kulturowych aspektów niepełnosprawności intelektualnej, jej dyskursywnych i biograficznych konstrukcji, analizy dyskursu, oraz problemów  dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Ważniejsze publikacje:

1.Borzyszkowska H., Dąbrowska A., Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym młodzieży i dorosłych upośledzonych umysłowo w Szwajcarii. /w:/ Polska młodzież- zagrożenia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistości społecznej.(red.) Karwowska M., Sołtysiak T. Bydgoszcz 2001.

2.Dąbrowska A., Wspólnota integracyjna jedną z możliwości życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną- doświadczenia szwajcarskie./w:/ Dyskursy pedagogiki specjalnej. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności.(red.) Krause A., Górniewicz E. Olsztyn 2002.

3.Dąbrowska A., Szulc A., Drogi wyjścia z niepełnosprawności w kontekście filozofii spotkania i ponowoczesnego obrazu rzeczywistości. /w:/ Dyskursy pedagogiki specjalnej. Konteksty teoretyczne. (red.) Krause A., Górniewicz E. Olsztyn 2003.

4.Dąbrowska A., Pytania o możliwość bycia dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym świecie. /w:/ Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej.(red.) Rzedziecka K., Kobylańska A. Kraków 2003. S.253-261.

5.Dąbrowska A., Kampert K., Włączanie dziecka autystycznego do edukacji masowej- możliwości i ograniczenia./w:/ Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia. Teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej starości.(red.) Głodkowska J., Giryński A. warszawa 2004.S.112-116

6.Dąbrowska A., Doświadczenie niepełnosprawności intelektualnej spotkaniem Innego- w trosce o normalizację kontaktów społecznych./w:/ Dyskursy pedagogiki specjalnej. Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych.(red.) Krause A., Górniewicz E. Olsztyn 2005.

7.Woynarowska A., Niepełnosprawność intelektualna jako codzienność w dyskursach osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. /w:/ Dyskursy pedagogiki specjalnej. Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. (red.) Kosakowski Cz., Krause A., Żyta A. Olsztyn 2007.

8.Woynarowska A., Niepełnosprawność intelektualna w dyskursie publicznym. /w:/ Dyskursy pedagogiki specjalnej. Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. (red.) Bartnikowska U., Kosakowski Cz., Krause A. Olsztyn 2008.

Książki tego autora


Powrót
Wróć do autorów

Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się