Szukaj
Nasi Autorzy
Adamek Irena Zofia Agnieszka Kłakówna

Krótki życiorys naukowo-dydaktyczny


Zanim zatrudniona została w Akademii im. Jana Długosza, pracowała przez wiele lat w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego (WSP, potem Akademia Pedagogiczna, dziś Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), równocześnie uprawiając nauczycielską praktykę w krakowskich szkołach podstawowych i w liceum. Przez trzy lata była lektorką języka polskiego w Halle (Uniwersytet im. Marcina Lutra), później przez dwa lata nauczycielką i dyrektorką Szkoły Polskiej w Maroku (zob. książkę Moje Maroko, czyli skok do głębokiej wody). Miała również okazję poznać system szkolny w Anglii, Francji, Szwecji.
Po zmianie politycznej w Polsce, od 1993, roku zajmowała się konstruowaniem nowych programów i podręczników do języka polskiego, kierując nieformalnie ukonstytuowanym Zespołem, z którym opracowała ciągły program nauczania języka polskiego przeznaczony na 3 kolejne etapy kształcenia, cykl nowoczesnych podręczników jako wykładnię tego programu (w historii dydaktyki polskiej jest to jedyna koncepcja obejmująca uwagą edukację od klasy IV po maturę, opracowana przez ten sam zespół ludzi, którzy przygotowali zarówno programy, jak podręczniki uczniowskie oraz książki dla nauczycieli i nadto mieli udział w przygotowywaniu nauczycieli do wdrożenia koncepcji w życie).

Tworzyła przez 19 lat (1990-2009) autorski model pisma metodycznego (najpierw pt. „Wisełka", potem „Ojczyzna-Polszczyzna, następnie „Nowa Polszczyzna"). Redagowała też książki metodyczne, które stanowią obudowę wspomnianych programów nauczania i podręczników. Uprawia publicystykę dotyczącą problemów szkoły.

Za te prace została nagrodzona w 1998 roku indywidualnie przyznawaną nagrodą Polcul Fondation (Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej). Podręczniki do liceum ze współtworzonej i redagowanej przez nią serii uhonorowane zostały nadto w 2007 wyróżnieniem Polskiej Akademii Umiejętności. W 2009 roku Magazyn Literacki Książki przyznał Kłakównie za jej prace Nagrodę im. Filipa Melanchtona.
Jako podstawę habilitacji przedstawiła książkę pt. Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji. Język polski w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum.
W ramach współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarka Rynkową opracowała wspólnie z Piotrem Kołodziejem i Januszem Waligórą Pakt dla szkoły. Zarys koncepcji kształcenia ogólnego (PDF zob. na stronach IBnGR). Publikacja zawiera dogłębną analizę reform oświatowych w Polsce i rzetelną propozycję koncepcji edukacyjnej odpowiadającej wymogom naszej współczesności.

W druku jest jej książka Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu szkoły (1989-2013). Aktualnie pracuje nad stworzeniem internetowego pisma:

www.paktdlaszkoly.pl

 

Obszary badawcze 

I. Szkoła i metodyka pracy w ramach lekcji ‘języka polskiego', zwłaszcza pytania dotyczące:

 • - istoty i funkcji szkoły w zmieniającym się kontekście kulturowo-cywilizacyjnym
 • - filozofii i koncepcji ogólnego kształcenia humanistycznego
 • - kierunków i warunków zmiany aktualnego modelu szkoły
 • - problemów projektowania organizacji kształcenia w zakresie ‘języka polskiego' jako przedmiotu zorganizowanej edukacji
 • - treści oferty edukacyjnej oferowanej przez szkoły publiczne, powszechne, masowe ogólnokształcące
 • - optymalnych warunków uczenia się poprzez rozwój języka i lekturę dziel literackich
 • - technik, metod, formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej
 • - kształtowania pojęć-kategorii kulturowych teorii i praktyki tworzenia podręczników szkolnych do kształcenia kulturowo-językowego, w tym literackiego
 • - relacji między wolnością i przymusem w edukacji
 • - twórczości dziecięcej

 

II. Literatury i jej kontekstów o odniesieniu do problemów:

 • - twórczości dla dzieci i młodzieży
 • - literatury współczesnej
 • - prze-pisywania literackich arcydzieł i funkcji figur „długiego trwania"
 • - kultury popularnej
 • - kultury wizualnej


 

źródło: http://www.ifp.ajd.czest.pl/480,dr-hab---prof--nadzw--AJD-Zofia-Agnieszka-Klakowna

 

 


Książki tego autora
Zofia Agnieszka Kłakówna
68.00


Powrót
Wróć do autorów

Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2019 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się