Szukaj
Kategorie:  

młodzik (wersja papierowa)

zakres wiadomości wymaganych na stopień młodzika

Cena: 28.00


Śliwiński Walerian Jeremi

Oficyna Wydawnicza "Impuls”, Kraków 2017, Reprint z 1936, Format A6, Objętość 196 strony, Oprawa twarda, szyta

ISBN: 978-83-8095-199-0


Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939. 

Reprint z 1936. "młodzik".

 

Poleca Impuls

PRZEDMOWA.


Muszę się wytłumaczyć puszczając w świat broszurkę, tembardziej, że poza formą ujęcia i podejścia do zebranych i opracowanych wiadomości nic nowego ona nie zawiera.

Ale tak miało być, gdyż postawiłem sobie za zadanie: opracować broszurkę do użytku jaknajszerszej braci harcerskiej, a nie instruktorów.
Czy mi się udało — próba pracy wykaże i wtedy zdecyduję się, czy opracować następne tomiki: wywiadowca, ćwik i t.d.

Miło mi podziękować p. Dr. K. Felc i dh. Mg. L. Adamciowi za pomoc przy opracowaniu życiorysów postaci historycznych, a Redakcji „Skauta” za bezinteresowne wypożyczenie części klisz.

Stosownie do pisma G. K. H. z dnia 25.I.36 r. Nr. 350, wyjaśniam, iż „Młodzika” Harcerskie Biuro Wydawnicze zakwalifikowało tylko do użytku na terenie Chorągwi Wołyńskiej.

 

CZUWAJ!

Instr. dypl. W. J. ŚLIWIŃSKI
harcmistrz

 

Wyciąg z instrukcji o przeprowadzaniu prób na stopnie młodzieży dla młodzika.


Rozkaz Naczelnika Harcerzy L. 15 z dnia 15.VI.1932 r. Wiad. Urzędowe, Nr. 6, z 1932 r.


1.    Do próby dopuszcza drużynowy po spełnieniu przez harcerza „warunków dopuszczenia” określonych dla każdego stopnia w „programie prób na stopnie harcerskie”.

2.    Stwierdzenie protokólarne pomyślnego odbycia próby jest przyznaniem stopnia. Protokół próby młodzika sporządza się w jednym egzemplarzu. Protokół próby podpisują członkowie Komisji, biorący udział w przeprowadzaniu próby.

3.    Próbę młodzika przeprowadza drużynowy lub z jego polecenia przyboczny, przy pomocy zastępowego zastępu, do którego należy odbywający próbę. W razie wyniku ujemnego próba może być powtórzona po 1 miesiącu.

4.    Wynik próby wpisuje drużynowy do książki i wykazu służby harcerza. Żadnych innych zaświadczeń nie wydaje się.

5.    Przyznanie stopnia przechodzi ponadto przez rozkaz drużyny, do której harcerz należy.

6.    Próba, a przynajmniej jej część techniczna, winna odbywać się w obozie lub na wycieczce. Szczególnie ważne jest przeprowadzenie jaknajwiększej części próby w formie obserwacji prac kandydata, wchodzących w skład próby, a wykonywanych przy różnych okazjach oraz obserwacji jego zachowania się w różnych okolicznościach.

7.    Komisja (drużynowy) decyduje jaka część próby ma być przeprowadzona przez poszczególnych członków Komisji, a jaka przez całą Komisję, ta ostatnia część powinna odbyć się na zakończenie w formie rozmowy i może się odbyć zbiorowo dla kilku kandydatów. Rezygnowanie z przeprowadzenia komisyjnego choćby przynajmniej małej części próby nie jest dopuszczalne.

8.    Po dopełnieniu warunków dopuszczenia do próby i pomyślnem odbyciu próby młodzika, drużynowy dopuszcza do przyrzeczenia.

9.    Młodzik może zdobywać oznaki sprawności, ale przedewszystkiem powinien starać się zyskać oznakę wywiadowcy.

 

Polecamy całą serię Przywrócić Pamięć  <TUTAJ>

 


Polecamy również z tej kategorii:
Zofia Bardówna
28.00
Władysław Ryszard Kozłowski
28.00
Główna Kwatera Harcerzy ZHP
30.00


WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się