Szukaj
Kategorie:  

O pedagogice społecznej i jej rozwoju (wersja papierowa)

Wybrane zagadnienia. Wybór tekstów z badań własnych

Cena promocyjna:
39.80 /37.00
Promocja
Ta książka jest również dostępna w wersjach:
  • EPUB 28.00 zł
    (Dostawa po płatności)
  • MOBI 28.00 zł
    (Dostawa po płatności)


Cichosz Mariusz

Wydanie II, Kraków 2016, Format B5, Objętość 322 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

ISBN: 978-83-8095-168-6


poleca Impuls Książka dostępna w wersji  papierowej
i elektronicznej - ebook.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha

Monografia autorstwa Mariusza Cichosza pełni w moim przekonaniu dwie funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja dydaktyczna. Książka zawiera elementarne informacje i wiedzę o dyscyplinie naukowej, która stanowi przedmiot studiów tysięcy młodych ludzi, potencjalnych pracowników niezliczonej ilości instytucji i dziedzin organizujących życie społeczne, tworzących i przetwarzających środowisko życia i pracy osób wymagających wsparcia i różnorodnej pomocy.

Druga funkcja tej książki to funkcja naukowa: sumująca narodziny i dorobek jednej z najważniejszych dla współczesnego świata dyscyplin społecznych. Publikacja ukazuje instrumenty poznawania rzeczywistości i skutecznego wywierania na nią wpływu, a co także bardzo ważne – ustala kanon przeświadczeń aksjologicznych, które są fundamentem pedagogiki społecznej i uzasadnieniem jej działalności i funkcji! Dlatego [...] uznaję wydanie tej książki za jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych naszej dyscypliny!

 

Struktura i zawartość książki


Bezpośrednim impulsem do wydania tej książki – będącej swego rodzaju rekapitulacją autora dotychczasowego dorobku z zakresu badań nad pedagogiką społeczną – było napisanie przez autora dwa lata wcześniej autorskiego podręcznika z tej dyscypliny.

poleca Impuls

Pozwoliło mu to wówczas całościowo przedstawić rozpoznawaną problematykę z tej dziedziny. Takie jednak podręcznikowe ujęcia są często schematyczne i skrótowe. Było tak i w tym przypadku. Chcąc pokazać kompleksowy, autorsko ujęty obraz dotychczasowego dorobku pedagogiki społecznej w Polsce, siłą rzeczy musiał dokonywać określonych skrótów, a nawet uproszczeń. Pojawił się więc pomysł wydania niejako drugiego tomu książki, złożonego z wcześniejszych tekstów (głównie opublikowanych artykułów) – w tym sensie tekstów źródłowych – które poprzez swoją już szczegółową penetrację i rozpoznawanie zagadnień oraz taką ich analityczną charakterystykę byłyby bazą dla podręcznikowych schematów i uproszczeń. Teksty te dałyby więc dopiero pełen obraz źródłowych badań, z których wyrósł podręcznik. 

Tak się też ostatecznie stało i oto ukazuje się wybór autorskich tekstów źródłowych. Obejmuje on artykuły pisane przeze Mariusza Cichosza na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Są to opracowania publikowane w czasopismach pedagogicznych, np. „Pedagogika Społeczna”, „Ruch Pedagogiczny”. To także kilka fragmentów jego książek: Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945–2005 oraz Pedagogika społeczna. Zarys problematyki, jak również dwa hasła z Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku i artykuły z publikacji pokonferencyjnych. Te ostatnie w niniejszym wyborze przeważają. Ze względu na zazwyczaj mały nakład i zasięg prac zbiorowych, w których się ukazywały, opracowania te były i są raczej mało znane i rzadko docierają do szerszego kręgu czytelników. Fakt ten w przekonaniu autora tym bardziej uzasadniał decyzję o wydaniu autorskich tekstów źródłowych, czyli opublikowanych przez autora wcześniej artykułów. 

Zostały one umieszczone w pięciu rozdziałach.  Cztery pierwsze wyznaczają przestrzeń  badań autora nad tą dyscypliną.  Obejmują z możliwych perspektyw badawczych raczej te, które odnoszą się do podstaw teoretyczno-metodologicznych pedagogiki społecznej. Przeważnie są to badania, które – w różnych aspektach, niekiedy bardzo wąskich – stanowiły próbę penetrowania i rekonstrukcji tego obszaru.

Rozdział pierwszy poświęcony jest problematyce źródeł i początków dyscypliny. W sześciu podrozdziałach przedstawia prowadzone wcześniej badania nad genezą pedagogiki społecznej. W wybranych ujęciach pokazuje specyficzny kontekst społeczno-polityczny, w którym w Polsce rodziła się ta dziedzina – wydarzenia, warunki i coraz bardziej zawężający się obszar kształtujących ją działań społecznych. Dyscyplina ta coraz wyraźniej mówiła o potrzebie podejmowania społecznych wychowawczych działań w środowiskach wychowawczych życia społecznego.

Takie rozpoznanie i taka analiza prowadziły do zidentyfikowania oraz pokazania inicjatorów i twórców pedagogiki społecznej – tych, którzy wypra­cowywali koncepcje, podejmowali działania. Im poświęcony jest rozdział drugi, oczywiście w ograniczonym i wybiórczym, choć  – reprezentatywnym, zakresie. Zawsze bowiem w swoim namyśle nad pedagogiką społeczną starał się docierać do takich osób, które można określić jako jej twórców – głównych przedstawicieli...

W rozwoju każdej nauki – od czasu jej powstawania poprzez prowadzone działania i analizy – przychodzi moment syntetyzowania, podsumowywania i w rezultacie formułowania koncepcji, budowania teorii. Temu zagadnieniu poświęcony jest rozdział trzeci książki. Zawarte tu podrozdziały zbudowane zostały z artykułów, w których podjął się analizy obszarów badawczych pedagogiki społecznej często wskazywanych jako kluczowe dla jej ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej identyfikacji. Są tu zaprezentowane m.in. problematyka środowiska, środowiska wychowawczego, diagnozy społecznej, środowiskowej i dalej problematyka badań nad rodziną, problematyka wartości.

I w końcu rozdział piąty – bardzo osobisty, ale zgodny z charakterem tej książki, będącej przecież przeglądem pracy naukowej Mariusza Cichosza. To opis kształtowania się jego zainteresowań, niejednokrotnie wpisujących się w kontakty z ludźmi nauki i z tych kontaktów wynikających. To droga formowania się tych zainteresowań również pod takim wpływem. Wreszcie zamieszcza w ostatnim podrozdziale wspomnienia swoje oraz innych osób o Edmundzie Trempale, z wdzięcznością dla tego najdłużej towarzyszącego mu profesora – nauczyciela akademickiego.

 


ebook
Książka dostępna w wersji  elektronicznej - ebook. 

Pobierz darmowy fragment w formacie ebook: ePub i MOBI:   

fragment ebook w Impulsie                              fragment ebook w Impulsie

 


Polecamy również z tej kategorii:
Maciej Gliński
58.00
Małgorzata Przybysz-Zaremba
39.80

Inne książki tego autora:
Mariusz Cichosz
30.00

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Mariusz Cichosz
30.00
Joanna Święcicka
20.00
Bogusław Śliwerski
24.00
Iwona Chrzanowska
78.00

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się