Szukaj
Kategorie:  

Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce (wersja papierowa)

Cena promocyjna:
39.80 /25.00
Promocja


Moroz Henryk

ISBN: 978-83-7587-068-8

Kategoria:

Problemy związane z systemem eduka­cyjnym wbrew pozorom dotyczą każ­dego. Całe społeczeństwo korzysta przecież z oświaty i sponsoruje ją po­datkami. W książce pod redakcją Henry­ką Moroza znajdziemy argumenty po­twierdzające tezę o konieczności usta­wicznego reformowania tej sfery życia publicznego. Pracę podzielono na trzy części: rekon­strukcję systemu edukacyjnego w Pol­sce, wybrane dziedziny zmian eduka­cyjnych i wreszcie reformę kształcenia nauczycieli oraz uczniów. Cieszy, że na­reszcie jasno i wyraźnie podkreślono, że w polskiej oświacie niezbędne są: po­wszechne przedszkole dla dzieci od 3 roku życia, wczesne kształcenie zawo­dowe po szkole podstawowej [około 40% rocznika], limitowanie miejsc w li­ceach ogólnokształcących [połowa klas matematyczno-informatycznych] z pa­rytetem płci, większy udział młodzieży w wyborze ścieżki edukacyjnej, 20% udział nauczycieli w projektowaniu tre­ści nauczania, egzaminy zewnętrzne w środku cyklu kształcenia oraz rozwi­nięty system kształcenia zawodowego. Niestety nowa matura nie jest przepust­ką na studia dla wszystkich, a jedynie dla młodzieży z domów inteligenckich, wielkich miast i znaczniejszych szkół. Tymczasem lepsze wykształcenie wszystkich obywateli zwiększa tempo rozwoju wzrostu gospodarczego bez­pośrednio o 5% i dodatkowo o 2,5% w dalszej perspektywie. Tymczasem polska szkoła ukierunkowuje się na średniego i słabego ucznia. To zagroże­nie cywilizacyjne dla narodu. Aby z nim walczyć trzeba mieć dobrze wykształ­coną kadrę pedagogiczną. Każdy na­uczyciel prócz wiedzy merytorycznej powinien być przygotowany do realiza­cji takich funkcji jak: kierownicze, interakcyjne, organizacyjne. System kształ­cenia nauczycieli powinien być otwarty na wszelkie nowatorskie rozwiązania oraz elastyczny. Perspektywy postępu w diagnostyce edukacyjnej i egzaminowaniu opraco­wał w książce Bolesław Niemirko. Autor porównuje egzaminy zewnętrzne dziś i jutro. W podsumowaniu otrzymujemy smutną konstatację, że reforma znisz­czyła to, co w zakresie wychowania przedszkolnego przez więcej niż 170 lat budowali mędrcy i ludzie wykształceni. Wspomniano również o czynnikach wa­runkujących rolę muzyki w edukacji szkolnej. Działa ona w obrębie trzech przestrzeni - emocjonalnej, symbolicznej i intelektualnej. To kolejna dziedzina, którą ostatnia reforma zaniedbała. Książkę kończy nieco optymistyczny opis programów wspomagających pra­cę uczniów zdolnych. Lektura skłania do

refleksji. Notes Wydawniczy, nr 3/2009
Maciej Fox


Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Czesław Kupisiewicz
49.80

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się