Szukaj
Kategorie:  

Spory wokół imigracji (wersja papierowa)

Polscy i niemieccy imigranci w Winnipeg

Cena: 30.00


Albański Łukasz

Wydanie I, Kraków 2013, Format B5, Objętość 182 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

ISBN: 978-83-7850-519-8

Kategoria: Socjologia

Książka składa się z sześciu rozdziałów, które mają za zadanie rekonstrukcję kontekstu dyskursu imigracyjnego. W pierwszym rozdziale ukazano szersze tło historyczne migracji z Europy do regionu atlantyckiego, które pozwala ująć migracje do Kanady w kontekście zjawiska ówczesnej masowej mobilności przestrzennej ludności. Ponadto przedstawione są główne kraje wysyłające (Niemcy, Austro-Węgry i Rosja). W rozdziale drugim omówiono politykę imigracyjną Kanady oraz jej wpływ na kształtowanie się postawy społeczeństwa dominującego względem imigrantów. Celem tego rozdziału jest prześledzenie mechanizmów uprawomocniania i interpretacji istniejącego systemu integracji społecznej, a także relacji między społeczeństwem dominującym a mniejszościowymi zbiorowościami etnicznymi. Rozdział trzeci przybliża doświadcze­nia osadnictwa etnicznego w Winnipeg ze szczególnym uwzględnieniem polskiej i niemieckiej społeczności imigracyjnej. Kolejne rozdziały – czwarty, piąty i szósty – zawierają szczegółową analizę dyskursu imigracyjnego. W rozdziale czwartym i piątym przedstawiono reakcje społeczeństwa dominującego na imigracje w kontekście debat nad prohibicją i dwujęzycznością oraz odpowiedź społeczności imigranckich na ich krytykę. W rozdziale szóstym zaś zaprezentowano dyskurs wykluczający etniczność podczas wojny i wydarzeń związanych ze strajkiem generalnym. Ponadto omówiono strategie obronne podejmowane przez imigrantów w okresie silnej presji asymilacyjnej ze strony społeczeństwa dominującego. W aneksie zamieszczono materiały w postaci tabel, wykresów, analiz, zdjęć i innych przedstawień graficznych, które wzbogacają treść poszczególnych rozdziałów i stanowią uzupełnienie przedstawionych w nich tez.


Analiza materiału badawczego ma charakter jakościowy. Takie podejście badawcze wynika przede wszystkim z potrzeby analizy przekazu prasowego w jego kontekście, wraz z pojawiającymi się kwestiami (tematami) wokół dyskursu, ich wartościowaniem oraz strategiami dyskursywnymi. Analiza ilościowa jest stosowana na potrzeby oszacowania skali zjawiska, jego częstości oraz w przypadku odwoływania się w przekazie prasowym do kategorii „większy”, „mniejszy”, „przeciętny” itp., aby zrozumieć lub skonfrontować informacje w wypowiedzi prasowej. Analiza ilościowa ma zatem charakter uzupełniający. Ponadto materiał badawczy wykorzystany na potrzeby badań był bardzo obszerny, co z jednej strony wymuszało w przypadku opracowania ilościowego losowanie próby, z drugiej strony, mimo że próba spełniała założenie jej losowej reprezentatywności, ponieważ autor miał dostęp do populacji generalnej, technicznie przeprowadzenie losowania i zastosowanie frekwencyjnej analizy ilościowej było niezwykle trudne ze względu na to, że gazety były udostępniane jedynie w postaci mikrofilmów (czasami o bardzo słabej jakości), co uniemożliwiało wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych i bardzo ograniczało zasięg analizy ilościowej. Pełna procedura badawcza została opisana w artykule „Etniczność i dyskurs. Analiza prasy codziennej i etnicznej w Winnipeg, 1896–1919”, który ukazał się w Studiach Socjologicznych (Albański 2012a).

Zasadniczym celem przedstawionych badań jest próba uchwycenia dyskursu imigracyjnego w kontekście masowej imigracji do Kanady (w latach 1896–1914) i funkcjonowania społeczności imigranckich w Winnipeg, aby zrozumieć mechanizmy dyskursywnej walki o symbole i władze nad przypisywanymi im znaczeniami. W tym sensie Stuart Hall (1996: 613) ma rację, mówiąc, że komfort posiadania spójnej tożsamości zbiorowej to przywilej umiejętności podporządkowania sobie narracji o sobie samym. Wszelkie wołania o tożsamość etniczną są niczym innym jak nieustającą próbą sprawowania władzy nad symbolami. Na poziomie analitycznym celem są identyfikacja i opis wielopoziomowego kontekstu: migracyjnego, etnicznego, lokalnego i sytuacyjnego, na podstawie analizowanych materiałów pisanych, statystyk oraz przedstawień graficznych.

 

 

 


Polecamy również z tej kategorii:
Katarzyna Jasikowska
40.00

Inne książki tego autora:

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Maria Czerepaniak-Walczak
44.80
Bogusław Śliwerski
69.80

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się