Szukaj
Kategorie:  

Wybór źródeł do dziejów ZHP i ZHR w latach 2017–2018 (wersja papierowa)

Cena: 30.00
Nowość


Marszałek Katarzyna

Wydanie I, Kraków 2018, Format B5, Objętość 302 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

ISBN: 978-83-8095-532-5

Kategoria: Harcerstwo

Wybór źródeł do dziejów ZHP i ZHR w latach 2017–2018 jest kontynuacją opublikowanej w Oficynie Wydawniczej „Impuls” w latach 2014–2017 serii wydawniczej zawierającej materiały źródłowe do dziejów organizacji harcerskich w Polsce od chwili powstania stowarzyszeń do czasów współczesnych – Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W skład serii wchodzi również monografia z 2016 roku Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego, będąca próbą interpretacji materiałów dotyczących ZHP. W 2018 roku w serii ukaże się również Harcerska lista (nie)obecności. Analiza polskiej bibliografii harcerstwa za lata 1989–2017.

Pracuję także nad kolejną monografią, w której staram się porównać i zinterpretować źródła ZHP i ZHR opublikowane w latach 1989–2018. Niniejsza książka powstała w toku prac nad tą monografią. Zamieściłam w niej materiały z lat 2017–2018 w trzech następujących częściach.

poleca ImpulsPierwsza część zebranych dokumentów dotyczy Związku Harcerstwa Polskiego i składa się z: informacji o XXXIX Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP, uchwał tego Zjazdu w sprawie zmian w Statucie ZHP, jednolitego tekstu Statutu ZHP, refleksji pozjazdowych przewodniczącego ZHP. Osobno zamieściłam dokumenty dotyczące zmian tekstu Prawa Harcerskiego dokonanych podczas XXXIX Nadzwyczajnego Zjazdu. W kolejnych rozdziałach znajdują się informacje o XL Zjeździe ZHP oraz jego uchwały.

Część druga publikacji zawiera dokumenty Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i materiały z XVI Zjazdu ZHR: komunikaty zjazdowe, listy i podziękowania dla delegatów, listy przewodniczącego ZHR, uchwały XVI Zjazdu ZHR (w sprawie zmian w Statucie ZHR, w sprawie określenia początku i końca dwuletniej kadencji władz naczelnych, władz okręgów oraz zarządów obwodów ZHR; uchwały programowe). W trzeciej części umieściłam materiały dotyczące ogłoszonego w 2018 roku Roku Harcerstwa: sprawozdanie senackiej Komisji Ustawodawczej o projekcie, uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, informacje ze stron internetowych ZHP i ZHR na ten temat, notkę prasową, tekst Jerzego Chrabąszcza Pro memoria. Moje myślenie o prawdzie w Roku Harcerstwa 2018.

Na końcu publikacji zamieściłam bibliografię, spis źródeł, chronologiczny wykaz zjazdów ZHP i ZHR od chwili powstania organizacji, chronologiczny wykaz statutów ZHP i ZHR, a dla ułatwienia Czytelnikowi poszukiwań spisy treści wcześniej wydanych tomów serii zawierających wybory źródeł.

Zamieszczone źródła mają różne nazwy. Celem ich uporządkowania w spisie treści nie podaję oryginalnych tytułów dokumentów, tylko uogólnione nazwy według następującego klucza:

– rodzaj dokumentu (informacja, wnioski, zaproszenie, uchwały, ustalenie, list, artykuł, komentarz, rozkaz, rota i inne);

– twórca (imię i nazwisko lub nazwa, np. Zjazd Walny ZHR, Rada Naczelna);

– informacja na temat treści danego dokumentu.

Oryginalne nazwy źródeł zamieściłam na początku każdego prezentowanego dokumentu oraz w „Spisie źródeł” zawartym w załączniku.

Na potrzeby niniejszej publikacji przeprowadziłam kwerendy na stronach internetowych stowarzyszeń ZHP i ZHR, portalu społecznościowym Facebook (fanpage’e ZHP i ZHR, portale członków organizacji, witryny społeczno-kulturowe, strony wydarzeń) i serwisie YouTube z transmisjami z obrad zjazdów ZHP i ZHR. Rozproszenie materiałów, dyskusji w źródłach tych jest duże.

Niestety strony zjazdów, witryny, fanpage’e, kanały filmowe po pewnym czasie zazwyczaj są likwidowane. Nie wiem, czy treści w nich zawarte (w tym polemiki), przed zamknięciem strony są w całości kopiowane i archiwizowane przez stowarzyszenia. Obawiam się, że nie. Takie postępowanie z materiałami prowadzi do bezpowrotnej utraty pamięci organizacji, zaprzepaszcza się możliwość przekazania przyszłym pokoleniom relacji o sobie. Co prawda, wszyscy członkowie oraz osoby spoza stowarzyszeń mają sposobność uczestniczenia w trybie online w przebiegu obrad zjazdów, również mogą komentować i obserwować poczynania delegatów ze swoich środowisk, to jednak materiały te są usuwane szybko z przestrzeni publicznej. Tradycyjne formy, takie jak gazetki zjazdowe, pozostały, ale ich objętość i zawartość treściowa są skromne w porównaniu z podobnymi materiałami z lat poprzednich, właśnie dlatego, że większość dyskusji prowadzona jest online.

Odrębnym problemem jest otrzymanie dostępu do materiałów źródłowych w formie oficjalnych dokumentów powstałych po zjeździe, sformalizowanych, uwierzytelnionych przez władze stowarzyszeń. O ile w przypadku ZHP nie miałam dużych problemów w dotarciu do tych źródeł (być może dlatego, że jestem członkiem tej organizacji), o tyle przy gromadzeniu dokumentów odnoszących się do ZHR napotkałam spore przeszkody. Być może wynikało to z krótkiego czasu, który upłynął od obrad zjazdu ZHR. W związku z brakiem dostępu do dokumentów pisanych zdecydowałam się na dokonanie samodzielnej transkrypcji ze źródeł umieszczonych w serwisie YouTube zawierających transmisje z obrad ostatniego zjazdu ZHR. 

 

 

 Oficyna Wydawnicza "Impuls" poleca serię
autorsywa Katarzyny Marszałek pt. Wybór źródeł do dziejów ZHP:

Tom I Tom II Tom III Tom IV
poleca Impuls poleca Impuls poleca Impuls poleca Impuls

 

 Oficyna Wydawnicza "Impuls" poleca serię
autorstwa Katarzyny Marszałek pt. Wybór źródeł do dziejów ZHR:

Ruch harcerski
Tom I Tom II Tom III
poleca Impuls poleca Impuls poleca Impuls poleca Impuls

 

 

 


Polecamy również z tej kategorii:
Katarzyna Marszałek
34.00

Inne książki tego autora:
Katarzyna Marszałek
34.00
Katarzyna Marszałek
38.00


WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się