Szukaj
Nakład wyczerpany
Kategorie:  
Sortowanie
Zaprezentowane w książce propozycje organizacyjno-programowe umożliwią nauczycielom wprowadzenie do treści kształcenia elementów technologii ceramiki, którą przedstawiono w książce w sposób prosty i opisowy, ułatwiający realizację zadań praktycznych na ...
Komentarz przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy znajdą w nim merytoryczne i techniczne objaśnienia „Zarysu historii muzyki”...
Podręcznik jest środkiem dydaktycznym, przydatnym w kształceniu na kierunkach nauczycielskich. Zawiera treści niezbędne do nauki gry na keyboardzie, rozpoczynanej od podstaw...
Nakład wyczerpany   
W książce Autor próbuje przemierzyć drogę, którą pokonały losy piękna. Piękno rozpatrywane jest z punktu widzenia filozofii, estetyki oraz sztuki...
Prezentowany poradnik stanowi doskonale przygotowany zestaw ćwiczeń, który rodzice mogą wykorzystać w zabawach ze swoimi dziećmi w celu rozwinięcia ich zdolności słuchowych i językowych, niezbędnych do opanowania umiejętności czytania i pisania...
Niniejsza książeczka została napisana z myślą o utrwaleniu głoski "r". Zawiera wierszyki, których tło stanowią piękne, kolorowe ilustracje oraz czarno-białe rysunki do pokolorowania...
W tomie pierwszym dzieła zebrano opracowania dotyczące problemów osobowości i zachowania się osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także dotyczące ich rodzin oraz edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z różnym stopniem niepełnosprawności.
Prezentowana książka to drugi tom pozycji "Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną". Może ona stanowić kontynuację rozważań nad wieloaspektową problematyką niepełnosprawności intelektualnej i złożoną sytuacją osób nią dotkniętych...
Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie konferencji naukowej "Dorosłość - Niepełnosprawność - Czas współczesny", która została zorganizowana w marcu 2003 roku na Uniwersytecie Gdańskim...
Książka skierowana przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców stykających się w swojej codziennej pracy z dziećmi specjalnej troski. Praca ta ma pomóc ludziom opiekującym się tymi dziećmi...
Niniejsze opracowanie w całości poświęcone jest problemom edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży w określonym zakresie i stopniu niepełnosprawnych, w kontekście wychowania rodziny i szkoły, a pośrednio także wpływu środowiska rówieśniczego...
Myślą przewodnią książki są słowa dziecka obarczonego schorzeniem narządu ruchu: „Życie jest moja miłością, mimo że jestem chory, urody tego świata nie zamieniłbym na nic innego”...
Nakład wyczerpany   
Prezentowana publikacja jest zapisem siedmioletniej działalności pracy logopedy z dzieckiem z zespołem Downa. Poza ważnymi informacjami dotyczącymi teoretycznej podstawy działań zawiera też dwadzieścia scenariuszy...
Nakład wyczerpany   
Celem prezentowanej książki jest próba charakterystyki jakości życia osób w sytuacji choroby, charakterystyka subiektywnego samopoczucia, relacji z najbliższym otoczeniem, a także sposobu funkcjonowania niektórych instytucji...
Bajki o misiu Mokrej Łapce mają służyć rozwojowi myślenia dzieci w wieku 6-8 lat. Zbiór ten przeznaczony jest dla rodziców, nauczycieli i terapeutów, którym zależy na rozwoju myślenia ich dzieci...
Nakład wyczerpany   
Rzadko na polskim rynku wydawniczym zdarza się publikacja podobna do niniejszej, w całości poświęcona psychologicznej terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym i próbie nauczenia takich dzieci podstaw myślenia. Autor przedstawia pracę z dzieckiem z zespołe
Zbiór ośmiu bajek o misiu Mokrej Łapce został opracowany na podstawie doświadczeń terapeutycznych Autorki. Celem książki jest stymulacja rozwoju językowego dzieci w wieku przedszkolnym...
W książce opisano zagadnienie psychospołecznej integracji dzieci przewlekle chorych w szkołach podstawowych...
W prezentowanej publikacji przedmiotem zainteresowań Autorki stały się przemiany, jakie dokonały się w rozmiarach i jakości społecznego wsparcia udzielonego rodzicom dzieci niepełnosprawnych w Bydgoszczy w latach 1994-2001...
Książka dotyczy problemu rozwoju językowego dzieci w wieku przedszkolnym. Stanowi próbę poszukiwania uwarunkowań specyficznych trudności w nauce czytania i pisania...
Publikacja ta stanowi cenne źródło informacji teoretycznej i praktycznej dla nauczycieli i rodziców, którzy, na co dzień mają problemy z dziećmi dyslektycznymi i nie wiedzą jak im pomóc...
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2019 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się