Szukaj
Nakład wyczerpany
Kategorie:  
Sortowanie
Jest to drugie wydanie książki, która zawiera znakomitą dekonstrukcję różnorodnych kontekstów polityki oświatowej, prowadzonej w Polsce w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem problemu...
Książka zawiera scenariusze 42 zajęć. Realizowane są przede wszystkim zadania edukacji muzycznej i plastycznej, ale uwzględnia się również edukacje: techniczną, motoryczno-ruchową, społeczną, zdrowotną, dopełniając je edukacją przyrodniczą, polonistyczną
Nakład wyczerpany   
Zeszyt logopedyczny (1) jest przeznaczony dla dzieci najmłodszych, w wieku od lat 3 oraz dla dzieci starszych, które mają wady wymowy i trudności z przyswajaniem wiadomości o otaczającym nas świecie...
Książka zawiera scenariusze 42 zajęć. Realizowane są przede wszystkim zadania edukacji muzycznej i plastycznej, ale uwzględnia się również edukacje: techniczną, motoryczno-ruchową, społeczną, zdrowotną, dopełniając je edukacją przyrodniczą, polonistyczną
Nakład wyczerpany   
Zeszyt logopedyczny (2) przeznaczony jest jako materiał pomocniczy i utrwalający dla dzieci w wieku 6-8 lat (znających litery)...
Książka ukazuje możliwości sztuki w zastosowaniach edukacyjnych i terapeutycznych - rolę arteterapii, psychoterapii kreatywnej, filmoterapii, bajkoterapii oraz choreoterapii klinicznej. Ukazuje aspekt diagnostyczny i terapeutyczny rysunku dziecka.
Nakład wyczerpany   
Zeszyt logopedyczny (3) jest przeznaczony dla dzieci mających problemy z prawidłową wymową głosek "l" i "r"...
Nakład wyczerpany   
Zeszyt logopedyczny (4) jest przeznaczony do ćwiczeń głosek: s, z, c, dz. Przez większość dzieci są one wymawiane prawidłowo. Zdarza się jednak, że...
Książka zawiera zestaw pomocy do utrwalania mowy dźwięcznej głoski [b]. Przeznaczony jest do pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu fonematycznego...
Książka pomyślana jest jako przewodnik dla nauczycieli liceów...
Autorzy zawartych w niniejszym zbiorze artykułów - spoglądając z różnej perspektywy na problematykę relacji interpersonalnych w edukacji - wychodzą naprzeciw tym potrzebom, nie wyczerpując szerokiego spektrum aksjologicznych aspektów relacji interpersonal
"Zarys historii muzyki cz. 1" obejmuje zakres historii od muzyki ludów pierwotnych do klasycyzmu. Znaczącymi składnikami tej książki, obok tekstów słownych, są: ilustracje, teksty nutowe, mapy, rysunki, plansze.
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na...
Książka ta, to filozoficzna rozprawa dążąca do wyjaśnienia istoty podejścia dialogicznego w pedagogicznym badaniu jakościowym, fenomenologii słowa oraz...
Głównym celem niniejszej publikacji jest naświetlenie problematyki zdolności intelektualnych i twórczych, udzielenie pomocy w konstruowaniu narzędzi do ich analizy i oceny oraz zarysowanie sposobów stymulowania - w procesie kształcenia i wychowania...
Celem niniejszej pracy jest ukazanie roli oraz stanu doradztwa metodycznego, a także możliwości doskonalenia najczęściej stosowanych form i metod doradztwa. Oprócz części teoretycznej...
Jest to I zbiór referatów wygłoszonych podczas IV międzynarodowej konferencji "Edukacja Alternatywna", która odbyła się w Łodzi, w dn. 17-19.10.2001...
Wielki Jubileusz trzechsetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego, a także trzydziestolecia istnienia Instytutu Pedagogiki, wydaje się stosowną okazją do refleksji i powstania książki poświęconej tym, którzy otworzyli polską kartę historii Uniwersytetu Wrocławsk
Proponowana publikacja dotyczy niemalże najbardziej newralgicznego problemu pracy szkoły w relacji nauczyciel-uczeń, a mianowicie oceniania szkolnego. Ujmuje ocenianie w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej, jako proces w obrębie całego systemu dydakty
Poszukiwania badawcze Autorki skupiły się wokół relacji pomiędzy zjawiskiem nauczycielskich wymagań dydaktycznych a kreowaniem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia w procesie kształcenia...
Myśli zawarte w materiałach z II Międzynarodowej Konferencji "Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki" mimo upływu czasu nie straciły na ważności...
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się