Szukaj
Nakład wyczerpany
Kategorie:  
Sortowanie
Książka jest pionierskim opracowaniem metod oddziaływań wychowawczo-zdrowotnych w procesie nauczania obowiązkowych przedmiotów szkolnych na wszystkich poziomach rozwoju wychowanków.
Nakład wyczerpany   
Książka służy kształtowaniu u dzieci takich wartości, jak: empatia, serdeczność, takt, zrozumienie i otwarcie na problemy innych. Jej bohaterowie - sympatyczny pajac, miś, lalka, przedszkolaki i zwierzęta...
Nakład wyczerpany   
Jedyna na rynku książka zawierająca praktyczne wskazówki jak organizować zajęcia w trakcie trwania zielonych szkól, zawiera nieszablonowe scenariusze zajęć, karty pracy, propozycje doświadczeń i przyrodniczych obserwacji.
Książka obejmuje odległe obszary tematyczne, od psychologii społecznej i psychologii osobowości, poprzez psychologię ogólną, psychologię poznawczą aż do tematów należących do tzw. psychologii stosowanej - psychologii klinicznej, neuropsychologii oraz psyc
Nakład wyczerpany   
Książka z pewnością zaciekawi każdego Czytelnika, zwłaszcza teraz, gdy wyraźnie wzrasta zainteresowanie psychoterapią, a jednocześnie niewiele mówi się o problemach i zagrożeniach, jakie ze sobą niesie (np. wpływ światopoglądu terapeuty na postawy pacjent
Nakład wyczerpany   
W książce Autor próbuje przemierzyć drogę, którą pokonały losy piękna. Piękno rozpatrywane jest z punktu widzenia filozofii, estetyki oraz sztuki. "Piękno, dobro i prawda przez długie wieki z jednej strony wyznaczały w kulturze europejskiej dążenia człowi
Książka ta stanowi pierwsze po II wojnie światowej opracowanie dydaktyki filozofii uwzględniając współczesne badania z dydaktyki...
Jest to niezbędne kompendium dla nauczycieli pracujących z dzieckiem dyslektycznym w zespole klasowym, ukazujące różnorodne formy pomocy dyslektykom...
Zaprezentowane w książce propozycje organizacyjno-programowe umożliwią nauczycielom wprowadzenie do treści kształcenia elementów technologii ceramiki, którą przedstawiono w książce w sposób prosty i opisowy, ułatwiający realizację zadań praktycznych na ...
Komentarz przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy znajdą w nim merytoryczne i techniczne objaśnienia „Zarysu historii muzyki”...
Podręcznik jest środkiem dydaktycznym, przydatnym w kształceniu na kierunkach nauczycielskich. Zawiera treści niezbędne do nauki gry na keyboardzie, rozpoczynanej od podstaw...
Nakład wyczerpany   
W książce Autor próbuje przemierzyć drogę, którą pokonały losy piękna. Piękno rozpatrywane jest z punktu widzenia filozofii, estetyki oraz sztuki...
Prezentowany poradnik stanowi doskonale przygotowany zestaw ćwiczeń, który rodzice mogą wykorzystać w zabawach ze swoimi dziećmi w celu rozwinięcia ich zdolności słuchowych i językowych, niezbędnych do opanowania umiejętności czytania i pisania...
Niniejsza książeczka została napisana z myślą o utrwaleniu głoski "r". Zawiera wierszyki, których tło stanowią piękne, kolorowe ilustracje oraz czarno-białe rysunki do pokolorowania...
W tomie pierwszym dzieła zebrano opracowania dotyczące problemów osobowości i zachowania się osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także dotyczące ich rodzin oraz edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z różnym stopniem niepełnosprawności.
Prezentowana książka to drugi tom pozycji "Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną". Może ona stanowić kontynuację rozważań nad wieloaspektową problematyką niepełnosprawności intelektualnej i złożoną sytuacją osób nią dotkniętych...
Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie konferencji naukowej "Dorosłość - Niepełnosprawność - Czas współczesny", która została zorganizowana w marcu 2003 roku na Uniwersytecie Gdańskim...
Książka skierowana przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców stykających się w swojej codziennej pracy z dziećmi specjalnej troski. Praca ta ma pomóc ludziom opiekującym się tymi dziećmi...
Niniejsze opracowanie w całości poświęcone jest problemom edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży w określonym zakresie i stopniu niepełnosprawnych, w kontekście wychowania rodziny i szkoły, a pośrednio także wpływu środowiska rówieśniczego...
Myślą przewodnią książki są słowa dziecka obarczonego schorzeniem narządu ruchu: „Życie jest moja miłością, mimo że jestem chory, urody tego świata nie zamieniłbym na nic innego”...
Nakład wyczerpany   
Prezentowana publikacja jest zapisem siedmioletniej działalności pracy logopedy z dzieckiem z zespołem Downa. Poza ważnymi informacjami dotyczącymi teoretycznej podstawy działań zawiera też dwadzieścia scenariuszy...
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się