Szukaj
Nakład wyczerpany
Kategorie:  
Sortowanie
Zbiór ten stanowi zapis zmagań i poszukiwań własnej tożsamości epistemologiczno-kulturoznawczej badacza wchodzącego w obszar studiów jakościowych. Stanowi on próbę uporządkowania refleksji o wiedzy, religijności czy moralności...
Zawarte w niniejszym tomie artykuły i komunikaty są referatami wygłoszonymi, w ramach jednej z Sekcji, podczas IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Olsztynie (wrzesień 2001)...
Książka jest 14 tomem z serii "Nauczyciele-nauczycielom". Ujmuje ona problematykę wartości w szerokim zakresie. Ukazuje ich znaczenie dla edukacji, wydobywa istotne cechy samego pojęcia "wartości"...
Tytułowe "Dwa światy" stanowią kolejny dowód wielkiego dualizmu panującego we współczesnym systemie edukacji. Dwa światy to również dwa odmienne spojrzenia...
Publikacja posiada dziewięć rozdziałów merytorycznych, z czego sześć pierwszych jest poświęconych teoretycznym oraz praktyczno-pedagogicznym podstawom pełnomocności ucznia, nauczyciela i szkoły...
Książka prezentuje zarys pedagogiki humanistycznej, która wskazuje na konieczność integracji problemów natury politycznej, pedagogicznej i terapeutycznej...
Prezentowana książka wpisuje się w nurt feministycznych rozważań poświęconych problematyce odtwarzania nierówności płciowych. Nie jest to temat często poruszany w dyscyplinach pedagogów...
Badania nad dziejami oświaty w zaborze rosyjskim wykazują poważne luki w odniesieniu do ziem zabranych okresu II połowy XIX i początku XX wieku. Pozycja ta zapełnia ta lukę...
Tematyka zawartej w dwóch tomach pracy została podjęta w związku z przemianami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi...
Tematyka zawartej w dwóch tomach pracy została podjęta w związku z przemianami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi. Adresatami tej pozycji jest szeroki krąg odbiorców...
W książce "Przemiany demokratyczne edukacji w Rosji" Mariana Bybluka otrzymują czytelnicy całościowy obraz przeobrażeń oświatowych w Rosji od okresu pieriestrojki do dziś. Obraz źródłowy, często fascynujący...
Prezentowana publikacja stanowi próbę podsumowania rezultatów dotychczasowych badań w zakresie przemian zachodzących w edukacji oraz próbę ukazania prognoz kierunków tych przemian w przyszłości...
Praca Aleksandra Nalaskowskiego (...) jest bardzo ciekawą monografią dotykającą niezwykle ważnej sfery edukacyjnej, jaką jest architektura szkoły...
Jednym z wielu motywów napisania książki była wieloletnia praca nauczycielska Autora w szkole podstawowej i średniej. Tutaj Autor zetknął się z przezwiskami, jakimi młodzież obdarzała większość z grona pedagogicznego...
Niniejszy poradnik jest pierwszym tego typu pełnym kompendium wiedzy o tym, czym jest rada szkoły...
Przedszkole i klasa szkolna sprzyjają powstawaniu naturalnych warunków do podejmowania przez dziecko aktywności w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów wynikających z codziennych zajęć, zabaw i gier dydaktycznych.
Jest to niezbędne kompendium dla nauczycieli pracujących z dzieckiem dyslektycznym w zespole klasowym, ukazujące różnorodne formy pomocy dyslektykom w uzyskaniu dobrej pozycji wśród uczniów. Zawiera gotowe scenariusze zajęć zarówno...
Książka stanowi bardzo cenne źródło pomysłów na lekcje wychowawcze dla nauczycieli gimnazjum i liceum. Proponowane scenariusze zawierają konkretne materiały dla nauczyciela i uczniów, które można powielić, powiększyć lub wykonać z nich foliogram...
Ogólnoklasowy pomiar techniki czytania głośnego powinien być przeprowadzony dwa razy do roku - na początku i na końcu roku szkolnego.
Książka skierowana jest do nauczycieli, którzy mają odwagę podjąć śmiałe działania innowacyjne, wolą interpretować niż realizować program nauczania, słowem - chcą uczyć inaczej...
Książka jest adresowana do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz ich nauczycieli. Zawiera zbiór matematycznych zadań tekstowych, skupionych wokół następujących zagadnień promujących zdrowie...
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się