Szukaj
SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI
Kategorie:  

Debiutant czy ekspert? (MOBI)

Identyfikacja i samoocena uzdolnień uczniów

Cena: 25.00
Nowość
Ta książka jest również dostępna w wersjach:


Uszyńska-Jarmoc Janina
Kunat Beata

Ksiazka dostepna w wersji elektronicznej ebook (mobi).
Wydanie I, Krakow 2018

ISBN: 978-83-8095-567-7


Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej - ebook.


[…] podjęty w recenzowanej publikacji zamysł stworzenia i wystandaryzowania narzędzia badającego uzdolnienia oceniam jako niezmiernie cenny i istotny zarówno z perspektywy subdyscypliny pedagogiki zdolności (obejmującej opiekę nad uczniami wybitnie uzdolnionymi), jak i szerzej – w moim odczuciu powinien on także wzbogacić proces kształcenia uczniów w masowych szkołach powszechnych. Podczas lektury tej pracy nasunęła mi się również konstatacja, że rzadko spotyka się tak szczególny projekt wśród publikacji pedagogicznych. […]

Odbiorcami recenzowanej monografii mogą być teoretycy – badacze zagadnień związanych ze zdolnościami, jako że kompetentnie wypełnia ona lukę w tym obszarze. Będzie więc ona bardzo dobrym przyczynkiem do naukowych polemik, analiz i interpretacji. Powiązanie badań i wniosków z praktyką pedagogiczną sprawia natomiast, że potencjalnie zainteresowani pracą będą również praktycy związani z edukacją – nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i rodzice, a także studenci kierunków pedagogicznych i psychologii […].

Z recenzji wydawniczej dr hab. Iwony Czai-Chudyby, prof. UP


poleca ImpulsPakiet narzędzi, który zaprezentowano w tej książce, umożliwia ocenę i samoocenę poziomu uzdolnień uczniów: matematycznych, technologiczno-informatycznych, przyrodniczych, naukowo-analitycznych, twórczych, przedsiębiorczych i innowacyjnych, przywódczych, językowych, literackich, plastycznych, muzycznych, aktorskich, sportowych. Składa się on z 13 odrębnych Skal Identyfikacji Uzdolnień – SIU oraz odpowiadających im Skal Samooceny Uzdolnień – SSU.

Zastosowanie tych narzędzi może ułatwić proces rozpoznawania wewnętrznych zasobów uczniów niezbędnych do dobrego funkcjonowania w życiu szkolnym i poza nim. Wykorzystanie proponowanego pakietu skal może ułatwić poznanie obrazu różnic indywidualnych w zakresie poziomu uzdolnień w określonej grupie uczniów, rozpoznanie mocnych i słabych stron ucznia oraz stworzenie indywidualnego, niepowtarzalnego dla niego profilu uzdolnień.

Skale mogą pomóc rozpoznać obraz podobieństw oraz różnic między wynikami identyfikacji i samooceny poszczególnych uzdolnień, tzn. stopień zbieżności lub rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a subiektywną oceną. Opracowane skale zatem nie tylko umożliwiają uczniom pogłębianie wiedzy o sobie, lecz także ułatwiają im wyznaczenie obszarów możliwych do doskonalenia oraz rozwoju w ramach edukacji szkolnej i pozaszkolnej. W konsekwencji tego mogą oni samodzielnie lub przy pomocy doświadczonych pedagogów świadomie planować drogę dalszego kształcenia i projektować swoją karierę zawodową.

Odbiorcami pakietu skal mogą być także rodzice, wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele, dyrektorzy szkół i doradcy zawodowi pomagający uczniom w wyborze profilu kształcenia oraz planowaniu ich dalszej drogi kształcenia zawodowego, zgodnie z ich indywidualnymi zasobami. Skale można wykorzystywać w działaniach edukacyjnych związanych z indywidualizacją kształcenia. Ponadto mogą one stanowić wsparcie dla ucznia w procesie uczenia się w ramach różnych przedmiotów szkolnych. Ich adresatami mogą być także studenci pedagogiki i innych kierunków, którzy przygotowują się do pełnienia roli nauczyciela określonego przedmiotu, oraz studenci psychologii, którym bliska jest psychologia edukacyjna. Pakiet skal mogą wykorzystywać również badacze reprezentujący różne dyscypliny nauki.

 

 

ebook

Książka dostępna również w wersji elektronicznej - ebook. 


Pobierz darmowy fragment w formacie ebook: ePub i MOBI:
  

 

fragment ebook w Impulsie                              fragment ebook w Impulsie Polecamy również z tej kategorii:
Małgorzata Przybysz-Zaremba
39.80
Mikołaj Wolanin
30.00

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Alicja Korzeniecka-Bondar
49.80

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się