Szukaj
SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI
Kategorie:  

Rozwój nauczyciela (wersja papierowa)

Od wczesnej do późnej dorosłości

Cena: 30.00
Nowość
Ta książka jest również dostępna w wersjach:
  • EPUB 20.00 zł
    (Dostawa po płatności)
  • MOBI 20.00 zł
    (Dostawa po płatności)
  • PDF 20.00 zł
    (Dostawa po płatności)


Pikuła G. Norbert
Joanna M. Łukasik
Katarzyna Jagielska

Wydanie I, Kraków 2016, Format B5, Objętość 188 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

ISBN: 978-83-8095-158-7


poleca ImpulsKsiążka Rozwój nauczyciela – od wczesnej do późnej dorosłości podejmuje zagadnienia specyfiki pracy nauczyciela przez pryzmat jego profesjonalizmu i rozwoju zawodowego. Szkolna rzeczywistość ujęta w formalnoprawne ramy wyznacza każdemu nauczycielowi konkretne funkcje i zadania. Analizując te najbardziej aktualne, można powiedzieć, że preferuje się model nauczyciela o rozszerzonym profilu zawodowym i otwartym podejściu do wykonywanych zadań. Aby im sprostać, nauczyciel musi ustawicznie się doskonalić, rozwijać, poddawać refleksji codzienną rzeczywistość i szukać nowych rozwiązań. A robi to po, aby łatwiej wchodzić w sytuacje edukacyjne, które z jednej strony są oczywiste, a z drugiej – jeszcze nieznane. Zmieniające się sytuacje zawodowe stawiają nauczycieli przed koniecznością ciągłego uczenia się nowych zachowań.

Rozpoznanie kierunku rozwoju zawodowego i osobistego, rozumienia profesjonalizmu i dominujących tendencji są dla nauczycieli podstawą do wdrażania nowych koncepcji edukacji, dokształcania i doskonalenia. Wielość podejmowanych analiz pozwoliła na przyjęcie w układzie książki trzech głównych dyskusyjnych odsłon, które koncentrują się wokół następujących zagadnień:

I. Kariera zawodowa nauczyciela

II. Jakość pracy i życia nauczycieli – średnia dorosłość

III. Aktywność i rozwój emerytowanych nauczycieli

Pierwsza część pracy porusza zagadnienie kariery zawodowej nauczycieli, w tym nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową. Anna Kwatera (Kariera zawodowa nauczyciela. Uwarunkowania – Perspektywy rozwoju – Ograniczenia), odwołując się do współczesnych koncepcji i badań, określa warunki i perspektywy kariery zawodowej, a także pojawiające się ograniczenia, które uniemożliwiają jej prawidłowy przebieg. Magdalena Grochowalska (Dorastanie do profesjonalizmu, czyli kariera zawodowa w doświadczeniach początkujących nauczycieli), nawiązując do kategorii profesjonalizmu oraz kariery zawodowej, ukazuje, jakie znaczenie i sens mają one dla nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową. Rozumiejąc karierę w ujęciu personalnym, ukazała jej interakcyjny charakter. Doświadczenia osobiste i zawodowe – zdaniem autorki – mają niezwykle silny wpływ na rozwój kariery zawodowej, a w przypadku młodych nauczycieli są silnie skorelowane z procesami socjalizacji organizacyjnej zachodzącymi w środowisku pracy.

W drugiej części zatytułowanej Jakość pracy i życia nauczycieli – średnia dorosłość poddano analizie świadome działania nauczycieli podejmowane w celu dążenia do profesjonalizmu w kontekście doświadczanych trudności, braków kompetencyjnych i pojawiających się na drodze rozwoju barier. Z przeprowadzonych badań oraz w efekcie prowadzonych analiz zwrócono uwagę, że szczególnie ważnym zagadnieniem w odniesieniu do profesjonalizmu nauczycieli jest obszar relacji interpersonalnych, a w nim kompetencji komunikacyjnych (Beata Jakimiuk, Tworzenie relacji interpersonalnych jako postawa i fundament profesjonalizmu nauczyciela oraz Anna M. Mróz i Kinga Sobieszczańska, Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych nauczyciela). Omówiono również wpływ Internetu na konstruowanie obrazu współczesnego nauczyciela (Rafał Fudala, Konstruowanie roli zawodowej a wirtualny obraz nauczyciela), a także zauważono, że pojawiające się nowe trudności w pracy z uczniem zamieszkującym wiejskie obszary wymagają od nauczyciela zgłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności służących zwiększeniu profesjonalnych działań (Urszula Tyluś, Trudności nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w procesie kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej i sposoby ich przezwyciężania). W odniesieniu do prowadzonych badań pokazano również, że działania zmierzające do profesjonalizmu pracy są przyczyną lepszej jakości życia nauczycieli (Olgi Wyżga, Poczucie jakości życia aktywnych zawodowo nauczycieli).

Część trzecią zatytułowaną Aktywność i rozwój emerytowanych nauczycieli skoncentrowano na zagadnieniach rozwoju i działań profesjonalnych z perspektywy osób starszych, które zakończyły już aktywność zawodową. Z badań przeprowadzonych przez autorów wynika, że jej brak nie musi wcale wiązać się z zakończeniem działań rozwojowych i profesjonalnych. Wręcz przeciwnie, są one aktywnie podejmowane przez emerytowanych nauczycieli nie tylko dla własnego rozwoju, ale – co uwarunkowane jest etapem rozwojowym – w celu dzielenia się własnymi dokonaniami zarówno z osobami młodszymi, jak i z rówieśnikami...

 

 ******
 

W czasie niezwykle intensywnych zmian w oświacie i towarzyszących im dyskusjach na temat jakości szkoły i osiągnięć edukacyjnych uczniów niemal zawsze na plan pierwszy wybija się problematyka związana z nauczycielem i jego rozwojem. Problematyka ta jest charakterystyczna dla przedmiotu badań pedeutologii jako tej subdyscypliny pedagogicznej, która poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno rozwoju nauczyciela, jak i predyspozycji kandydatów do zawodu nauczyciela, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, różnych aspektów życia zawodowego nauczyciela, przemian zachodzących w osobie nauczyciela i jego otoczeniu czy też zawodu nauczyciela. […] W obliczu wyzwań, jakie stają przed edukacją i szkołą oraz nauczycielami, należy z satysfakcją podkreślić, że redaktorzy tomu nie tylko dostrzegają potrzebę formułowania oraz stawiania pytań o nauczyciela i odgrywaną przez niego rolę społeczno-zawodową, ale także eksponują konieczność krytycznego spojrzenia na nauczyciela jako na profesjonalistę. Zapraszając do pogłębionej refleksji nad rozwojem nauczyciela w kontekście dbałości o jakość oferowanej uczniom edukacji, inspirują do dalszych badań nad nauczycielem, co należy postrzegać jako olbrzymią wartość tej pracy.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak

 
ebook

Książka dostępna w wersji  papierowej i elektronicznej - ebook. 


Pobierz darmowy fragment w formacie ebook: ePub i MOBI:
   

fragment ebook w Impulsie                              fragment ebook w Impulsie

 

 


Polecamy również z tej kategorii:
Maciej Gliński
58.00
Małgorzata Przybysz-Zaremba
39.80

Inne książki tego autora:
Norbert Pikuła
40.00

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Małgorzata Miksza
39.80
Iwona Chrzanowska
78.00
Janusz Bielski
40.00

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się