Szukaj
SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI
Kategorie:  

STARZENIE SIĘ, STAROŚĆ I UMIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (wersja papierowa)

Cena promocyjna:
42.00 /40.00
Promocja / Nowość


Parchomiuk Monika

Wydanie I, Kraków 2019, Format B5, Objętość 362 stron, Oprawa miękka, klejona

ISBN: 978-83-8095-725-1

Kategoria: Gerontologia

PREMIERA 2019

Celem tego opracowania, które ma charakter przeglądowy, jest zobrazowanie najważniejszych tendencji związanych ze starzeniem się i starością osób z niepełnosprawnością intelektualną, uporządkowanie zgromadzonej dotychczas wiedzy i wskazanie na obszary wymagające pogłębiania. W poszczególnych rozdziałach książki odniesiono się do różnych aspektów starzenia się i starości; za zasadne przyjęto oddzielne omówienie aspektu biologicznego oraz psychospołecznego.


W rozdziale pierwszym opisano kwestie dotyczące długości życia przedstawicieli populacji niepełnosprawnych intelektualnie oraz jej determinanty, jak również wybrane, najczęściej obserwowane w starszym wieku, problemy zdrowotne występujące w sferze fizycznej (m.in. cukrzyca, zaburzenia układu krążenia, nowotwory) i psychicznej (np. demencja). Odniesiono się do zmian zachodzących w sprawnościach poznawczych, osobowości i temperamencie jednostek z niepełnosprawnością intelektualną. Przeanalizowano zachowania zdrowotne oraz ich środowiskowe i osobiste uwarunkowania. Podkreślono problem wielorakiej dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej.

W rozdziale drugim przedstawiono problematykę doświadczania starzenia się i starości, w tym postawy osób niepełnosprawnych intelektualnie wobec tej fazy życia – obserwowanej u innych oraz przeżywanej, potrzeby psychospołeczne osób starszych ze wskazaniem na uwarunkowania ich zaspokajania, pozytywne tendencje obrazujące swoisty rozkwit (wzrost) u osób niepełnosprawnych intelektualnie osiągających wiek starszy. Podkreślono rolę życiowych doświadczeń w budowaniu tożsamości oraz zachowaniu integralności osobowej.

Rozdział trzeci dotyczy opieki rodzinnej. Pokazano w nim doświadczenia rodziców dziecka niepełnosprawnego, ich dynamikę i wielowymiarowość, a także relacyjność opieki, wyrażającą się w odwzajemnianiu pomocy i wsparcia ze strony dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie dzieci. Omówiono problemy, jakie towarzyszą rodzinom w projektowaniu zabezpieczenia przyszłości dorosłej czy starszej osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Przeanalizowano zagadnienie relacji rodzeństwa pełno- i niepełnosprawnego intelektualnie, ich charakter oraz znaczenie, a także kwestię przejmowania opieki przez pełnosprawnych braci i pełnosprawne siostry.

W rozdziale czwartym omówiono postawy osób niepełnosprawnych intelektualnie wobec śmierci, ich doświadczenia z nią związane i sposoby przeżywania żałoby. Opisano problemy, jakich doświadczają w sytuacji własnej choroby, w tym terminalnej. Zwrócono uwagę na trudne aspekty opieki oraz zagadnienia moralno-etyczne dotyczące postępowania u schyłku życia. Przeanalizowano wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną w przeżywaniu choroby i śmierci oraz możliwości jego udzielania.

Książka może zainteresować wielu odbiorców problematyką starości osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przyczynić się do zwiększenia aktywności badawczej w tym obszarze. Jest skierowana do pedagogów oraz pedagogów specjalnych, psychologów, socjologów i przedstawicieli nauk medycznych, którzy zechcą pogłębić swoją wiedzę w przedmiotowym zakresie lub będą zainteresowani jego eksploracją w ramach własnych badań.

 

 


Polecamy również z tej kategorii:
Adam Alfred Zych
76.00

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Sławomir Przybyliński
38.00
Agnieszka Olszewska
20.00
Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
22.00

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się