Szukaj
SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI
Kategorie:  

Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji (MOBI)

Cena: 30.00
Nowość
Ta książka jest również dostępna w wersjach:


Mróz Anna

E-book format MOBI
Wydanie I Krakow 2018
Ebook zabezpieczony systemem watermark

ISBN: 978-83-8095-642-1


Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej - ebook.

Wyeksponowany w tytule publikacji zrównoważony rozwój (ang. sustainable development, fr. le développement durable, niem. nachhaltige Entwicklung, wł. sviluppo sostenibile) to kategoria wieloznaczna.
poleca ImpulsNie chodzi tu jedynie o pojawiające się różne tłumaczenia tego terminu (jak choćby „trwały rozwój”), ale raczej o treść, która mieści w sobie próbę uchwycenia dynamiki procesów dokonujących się w trzech różnych dziedzinach ludzkiej aktywności: gospodarczej, środowiskowej i społecznej. Koncepcja zrównoważonego rozwoju zawiera skierowane do współczesnych pokoleń wezwanie, by dążyły do odnalezienia zrównoważonego balansu i poszukiwały rozwiązań w każdym z trzech obszarów, w trwałej równowadze między nimi.

Wypracowany model zrównoważonego rozwoju jest uznawany przez badaczy za alternatywę dla dotychczasowego – szkodliwego i niemożliwego już do utrzymania – rozwoju świata. To wyraz troski o godne (a przynajmniej nie gorsze) warunki życia przyszłych pokoleń. W krajach wysoko rozwiniętych koncepcja zrównoważonego rozwoju stanowi fundament edukacji i jest od lat intensywnie opracowywana oraz wdrażana do szkolnej praktyki (codzienności). Inaczej w polskiej pedagogicznej refleksji naukowej i praktyce edukacyjnej. Tu wspomniana koncepcja pozostaje jeszcze słabo zaznaczona i rozwijana lub jest traktowana wąsko – jako model ochrony środowiska. Książka stanowi próbę wypełniania tej luki i zwrócenia uwagi na potrzebę realizacji założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce edukacyjnej oraz w kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli.

Anna Mróz

 

Książka składa się z czterech rozdziałów oraz końcowych wniosków i rekomendacji. Pierwszy rozdział poświęciłam zagadnieniom dotyczącym edukacji w kontekście wyzwań współczesnego świata. Omówiłam w nim technologiczne uwarunkowania obserwowanych obecnie przemian społecznych, scharakteryzowałam koncepcję rozwoju zrównoważonego, rozumianego jako przeciwwaga dla niekontrolowanej globalizacji. Ponadto przytoczyłam używane w literaturze naukowej definicje harmonijnego rozwoju jednostki, który jest koniecznym warunkiem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Ostatni podrozdział dotyczy zagadnień związanych z edukacją w społeczeństwie globalnej informacji.

W rozdziale drugim omówiłam kompetencje uznane za kluczowe dla zrównoważonego rozwoju. Kompetencje te powinny stanowić efekt współczesnego procesu nauczania, zwłaszcza zaś edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Starałam się ponadto wyjaśnić, dlaczego edukacja ta jest niezbędnym założeniem w przypadku edukacji całożyciowej. Rozdział drugi kończą rozważania na temat metod i form pracy nauczyciela – jako strategicznego elementu jego dydaktycznych oddziaływań. Podrozdział ten stanowi wprowadzenie do podjętej przeze mnie problematyki badawczej, której założenia przedstawiłam w rozdziale trzecim.

Rozdział trzeci zawiera omówienie założeń metodologicznych przeprowadzonych przeze mnie badań. Przedstawiłam w nim cel i przedmiot badań, problematykę badawczą, metody, techniki oraz narzędzia badawcze, kryteria doboru próby i charakterystykę próby badawczej, opisałam również teren i sposób organizacji badań.

Zaprezentowana w rozdziale czwartym analiza wyników badań stanowi próbę odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz jest podstawą sformułowanych wniosków i rekomendacji.

Książka jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych współczesną edukacją, a w szczególności promowaną przez UNESCO koncepcją edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Stanowi głos w dyskusji na temat tego, jak może i powinna działać współczesna szkoła, w której nauczyciele podejmują aktywne działania na rzecz harmonijnego rozwoju uczniów, a w szerszej perspektywie – świata.

 ebook

Pobierz darmowy fragment w formacie ebook: ePub i MOBI:  

 

fragment ebook w Impulsie                              fragment ebook w ImpulsiePolecamy również z tej kategorii:
Maciej Gliński
58.00
Małgorzata Przybysz-Zaremba
39.80

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Bogusław Śliwerski
59.80
Bogusław Śliwerski
69.80

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się