Szukaj
Aktualności
Sortowanie
  • Naukowo w Impulsie

Jednym z podstawowych filarów Oficyna Wydawniczej „Impuls” jest pedagogika i edukacja a w tym publikacje naukowe, nie dziwi zatem, że najnowsze publikacje IMPULSU dotyczą zagadnień naukowych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls" poleca nową serię publikacji pedagogicznych pod redakcją naukową Bogusława Śliwerskiego, Marii Czerepaniak-Walczak, Joanny Madlińskiej-Michalak, Jerzego Nikitorowicza, Wiolety Danielewicz i Mirosława Sobeckiego pt. IDEE – KONCEPCJE – PRAKTYKI. Ku życiu wartościowemu


Pierwszy tom zatytułowany: Idee – Koncepcje.


Do rąk Czytelników oddajemy teksty, które były przedmiotem dyskusji podczas obrad IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego organizowanego przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ku życiu wartościowemu Tom 1. Idee – KoncepcjeNiniejszy I tom, zatytułowany Ku życiu wartościowemu. Idee - Koncepce, przygotowanym pod redakcją przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Joanny Madalińskiej-Michalak i wiceprzewodniczącej Marii Czerepaniak-Walczak oraz przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk Bogusława Śliwerskiego, jest zbiorem wystąpień plenárních i wybranych referatów z sekcji problemowych.

Tom składa się z dwóch zasadniczych części zawierających teksty, których problematyka i narracje są zaproszeniem do dyskusji, naukowego namysłu oraz indywidualnych i zbiorowych inicjatyw edukacyjnych. Zawarte w nich idee i koncepcje są otwarte. Zawierają inspiracje, zaczyny postrzegania i rozumienia wychowania w warunkach dynamiki zmiany, wielości ofert obszarów i sposobów osobowej i zbiorowej transformacji, ale też pokus uproszczeń czy konformistycznego poddania się biegowi zdarzeń.Drugi tom zatytułowany:
Koncepcje – Praktyki


W pierwszym tomie pracy Ku życiu wartościowemu, zatytułowanym Idee – Koncepcje, skupiono się na przedstawieniu idei i koncepcji związanych z kreowaniem życia wartościowego, edukacji ku wartościom. Ku życiu wartościowemu Tom 2. Koncepcje – Praktyki W niniejszym, drugim tomie pt. Koncepcje - Praktyki, który także jest efektem IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, organizowanego przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, zredagowanym przez organizatorów Zjazdu, podjęliśmy próbę zwrócenia uwagi na koncepcje i praktyki, w tym na znaczenie pomocy, wsparcia i poradnictwa w edukacji ku wartościom.

Zamieszczone w niniejszym tomie teksty pozwolą uświadomić wartość i dylematy pluralizmu. Uczenie się pluralizmu z pedagogicznego punktu widzenia jest szczególną wartością w obecnych czasach. Uważamy, że wdrażanie do podejmowania prób zrozumienia odmiennych przekonań i postaw, a przede wszystkim do ustawicznej komunikacji i nabywania kompetencji obywatelskich jest niezbędnym zadaniem naszego środowiska. Pluralizm, likwidując i niwelując monopol instytucji i autorytetów, powoduje poważne uwikłanie egzystencjalne, co nakazuje pedagogice podjąć wiele wyzwań, proponować rozwiązania wspierające, dzielić się doświadczeniami oraz określać kierunki i perspektywy rozwiązań. Dlatego w większości prezentowanych tekstów Autorzy podejmują próby nowych odczytań, wskazują na walory odmiennych postaw i przekonań, na zaangażowanie w odczytywanie obecnej rzeczywistości, na znaczenie odmiennych potrzeb i przekonań, co w dyskursie humanistycznym stanowi szczególną wartość doskonalącą sprawność intelektualną i postawę tolerancji.

 

Wydawca poleca nowość w wersji papierowej i ebook:

Tom I: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/ku-zyciu-wartosciowemu-tom-1-idee-koncepcje,1946.html

Tom 2: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/ku-zyciu-wartosciowemu-tom-2-koncepcje-praktyki,1947.html


Zaprasza Oficyna Wydawnicza „Impuls“
zaprasza Impuls

 


Wysyłanie komentarzy jest dostępne dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się i dodaj komentarz.

 Logowanie


Wróć

Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2018 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się