Szukaj
Kategorie:  

Edukacja małego dziecka. Tom 10 (wersja papierowa)

Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian

Cena promocyjna:
48.00 /40.00
Promocja / Nowość


Oelszlaeger Beata
Szuścik Urszula
Ogrodzka-Mazur Ewa

Wydanie I, Kraków 2017, Format B5, Objętość 286 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

ISBN: 978-83-8095-311-6


pomoc Impulsu 


 polecamy Impuls
Studia i wyniki badań prezentowane w 10 tomie serii Edukacja małego dziecka – zatytułowanym Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian – warunkowane są z jednej strony krytyczną oceną wprowadzanych reform systemu edukacji w Polsce i realizacji kolejnych etapów proponowanych zmian strukturalnych oraz programowych w niższych klasach szkoły podstawowej. Natomiast z drugiej strony – w kontekście zachodzących współcześnie przemian społecznych i kulturowych – są próbą wskazania podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz ich perspektyw.
impul

Kierując się tymi założeniami, autorzy poszczególnych tekstów wskazują między innymi na kulturowe i poznawcze konteksty pedagogiki wczesnoszkolnej, która – powracając „do korzeni”, do paradygmatów wczesnej edukacji dziecka, do „nieobecnych dyskursów” – powinna reorganizować pracę pedagogiczną z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym, interpretowaną w kategoriach pomocy w rozwoju, pomocy wzajemnej oraz kształcenia dla rozwoju.


W obszarze kontekstów kulturowych istotne znaczenie autorzy przypisują:


1)    relacji dziecko – kultura – wychowanie, wiążącej sferę kultury z wartościami i osobowym samorozwojem oraz podkreślającej wolność i samookreślanie się (podmiotowość) dziecka;

2)    budowaniu poczucia wielowymiarowej tożsamości kulturowej dziecka w perspektywie indywidualnej (podmiotowej) i społecznej (zewnętrznej) w zakresie:

  • - kondycji Ja;
  • - koncepcji siebie w świecie;
  • - kompetencji działań (możliwego kontaktu ze światem i relacji z Innymi);


3)    uwrażliwianiu na Innego oraz dostrzeganiu odmienności ludzi innych kultur poprzez między innymi modyfikację funkcjonujących już u dzieci w wieku wczesnoszkolnym stereotypów i uprzedzeń;

4)    komunikacji i dialogowi, ponieważ podstawą „bycia” w kulturze własnej i rozumienia innych kultur jest język, będący dla dziecka jednocześnie narzędziem porozu­miewania się z otoczeniem, tworzywem dla działalności twórczej oraz obiektem poznania.


Konteksty poznawcze pedagogiki wczesnoszkolnej ukierunkowują przede wszystkim na:

1)    motywy poznawania świata i uczenia się, związane z zaspokajaniem najważniejszych potrzeb dziecka w tym wieku – więzi, tożsamości i samorealizacji, będących podstawowymi wyznacznikami rozwoju tempa, dynamiki i przebiegu jego aktywności poznawczej (w tym twórczej aktywności własnej), umożliwiającej mu ścisły związek z bliższym i dalszym otoczeniem kulturowym, które sprzyja zarazem „budowaniu” reprezentacji własnej osoby – związanej między innymi z zachowaniem własnej tożsamości, utrzymaniem lub podwyższeniem własnej pozycji w społecznym systemie znaczeń;

2)    konstruowanie wiedzy w szkole: uczenie się przez dialog i kontakt (między)kulturowy, które implikuje potrzebę innego podejścia do procesu pozyskiwania przez dziecko wiedzy, a zatem przejście od edukacji monologowej do edukacji dialogowej, związanej z tworzeniem znaczeń. Założenie to przekłada się na zmiany w teoriach edukacji, dotyczących takich obszarów, jak: wiedza nauczyciela, wiedza ucznia, komunikowanie się na lekcji oraz planowanie dydaktyczne. Wskazują również na perspektywy rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej, podkreślając znaczenie:

 

- w zakresie teorii pedagogicznej: promowania paradygmatów „kształcenia dla rozwoju” oraz „współbycia”, w tym skupienia zainteresowań na badaniach podstawowych i stosowanych w sferze tzw. rozwoju kierunkowego dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście zmieniającego się otoczenia społeczno-kulturowego; powiązania badań i studiów z najnowszymi nurtami filozofii, psychologii, socjologii, nauk o kulturze i innych dyscyplin wiedzy;

- w zakresie praktyki edukacyjnej: przygotowania nauczycieli oraz rodziców poprzez ich pedagogizację do roli przewodników i tłumaczy (między)kulturowych; poszerzenia dotychczasowego obszaru integracji w klasach I–III o integrację:

  • - wspólnych działań pedagoga i dziecka,
  • - zespołu klasowego,
  • - środowisk życia dziecka (domu rodzinnego, grupy rówieśniczej, szkoły),
  • - ofert edukacyjno-kulturowych (szkolnych i pozaszkolnych).Redaktorki żywią nadzieję, że kolejny tom z serii Edukacja małego dziecka zainteresuje teoretyków i badaczy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli i rodziców, że będzie skłaniał do formułowania nowych pytań w kontekście praktyki edukacyjnej i tym samym umożliwi Czytelnikom dostrzeżenie pełniejszego obrazu współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, w której żyje dziecko.

Ewa Ogrodzka-Mazur

 


Seria dwunastu tomów. Edukacja małego dziecka!

 
Przy zakupie całej serii wydawniczej promocyjna cena:  280,00 zł !

KUPUJĄC CAŁĄ SERIĘ WYDAWNICZĄ OSZCZĘDZASZ PONAD 30%: 

 

Edukacja małego dziecka. Tom 1 Edukacja małego dziecka. Tom 2 Edukacja małego dziecka. Tom 3
Edukacja małego dziecka. Tom 4 Edukacja małego dziecka. Tom 5 Edukacja małego dziecka. Tom 6
Edukacja małego dziecka. Tom 7 Edukacja małego dziecka. Tom 8  Edukacja małego dziecka. Tom 9
Edukacja małego dziecka. Tom 10 Edukacja małego dziecka. Tom 11  Edukacja małego dziecka. Tom 12

 

Edukacja małego dziecka - seria (kliknij tutaj):


Tom 1: Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy (
zobacz tuta)


Tom 2: Wychowanie i kształcenie w praktyce (
zobacz tutaj)


Tom 3: Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia (
zobacz tutaj)  


Tom 4: Konteksty rozwojowe i wychowawcze 
(zobacz tutaj) 


Tom 5: Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole (
zobacz tutaj)  


Tom 6: Wybrane obszary aktywności 
(zobacz tutaj)

Tom 7: Przemiany rodziny i jej funkcji (zobacz tutaj)


Tom 8: Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji (zobacz tutaj)


Tom 9: Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji (zobacz tutaj)


Tom 10: Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian 
(zobacz tutaj)


Tom 11: Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji 
(zobacz tutaj)


Tom 12: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej
(zobacz tutaj)

 

 

 


Polecamy również z tej kategorii:
Ewa Ogrodzka-Mazur
40.00
Ewa Ogrodzka-Mazur
40.00
Ewa Ogrodzka-Mazur
40.00

Inne książki tego autora:
Ewa Ogrodzka-Mazur
40.00
Ewa Ogrodzka-Mazur
40.00
Ewa Ogrodzka-Mazur
39.80

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Ewa Ogrodzka-Mazur
39.80
Katarzyna Bocheńska-Włostowska
38.00

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2019 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się