Szukaj
Kategorie:  

Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych (MOBI)

Cena: 25.00
Nowość
Ta książka jest również dostępna w wersjach:
  • EPUB 25.00 zł
    (Dostawa po płatności)


Jaworska Anetta

Ksiazka dostepna w wersji elektronicznej ebook (mobi). Ebook zabezpieczony systemem watermark

ISBN: 978-83-8095-100-6


Autorka podjęła udaną próbę analizy zasobów osobistych i społecznych znaczących w procesie oddziaływań penitencjarnych. Jest to […] książka wpisująca się w naukowy dyskurs o działaniach resocjalizacyjnych, jego różnych obszarach i płaszczyznach, które systematycznie potrzebują uaktualnień oraz rzetelnego spojrzenia badawczego. […] Publikacja jest wartościowa i potrzebna. Łączy elementy teorii z praktyką oraz wzbogaca literaturę z zakresu pedagogiki penitencjarnej. Podejmuje ważny temat psychospołecznego funkcjonowania osób pozbawionych wolności, które można modyfikować w toku świadomie zaplanowanych oddziaływań resocjalizacyjnych z uwzględnieniem aktywności zawodowej, fizycznej i artystycznej. Istotnym walorem opracowania jest przejrzyste zaprezentowanie rzetelnych wyników badań własnych, mających na celu określenie efektywności prowadzonych działań penitencjarnych.

Z recenzji dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW

 

Książka stanowi interesujące kompendium wiedzy na temat oddziaływań penitencjarnych. Anetta Jaworska dokonała wnikliwego opracowania zagadnień wiążących się z resocjalizacją penitencjarną oraz zaprezentowała wyniki badań własnych. Celem badań uczyniła lepsze dopasowanie pomiędzy działaniami interwencyjnymi, otoczeniem społecznym a poddanym tym wpływom człowiekiem, co wyraźnie i konsekwentnie wybrzmiewa w całej publikacji. Opracowanie jest obszerne, wyczerpujące, z licznymi odwołaniami do aktualnych źródeł polskich i zagranicznych – zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Na podkreślenie zasługuje erudycja Autorki, która w sposób profesjonalny odnosi się do podjętej problematyki, a także swobodnie porusza się wokół zagadnień przynależnych do dorobku innych dyscyplin naukowych […].

recenzji dr hab. Beaty Marii Nowak, prof. Pedagogium WSNS
 

 

Impuls polecaOddane w ręce Czytelnika opracowanie z konieczności dotyczy jedynie fragmentu prawdy o oddziaływaniach na sprawców przestępstw, którzy odbywają karę pozbawienia wolności. Do najważniejszych perspektyw teoretycznych, na których oparto podstawy tej książki, należą: teoria wsparcia społecznego oraz teoria zasobów. Teoria zasobów (Hobfoll 2006) dotyczy warunków charakteryzujących naturę człowieka oraz kulturę grupy, do której on należy, a ich optymalny poziom umożliwia jednostce radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Człowiek, dysponując paletą szczególnych uwarunkowań wewnętrznych – do których w pierwszej kolejności należą: adekwatne poczucie własnej wartości, poczucie koherencji oraz realistyczny poziom optymizmu – jest w stanie przeciwstawiać się niekorzystnym okolicznościom życia, a przy odpowiednim poziomie wsparcia zewnętrznego – na trwałe wprowadzać w swoje życie prorozwojowe zmiany. Teoria wsparcia społecznego ma natomiast dostarczyć wyjaśnienia tych czynników, które warunkują udany powrót do społeczności po odbyciu wyroku pozbawienia wolności. Formalne i nieformalne sieci wsparcia (Marchi, Koskinen 2015) (rodzina, przyjaciele, współpracownicy, pracodawcy, organizacje, stowarzyszenia i związki religijne) stają się w tym wypadku moderatorem uzyskiwania istotnych i pożądanych przemian resocjalizacyjnych. Jednym z elementów wsparcia są omawiane w książce oddziaływania penitencjarne opierające się na aktywności zawodowej, sportowej i artystycznej. Potencjał tkwiący w tego rodzaju aktywnościach jest w oczywisty sposób uzależniony od znacznie gęstszej sieci powiązań – przede wszystkim takich jak: stosunki społeczne (głównie relacje z osobami bliskimi), edukacja, rynek pracy – oraz od wielu czynników osobowościowych (systemu poznawczego i motywacyjnego, poczucia skuteczności i stabilności emocjonalnej), samooceny oraz czynników z zakresu aktualnego dobrostanu psychicznego (między innymi poczucia koherencji, a w tym – sensu życia i poziomu realnego optymizmu).

Badania przedstawione w ostatnich rozdziałach książki mają charakter wyłącznie ilościowy. Za przyjęciem czysto nomotetycznej perspektywy badawczej przemówiła konieczność całkowitego zobiektywizowania dokonywanych pomiarów, co zmierzało do ustalenia prawd ogólnych, mogących służyć nie tylko teorii, lecz także praktyce penitencjarnej. Zaprezentowane w końcowej części książki badania mają na celu wykazanie związku pomiędzy wybranymi zasobami osobistymi i społecznymi a podmiotowymi efektami resocjalizacji skazanych, którzy zostali poddani wybranym oddziaływaniom resocjalizacyjnym. Zakładano, że posiadane przez osadzonych zasoby – w postaci spójnej i bezpiecznej samooceny, poczucia koherencji oraz otrzymywanego wsparcia społecznego – mogą stanowić ważny czynnik zwiększający skuteczność wybranych oddziaływań penitencjarnych: przez pracę, sport i aktywność artystyczną. Paradoks kary pozbawienia wolności polega bowiem między innymi na tym, że wciąż większą wagę przykłada się do uzyskania posłuszeństwa skazanych podczas odbywanego przez nich wyroku niż do kształtowania u nich postawy twórczej, uczenia ich samodzielnego dokonywania wyborów oraz podejmowania własnych, świadomych decyzji, opartych na adekwatnej samoocenie, poczuciu koherencji i wsparciu społecznym otrzymywanym przede wszystkim poza formalnymi sposobami oddziaływań.


ebook

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej - ebook. 


Pobierz darmowy fragment w formacie ebook: ePub i MOBI:
  

 

fragment ebook w Impulsie                              fragment ebook w Impulsie

Ebooki w Impulsie


Polecamy również z tej kategorii:
Sławomir Przybyliński
38.00
Andrzej Dembiński
44.80

Inne książki tego autora:
Anetta Jaworska
30.00

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Zbigniew Ostrach
28.00
Andrzej Dembiński
44.80

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się