W ZWIERCIADLE HISTORII CHEMII

W ZWIERCIADLE HISTORII CHEMII

ISBN: 978-83-8095-072-6
30,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny

Podtytuł: Od soczewek Tschirnhausa i chemii Lavoisiera do odkrycia nowych pierwiastków chemicznych

Treści zawarte w niniejszej publikacji są skierowane do nauczycieli chemii na różnych szczeblach edukacji, w tym nauczycieli akademickich, a w szczególności tych, którzy przygotowują studentów do przyszłej pracy zawodowej w charakterze nauczycieli chemii. Będzie ona także dobrą lekturą dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studentów fizyki, a także studentów chemii i innych kierunków przyrodniczych. Ponadto książka ta adresowana jest do wszystkich Czytelników pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie omawianych w niej wybranych zagadnień z historii chemii.

Wersja książki
Ilość

Rozdział pierwszy nosi tytuł Wybrane narzędzia pracy chemików i fizyków w XVII i XVIII wieku. Autor przedstawia w nim informacje o „palących szkłach i soczewkach” produkowanych przez Tschirnhausa. Na wybranych przykładach omówił wykorzystanie tych przyrządów w eksperymentach przeprowadzanych we Francji. Następnie scharakteryzował techniki eksperymentalne wykorzystywane przez fizyków i chemików w badaniach powietrza atmosferycznego. Ponadto przedstawił sylwetki odkrywców gazów (różnych rodzajów powietrza).

W kolejnym rozdziale zatytułowanym Nowoczesna chemia Lavoisiera opracował wybrane fakty z życia i działalności naukowej A.L. Lavoisiera. Przybliżył działalność naukową jego żony, M.A. Lavoisier na rzecz rozwoju nowoczesnej chemii. Omówił wybrane fakty z życia i działalności naukowej drugiego męża M.A. Lavoisier – hrabiego Rumforda. Dalej przedstawił podstawowe założenia teorii flogistonu G.E. Stahla oraz teorii tlenowej A.L. Lavoisiera. Ponadto opisał wykorzystanie wagi przez Lavoisiera w badaniach eksperymentalnych oraz doświadczenia przeprowadzane przez niego w latach 1773–1785. Na końcu rozdziału przybliżył sylwetkę J. Śniadeckiego, który na początku XIX wieku propagował idee Lavoisiera w Polsce, a także przedstawił różnice w nazewnictwie pierwiastków chemicznych w czasach Śniadeckiego i w chemii z końca XIX wieku, pierwszej połowy XX wieku, jak również chemii współczesnej.

Prognozy odkryć nowych pierwiastków chemicznych to tytuł kolejnego rozdziału, w którym Autor przybliżył obrady Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Chemików w Karlsruhe w 1860 roku. Przedstawił prognozy D.I. Mendelejewa z 1871 i 1889 roku dotyczące odkrycia nieznanych pierwiastków, a także skupił się na postaci W. Ramsaya i prognozowanych przez niego właściwościach jeszcze nieodkrytych gazów szlachetnych. Rozdział zamyka prognoza M. Centnerszwera z 1936 roku, która skupia się na odkryciu pierwiastków chemicznych umiejscowionych w układzie okresowym za uranem. Zapoznał Czytelnika z odkryciem pierwiastków transuranowych, a także przedstawił najważniejsze informacje z życia ojca nowoczesnego modelu atomu E. Rutherforda.

W rozdziale czwartym Pierwiastki odkryte przez kobiety przybliżył sylwetkę M. Skłodowskiej-Curie, współodkrywczyni polonu i radu, jak również zwięźle scharakteryzował działalność badawczą kobiet w Instytucie Curie we wczesnym okresie rozwoju nauki o promieniotwórczości. Na końcu rozdziału opisał najważniejsze fakty z życia i działalności naukowej trzech kobiet, odkrywczyń pierwiastków chemicznych: L. Meitner, M.C. Perey i I. Tacke-Noddack.

Na strukturę niniejszej książki, poza wyżej wymienionymi rozdziałami, składa się również wstęp, zakończenie, spis literatury wykorzystanej przy jej pisaniu, a także aneks zawierający informacje o odkrywcach pierwiastków chemicznych. Autor pragnie w tym miejscu poinformować Czytelnika, że dla oznaczenia większości publikacji internetowych zawartych w bibliografii stosuję w książce ich trzyliterowe skróty.

Treści zawarte w niniejszej publikacji są skierowane do nauczycieli chemii na różnych szczeblach edukacji, w tym nauczycieli akademickich, a w szczególności tych, którzy przygotowują studentów do przyszłej pracy zawodowej w charakterze nauczycieli chemii. Będzie ona także dobrą lekturą dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studentów fizyki, a także studentów chemii i innych kierunków przyrodniczych. Ponadto książka ta adresowana jest do wszystkich Czytelników pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie omawianych w niej wybranych zagadnień z historii chemii.

W książce zawarte są między innymi najświeższe informacje, ze stycznia i czerwca 2016 roku, o syntezie i tymczasowym nazewnictwie czterech nowych pierwiastków chemicznych. W styczniu 2016 r. Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) zatwierdziła odkrycie czterech ostatnich pierwiastków w siódmym okresie układu okresowego o Z = 113, 115, 117 i 118. W czerwcu 2016 roku zaproponowała tymczasowe nazwy dla tych pierwiastków.

200 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-072-6

Wstęp     

Rozdział 1

Wybrane narzędzia pracy chemików i fizyków w XVII i XVIII wieku

1.1. „Palące szkła i soczewki” Tschirnhausa    

1.2. Wykorzystanie „palących szkieł” w eksperymentach przeprowadzanych we Francji   

1.3. Powietrze atmosferyczne w obszarze zainteresowań badawczych fizyków i chemików

1.4. Odkrywcy gazów. Różne rodzaje powietrza    

Rozdział 2

Nowoczesna chemia Lavoisiera

2.1. Wybrane fakty z życia i działalności naukowej Antoine’a Laurenta Lavoisiera (1743–1794)  

2.2. Nieocenione zasługi Marie Anne Pierrette Paulze Lavoisier dla rozwoju nowoczesnej chemii  

2.2.1. Benjamin Thompson (hrabia Rumford)    

2.3. Teoria flogistonu Stahla, a teoria tlenowa Lavoisiera    

2.4. Jędrzej Śniadecki – popularyzator idei Lavoisiera w Polsce    

2.4.1. Nazewnictwo pierwiastków chemicznych od Śniadeckiego do czasów współczesnych    

Rozdział 3

Prognozy odkryć nowych pierwiastków chemicznych

3.1. Pierwszy Kongres Chemików w Karlsruhe (Niemcy)    

3.2. Prognozy Dmitrija Iwanowicza Mendelejewa dotyczące odkrycia nieznanych pierwiastków chemicznych 

3.3. Sir William Ramsay. Prognozowanie właściwości jeszcze nieodkrytych gazów szlachetnych    

3.4. Prognoza Mieczysława Centnerszwera dotycząca odkrycia nowych pierwiastków chemicznych znajdujących się za uranem – 1936 rok  

3.4.1. Odkrycie pierwiastków transuranowych     

3.4.1.1. Ernest Rutherford (1871–1937) – ojciec nowoczesnego modelu atomu   

Rozdział 4

Pierwiastki odkryte przez kobiety

4.1. Najważniejsze fakty z życia Marii Skłodowskiej-Curie – odkrywczyni polonu i radu    

4.1.1. Działalność badawcza kobiet w Instytucie Curie we wczesnym okresie rozwoju nauki o promieniotwórczości  

4.2. Lise Meitner – współodkrywczyni protaktynu i procesu rozszczepienia jądra atomowego 

4.3. Ida Tacke-Noddack – współodkrywczyni renu 

4.4. Marguerite Catherine Perey – odkrywczyni fransu  

Zakończenie   

Bibliografia   

Aneks 

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło