• Obniżka
Drogi do demoralizacji dzieci i młodzieży – uwarunkowania i diagnoza

Drogi do demoralizacji dzieci i młodzieży – uwarunkowania i diagnoza

ISBN: 978-83-8095-938-5
45,71 zł
37,71 zł Oszczędzasz: 8,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Autorzy mają nadzieję, że publikacja będzie stanowić uzupełnienie literatury podejmującej tematykę dotyczącą roli rodziny i jej znaczenia w formowaniu młodych pokoleń, a także przybliży mechanizmy funkcjonowania dzieci i młodzieży wywodzących się z dysfunkcyjnych systemów rodzinnych.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Istotną rolę w polecanej publikacji odgrywają przede wszystkim rodzina i szkoła. Znamienna jest także rola osób wspierających (pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników poradni, pracowników socjalnych, pracowników sądu i innych pracowników placówek pomocy i wsparcia rodziny) dzieci i młodzież w procesie wychowawczym. Stąd w rozdziale pierwszym niniejszego opracowania ukazano znaczenie rodziny w kontekście wychowania dzieci. Dokonano analizy kwestii teoretycznych dotyczących rodziny w procesie przemian społecznych, polityki społecznej na rzecz rodzin, podstawowych regulacji prawnych w polityce społecznej, zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, ochrony prawnej rodziny i dzieci oraz postępowania z dzieckiem w sądzie. W rozdziale drugim przybliżono zagadnienie osamotnienia dziecka w rodzinie i jego skutków. W kolejnym Autorzy skupili się na problemach edukacyjno-wychowawczych dziecka w placówce szkolnej – „inności”, kłopotach z integracją w klasie szkolnej oraz pomocy, jakiej można mu udzielić. W rozdziale czwartym zajęli się szerzej zagadnieniem nieprzystosowania społecznego uczniów i jego zapobiegania – czyli istotą profilaktyki społecznej. Koncentrują się też na roli sądu w obszarze przeciwdziałania demoralizacji młodzieży. W rozdziale piątym przedstawili indywidualne przypadki młodych ludzi, będących w spektrum niedostosowania społecznego i pogłębiającej się demoralizacji. W ostatnim zaś analizują opisane przypadki.

Autorzy mają nadzieję, że publikacja będzie stanowić uzupełnienie literatury podejmującej tematykę dotyczącą roli rodziny i jej znaczenia w formowaniu młodych pokoleń, a także przybliży mechanizmy funkcjonowania dzieci i młodzieży wywodzących się z dysfunkcyjnych systemów rodzinnych.


Z recenzji dr hab. Beaty Cytowskiej, prof. UWr

Problematyka podjęta w publikacji jest bardzo istotna, ponieważ prześledzenie drogi prowadzącej do niedostosowania społecznego jednostki pozwala zrozumieć zawiłość przebiegu tego procesu, skomplikowanie losów osoby ulegającej demoralizacji, niejednoznaczny kontekst i złożoność czynników ją determinujących. Połączenie sił autorów, którzy wiążą swoje zainteresowania naukowo-badawcze z praktyką, pozwoliło na przygotowanie książki mocno osadzonej w trudnej i niedostępnej dla wszystkich rzeczywistości [...]. Uważam, że publikacja ma szansę zaistnieć w odbiorze społecznym. [...] Poruszone w niej wątki, a przede wszystkim ukazane losy młodych ludzi, mogą sprzyjać poznaniu zjawiska demoralizacji jednostki, jego korzeni, przebiegu i przyszłych skutków.

199 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-66990-29-6

Krzysztof Zajdel

Zajdel Krzysztofdoktor nauk humanistycznych, adiunkt, praktyk z wieloletnim stażem, jako wychowawca, nauczyciel, dyrektor szkoły. Obszar jego zainteresowań badawczych to przede wszystkim szkoła i uczniowie, pedagogika społeczna, psychologia wychowawcza, dydaktyka. Autor licznych monografii i setek publikacji dotyczących tej tematyki. Ministerialny ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, członek władz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, przewodniczący Stowarzyszenia wspierającego dzieci ze środowisk wiejskich, egzaminator OKE. Odznaczony między innymi: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrną odznaką: Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Nagrodzony przez Rektora UZ.

Przez wiele lat szkolący czynnych nauczycieli zarówno na kursach, studiach podyplomowych, jak i w placówkach oświatowych (do chwili obecnej). Współpracujący z innymi uczelniami w Polsce i za granicą, czego owocem są publikacje.


Lidia Wawryk
notka w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

  

Autor

Krzysztof Zajdel, Lidia Wawryk

ISBN druk

978-83-8095-938-5

ISBN e-book

 978-83-66990-29-6

Objętość

174 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

 

 

 

Wstęp               

1.    Znaczenie rodziny            

1.1.    Rodzina w procesie przemian społecznych           
1.2.    Polityka społeczna na rzecz rodzin          
1.3.    Podstawowe regulacje prawne w ramach polityki społecznej    
1.4.    Zakres świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych        
1.5.    Ochrona prawna rodziny i dzieci           
1.6.    Dziecko w sądzie: aspekty prawne i rodzinne        

2.    Osamotnienie dziecka           

2.1.    Poczucie osamotnienia dziecka           
2.2.    Znaczenie więzi emocjonalnej w rodzinie dla rozwoju dziecka           
2.3.    Skutki braku zaangażowania rodziców w wychowanie dziecka           

3.    Dziecko z problemami edukacyjno-wychowawczymi w placówce szkolnej            

3.1.    „Inny” w szkole           
3.2.    Problemy z integracją dzieci w grupie            
3.3.    Rodzaje pomocy udzielanej przez szkołę dzieciom z problemami          

4.    Istota nieprzystosowania społecznego – wybrane aspekty           

4.1.    Definicje, przyczyny i przejawy nieprzystosowania społecznego     
4.2.    Kryteria i typologie nieprzystosowania społecznego         
4.3.    Zapobieganie nieprzystosowaniu społecznemu – profilaktyka społeczna        

5.    Rola sądu w przeciwdziałaniu demoralizacji nieletnich    

5.1.    Podstawowe aspekty ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich        
5.2.    Rola opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów w diagnozowaniu młodzieży niedostosowanej społecznie 

6.    Analiza indywidualnych przypadków        

6.1.    Przypadek I. Chłopiec (lat 16)        
6.2.    Przypadek II. Dziewczyna (lat 17)       
6.3.    Przypadek III. Chłopiec (lat 15)       
6.4.    Przypadek IV. Dziewczyna (lat 16)     
6.5.    Przypadek V. Chłopiec (lat 14)     

7. Analiza opisanych przypadków        

7.1.    Sytuacja szkolna badanych        
7.2.    Początek i rozwój niedostosowania społecznego  
7.3.    Diagnoza pedagogiczna     
7.4.    Uogólnienia     

Zakończenie       

Bibliografia

fragment

Problematyka podjęta w publikacji jest bardzo istotna, ponieważ prześledzenie drogi prowadzącej do niedostosowania społecznego jednostki pozwala zrozumieć zawiłość przebiegu tego procesu, skomplikowanie losów osoby ulegającej demoralizacji, niejednoznaczny kontekst i złożoność czynników ją determinujących. Połączenie sił autorów, którzy wiążą swoje zainteresowania naukowo-badawcze z praktyką, pozwoliło na przygotowanie książki mocno osadzonej w trudnej i niedostępnej dla wszystkich rzeczywistości [...]. Uważam, że publikacja ma szansę zaistnieć w odbiorze społecznym. [...] Poruszone w niej wątki, a przede wszystkim ukazane losy młodych ludzi, mogą sprzyjać poznaniu zjawiska demoralizacji jednostki, jego korzeni, przebiegu i przyszłych skutków.

Z recenzji dr hab. Beaty Cytowskiej, prof. UWrKrzysztof Zajdel i Lidia Wawryk podejmują niebagatelny problem stopniowej demoralizacji dzieci i młodzieży. Nie jest to publikacja wprost z dziedziny resocjalizacji, ale przede wszystkim z pedagogiki społecznej. Autorzy skupiają swoją uwagę na możliwościach profilaktyki – jeśli nawet nie na zapobieganiu „wykolejeniu” młodych ludzi, to przynajmniej na ograniczaniu szkodliwego wpływu niekorzystnych warunków. Krzysztof Zajdel i Lidia Wawryk to pedagodzy o odpowiednich do takiego opracowania kompetencjach. Ich doświadczenie zawodowe zdobyte w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (przede wszystkim w szkołach i sądzie rodzinnym) oraz pogłębiona wiedza sprawiają, że przedstawione fakty poparte są rzetelną i wnikliwą analizą pedagogiczną. [...] Monografia spełnia ważne funkcje naukowe o charakterze teoretyczno-empirycznym. Ukazuje obraz współczesnych działań pomocowych podejmowanych wobec rodzin, czyli oddaje stan rzeczywistości. Ma również charakter informacyjno-dydaktyczny. Komunikatywny przekaz pozwala rekomendować tę książkę zarówno studentom jako potencjalnym pracownikom opiekuńczo-wychowawczym, jak i nauczycielom, będącym często pierwszymi osobami, które dostrzegają i doświadczają trudności dzieci i młodzieży w społecznym funkcjonowaniu.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Ferenz

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło