Szukaj
SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI
Kategorie:  

Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych (wersja papierowa)

Studium socjopedagogiczne

Nakład wyczerpany   


Sakowicz Tadeusz

Wydanie II, Kraków 2014, Format B5, Objętość 290 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

ISBN: 978-83-7850-625-6


       Niniejsze opracowanie, którego treść koncentruje się na problematyce systemów normatywnych w świadomości osób uwięzionych, przeznaczone jest zarówno dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w więziennictwie, jak również dla studentów przygotowujących się do pełnienia roli wychowawcy resocjalizującego, czy to w środowisku zamkniętym, czy w rzeczywistości otwartej, przed którą otwierają się stopniowo ogromne możliwości wypełniania zadań społecznie ważnych, a dotyczących przywracania społeczeństwu osób uwikłanych w aktywność przestępczą. Do realizacji tych zadań niezbędna jest diagnoza, której przedmiot stanowi człowiek traktowany jako całość wraz z jego kontekstem sytuacyjno-środowiskowych uwarunkowań funkcjonowania indywidualnego i społecznego...

    
      W książce podjęto próbę przybliżenia problematyki związanej z systemami normatywnymi, które zasadniczo stanowią przedmiot zainteresowania prawa. Do rzadkości można zaliczyć opracowania koncentrujące się na systemach normatywnych w świadomości osób uwięzionych a prowadzone przez pedagogów. Wśród nielicznych badań na ten temat na uwagę zasługują prace A. Szymanowskiej, która w publikacji Więźniowie i funkcjonariusze wobec norm obyczajowych i prawnych jako jedna z pierwszych przedstawiła analizy rzeczywistości więziennej, przez całe dziesięciolecia hermetycznej i bezwzględnie odciętej od społeczeństwa. Z kolei M. Kosewski, poszukując źródeł zachowania przestępczego, zaznaczył, że w procesie dojrzewania przestępczego coraz sprawniej działają mechanizmy redukcji dysonansu moralnego, redukujące czyny przestępcze do zwykłych zachowań, niepodlegających wartościowaniu, natomiast piętno społeczne i umieszczenie w zakładzie zamkniętym proces ten przyspieszają...

    
      Celem prezentowanej książki jest dokonanie socjopedagogicznej charakterystyki funkcjonowania Impuls poleca Resocjalizacjesystemów normatywnych w świadomości więźniów. W warunkach modernizacji społecznej, która realizuje się w Polsce od ponad dwudziestu lat, należy pytać o kondycję normatywną: prawną, obyczajową, moralną i religijną społeczeństwa.

     
     W opracowaniu, obejmującym tylko część zgromadzonych materiałów empirycznych dotyczących świadomości normatywnej więźniów, zwrócono uwagę tylko na wybrane kwestie. Na podstawie zebranych i przeanalizowanych wyników badań empirycznych ukazano religijność i moralność więźniów na początku pierwszej dekady XXI w. (głównie wartości, normy oraz oceny moralne i religijne) oraz ich przemiany.
Na książkę składa się pięć rozdziałów.

 

 

     
      Praca dra Tadeusza Sakowicza jest bodajże jedną z pierwszych dotykających normatywnych systemów społecznych w świadomości więźniów i ma- jącą zarazem charakter reprezentatywności [...]. Sądzę, że nie było dotychczas takich opracowań w Polsce, które pokazywałyby pewien obraz świadomości przestępców zarówno w kontekście ich życiowych uwarunkowań rodzinnych, charakteru aktywności przestępczej, jak i świadomości norm prawnych, obyczajowych, moralnych i religijnych. Publikacja zasługuje na szczególną uwagę przez wzgląd na połączenie dorobku socjologów i pedagogów z od- ległej i oddalającej się historii, jak również socjologów i pedagogów antycypujących perspektywę rozwoju społecznego na najbliższe lata.

Z recenzji prof. dra hab. Mirosława Śmiałka

 

 

 

 


Polecamy również z tej kategorii:
Sławomir Przybyliński
38.00
Andrzej Dembiński
44.80

Inne książki tego autora:

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Ludwika Konieczna-Nowak
30.00
Anetta Jaworska
39.80
Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska
38.00

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się