Klinika szkolnej demokracji

Klinika szkolnej demokracji

ISBN: 978-83-7308-734-7
19,05 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Przedmiotem książki jest wybrany nurt edukacji alternatywnej w polskim systemie oświatowym, który nadał już początek nowemu cyklowi przemian. Gdyby bowiem sięgnąć do koncepcji zmian edukacyjnych, dokonujących się według trzech typów mechanizmów interakcyjnych w państwowym systemie oświatowym:...

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Szkoła publiczna nie jest w realizowanych przez siebie funkcjach instytucją demokratyczną, gdyż nie są w niej powszechnie uznawane i szanowane zasady demokracji: wolności, godności, solidarności i praworządności w stosunku do wszystkich przedmiotów edukacji. Fundamentalnym bowiem warunkiem demokracji jest podmiotowość społeczeństwa, gwarancje kontrolowania wybranych przez nie władz oraz zaistnienie lokalnych struktur jednostkowego uczestnictwa i współodpowiedzialności. Tymczasem badania socjologiczne i pedagogiczne wykazują, że w szkołach publicznych nie jest przestrzegana zasada suwerenności nauczycieli w relacji z władzą oświatową, uczniów w relacjach z nauczycielami i rodziców w kontaktach z pedagogami.

Książka adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli, rodziców i nadzoru pedagogicznego szkół publicznych oraz do osób kształcących nauczycieli. Tropi zło w edukacji szkolnej, uniemożliwiające zaistnienie w niej demokracji, pomimo deklaracji ustawowych i dobrych intencji samych pedagogów.


Seria wydawnicza "Pedagogika alternatywna":

1. Edukacja w wolności

2. Klinika szkolnej demokracji

3. Wyspy oporu edukacyjnego

4. Edukacja autorska

5. Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki

198 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7308-734-7

Śliwerski Bogusław

Śliwerski Bogusławpedagog, profesor nauk społecznych, zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim i w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, dr h.c. multi, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011–2019), członek Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2010–2020) i członek Zespołu Nauk Społecznych pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej.

Ostatnio wydał między innymi: Pedagogika. Podręcznik akademicki (współred. Z. Kwieciński, wyd. nowe, Warszawa 2019); Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia (współaut. K. Maliszewski, D. Stępkowski, Kraków 2019); "Przyrzeczenie wierności sprawie socjalizmu...", czyli jak ZHP stało się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 roku (Kraków 2019); Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005–2016. Studium krytyczne (Łódź 2018); Pedagogia harcerskiego wychowania (Kraków 2018); Książki (nie)godne czytania? (Kraków 2017); Meblowanie szkolnej demokracji (Warszawa 2017); Habilitacja. Diagnoza. Procedury. Etyka. Postulaty (Kraków 2017); Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji (Kraków 2016); Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej (Kraków 2015); Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu (Kraków 2013).

Redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Teorii Wychowania”, członek rad naukowych czasopism pedagogicznych: „Littera Scripta Journals”, „The New Educational Review”, „Journal of Pedagogy” KNP PAN, „Chowanna”, „Przegląd Pedagogiczny”, „Forum Oświatowe”, „Auxilium Sociale Novum”, „Ars Educandi”, „Wychowanie na co Dzień”, „Problemy Wczesnej Edukacji” i „Horyzonty Wychowania”.

Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika porównawcza, andragogika i pedagogika (wczesno)szkolna. 

Blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Śliwerski Bogusław

ISBN druk

978-83-7308-734-7

ISBN e-book

978-83-7308-734-7

Objętość

172

Wydanie

II, 2008

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp


Rozdział I: Wzbudzanie demokracji w szkole


1. Demokracja w szkołach a decentralizacja systemu oświaty
2. Legitymizacja demokracji w szkole
3. Funkcje założone rady szkoły
4. Rekrutacja  członków  rady  szkoły
5. Udział uczniów w radzie szkoły
6. Rola nauczycieli w radzie  szkoły
7. Rodzice  w  radzie   szkoły
8. Dyrekcja  szkoły wobec rady szkoły
9. Personalistyczny wymiar demokracji w szkole
10. Zakres powszechności demokracji w szkołach


Rozdział II: Kto się boi rady szkoły?


1. A wszystko zaczęło się tak
2. Z nowym rokiem — starym krokiem!
3. Złe   dobrego   początki?
4. Od diagnozy do prognozy
5. Spór o projekt eksperymentu pedagogicznego w szkole
6. Losy  eksperymentu  pedagogicznego
6.1. Test na rodzicielskie zainteresowanie eksperymentem
7. Zatwierdzić statut i już!
8. Debata wokół kolejnych innowacji w szkole
9. Powrót do  statutu szkoły
10. Czy opiniować słowną deklarację projektu innowacji?
11. Kogo (nie)  ceni  dyrekcja szkoły?
12. Jak docenić nowatora, wstrzymując się od głosu?
13. Wyborcza końcówka roku szkolnego
14. Jak zaniedbać eksperyment pedagogiczny?
15. „Pies   ogrodnika"
16. Powtórka z wyborów
17. Prowokacja rady pedagogicznej (?)
18. Cisza przed burzą?
19. Białe  musi  być  czarne
20. Prawnicy swoje a dyrekcja swoje
21. Jak to jest z finansami szkoły?
22. Powrót do sporu o wicedyrektorkę w radzie szkoły
23. „Stan wojenny"
24. Ktoś   musi   odejść


Zamiast zakończenia

Glosa do zakończenia

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło