Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi

Podtytuł: 978-83-7587-595-9
ISBN:
38,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny
Prezentowana publikacja to efekt zamiłowania poznawczego wielu pedagogów, szczególnie pedagogów specjalnych. Dyskusja teoretyczna połączona z pracami o charakterze praktycznym na temat istoty twórczości osób niepełnosprawnych umożliwiła wyodrębnienie pewnych obszarów tematycznych. W niniejszej pracy stanowią one dwa odrębne rozdziały.
Ilość

Prezentowana publikacja to efekt zamiłowania poznawczego wielu pedagogów, szczególnie pedagogów specjalnych. Dyskusja teoretyczna połączona z pracami o charakterze praktycznym na temat istoty twórczości osób niepełnosprawnych umożliwiła wyodrębnienie pewnych obszarów tematycznych. W niniejszej pracy stanowią one dwa odrębne rozdziały.

W pierwszym rozdziale refleksja teoretyczna zainspirowana konkretną aktywnością twórczą osób niepełnosprawnych pozwoliła na odkrycie nowego wymiaru twórczości. Przykładem są artykuły A. Rakowskiej, B. Szczepankowskiego i A. Korzon, które wprowadzają czytelnika w tę problematykę. Autorzy kolejnych artykułów próbują odpowiedzieć na pytania, czym jest twórczość i czy rzeczywiście ma charakter wielowymiarowy…

 W drugiej części autorzy zwracają uwagę na potrzebę wykorzystywania nowych metod pomocy i rehabilitacji w rozwoju potencjału twórczego uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Analiza naukowa podjęta przez autorów koncentruje się wokół metod waloryzacyjnych, a także bardziej tradycyjnych metod: teatroterapii i muzykoterapii.  Polecamy w tym miejscu książkę Impulsu „Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi” z płytą DVD.

 

Książka adresowana jest do wszystkich osób, które interesują się wspomaganiem potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli pedagogów, terapeutów, rodziców, psychologów, rehabilitantów, studentów, a także do środowiska twórców otwartych na oryginalne przeżycia.

 

Warto odwołać się do maksymy Marii Grzegorzewskiej, wg której “nie ma kresu twórczości”. Twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej jest wyrazicielką jakże aktualnego dyskursu paradygmatycznego, o którym powinni pamiętać przyszli arteterapeuci, aby lepiej rozumieć i stymulować twórcze bytowanie każdej osoby niepełnosprawnej już od najwcześniejszych lat. Dzięki efektywnemu wsparciu niepełnosprawni będą stawali się podmiotami decydującymi o sobie, swoim samorozwoju i nieograniczonej samokreacji.

E. Lubińska-Kościółek

K. Plutecka

 

 


 Książka dostępna w wersji elektroniczneje book i ibuk
w następujących witrynach 

                               

                           

  

   

978-83-7587-595-9
100 Przedmioty

Lubińska-Kościółek Elżbieta

Wstęp

 

Część I

Wielowymiarowość i złożoność twórczości osób

z różnymi potrzebami edukacyjnymi

redaktor naukowy Elżbieta Lubińska-Kościółek

 

Ewelina Jutrzyna

Rozważania nad rozwojem potencjału twórczego osób niepełnosprawnych

 

Alicja Rakowska

Zasoby twórczej aktywności osób niepełnosprawnych

 

Bogdan Szczepankowski

Franciszek Ksawery Prek – pierwszy głuchoniemy literat

 

Aniela Korzon

Wartość twórczości osób niesłyszących dla wychowania przez sztukę dzieci i młodzieży z wadą słuchu

 

Katarzyna Plutecka

Twórczy charakter zdolności kierunkowych uczniów niesłyszących

 

Ditta Baczała

Twórczość niepełnosprawna intelektualnie

 

Dorota Podgórska-Jachnik

Refl eksje o teatrze osób niepełnosprawnych w kontekście ich edukacji, samorealizacji i terapii

 

6 Spis treści

Hanna Kubiak

Rozwijanie twórczego potencjału dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

 

Marta Wójcik

Kreatywny charakter twórczości osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Anna Grzebinoga

Uczestnictwo osób niesłyszących w kulturze

 

Część II

Wielostronne spojrzenie na praktyczne rozwiązania służące

rozwijaniu potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami

edukacyjnymi

redaktor naukowy Katarzyna Plutecka

 

Jolanta Baran

Warsztaty autokreacji jako forma przygotowania uczniów z niepełnosprawnością do działań transgresyjnych inspirowanych zorganizowaną aktywnością pozalekcyjną

 

Joanna Pawlikowska, Jolanta Zielińska

Metody waloryzacyjne jako sposób stymulujący twórczy potencjał dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym

 

Urszula Bartnikowska

Teatroterapia jako forma rehabilitacji osób z głębszą i wieloraką niepełnosprawnością. Rehabilitacja w życiu niepełnosprawnych

 

Elżbieta Lubińska-Kościółek

Aktorzy z niepełnosprawnością intelektualną

 

Izabela Bieńkowska

Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój i osiągnięcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Piotr Sipiorski

Wykorzystanie metody Integracji Sensorycznej jako stymulatora potencjału twórczego u dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń

 

Anna Jakoniuk-Diallo

Wykorzystanie muzyki w dynamizowaniu potencjałów rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością

 

Joanna Drozd-Kucz

Dziecko z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w świecie muzyki

Od percepcji muzyki do aktywności twórczej

 

Agnieszka Balicka

Muzykoterapia jako forma terapii i aktywności twórczej dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Stymulowanie potencjału twórczego

Podsumowując całość pracy zbiorowej pt. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi, należy podkreślić, iż zbiór wszystkich artykułów posiada dużą wartość zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Praca ta stanowi cenny wkład w literaturę z zakresu pedagogiki specjalnej.

Z recenzji prof. dr hab. Stanisławy Mihilewicz

 

            Przedłożona mi do recenzji książka została poświęcona Twórczej aktywności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Specjaliści zajmujący się teorią i praktyką funkcjonowania tych osób wiedzą, że w procesie rehabilitacji bardzo duże znaczenie ma aktywność własna osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To ona mobilizuje do działania i poprawia efekty prowadzonej terapii. Twórcze zainteresowanie może poszerzać kreatywność tych osób. Dlatego każda pozycja książkowa, która zajmuje się analizą problemu aktywności twórczej, godna jest zainteresowania i może stanowić przewodnik dla młodych, podejmujących studia lub pracę pedagogów. Przedłożona mi do recenzji monografia wpisuje się w dyskurs teoretyczno-praktyczny nad rolą potencjału twórczego w procesie rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Z recenzji dr hab. prof. DSW Małgorzaty Sekułowicz

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło