Podstawy edukacji. Tom 4

Podtytuł: ISSN 2081-2264.
ISBN:
44,80 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny
Kolejny, czwarty tom Podstaw edukacji, którego podtytuł brzmi Konteksty dydaktyczne, tak jak poprzednie, stanowi efekt poszukiwań naukowych zespołu Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Ilość

 

       Kolejny, czwarty tom Podstaw edukacji, którego podtytuł brzmi Konteksty dydaktyczne, tak jak poprzednie, stanowi efekt poszukiwań naukowych zespołu Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
       Głównym teoretycznym zamysłem tego i poprzednich tomów Podstaw edukacji jest powrót do podstaw pedagogiki, przy czym podstawy rozumiemy metaforycznie, jako zwrot ku naukom wobec pedagogiki podstawowym. W naszym myśleniu o pedagogice jest to bezpośrednie nawiązanie do epistemologii (filozofii), historii dyscypliny i istotnych, merytorycznych kwestii ważnych dla jej stanowienia (ciągłości i zmiany, sposobów definiowania podmiotu w edukacji). W przedkładanej Czytelnikom publikacji podejmujemy próbę opisu i wyjaśnienia oraz własnej interpretacji zjawiska tak istotnego praktycznie i teoretycznie, które funkcjonuje dydaktycznie jako proces nauczania-uczenia się.
         Podtytuł tomu Konteksty dydaktyczne wskazuje na zamiar przeniesienia debaty na temat paradygmatycznej zmiany w naukach pedagogicznych na grunt teorii kształcenia. Znakomita tradycja uprawiania dydaktyki jest tradycją filozoficzną, ale obejmuje też tworzenie konstrukcji teoretycznych obejmujących dziś takie dyscypliny, jak: psychologia, socjologia, pedagogika. Wydaje się, że dopiero w takim otoczeniu teoretycznym możliwe jest tworzenie ogólnej teorii szkoły, nauczania i uczenia się. Tylko tak szeroki kontekst pozwala na zarysowanie wizji edukacji, które mają szanse lec u podstaw społecznie akceptowanych filozofii kształcenia. Podjęte rozważania zbudowane zostały na następujących założeniach.

             Niniejszy tom dedykowany jest Panu Profesorowi dr. hab. Władysławowi Piotrowi Zaczyńskiemu z okazji Jubileuszu Jego osiemdziesiątych urodzin. Tytuł tomu Konteksty dydaktyczne trafnie oddaje specyfikę zainteresowań naukowych Profesora, którym poświęcił swe bogate w badawcze dokonania życie. Mamy nadzieję, że Profesor przyjmie ten skromny dowód uznania środowiska pedagogów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Życzymy Dostojnemu Jubilatowi kolejnych znaczących dokonań naukowych oraz pozostawania w zdrowiu i pogodzie ducha. Mamy nadzieję na przyszłe owocne spotkania naukowe.

 

 

 

 

 ISSN 2081-2264.
100 Przedmioty

Gofron Andrzej

Od redaktorów naukowych        7Jarosław Jagieła
Człowiek i Dzieło. Profesor Władysław Piotr Zaczyński       13Część 1. Ontologiczno-epistemologiczne podstawy teorii kształcenia
Władysław P. Zaczyński


W poszukiwaniu ontycznej tożsamości dydaktyki ogólnej       21
Stefan Mieszalski
Dylematy dydaktyki historycznie ugruntowane
i współczesne z nimi kłopoty       35
Andrzej Gofron
Teoretyczność pedagogiki a status poznawczy dydaktyki       41
Beata Gofron
Spór o status dydaktyki ogólnej jako dyscypliny naukowej       79
Maciej Woźniczka
Spór o koncepcje filozofii jako podstawę dydaktyki      111Część 2. Teoria a praktyka kształcenia
Gilles Baillat


Les savoirs de l’enseignant: éléments de problématique a` partir
de l’exemple français      137
Jarosław Jagieła
Transakcyjny kontekst dydaktyki      151
Katarzyna Perlińska
Społeczny wymiar stosowania pojęć i nabywania wiedzy      173
Mariusz Dembiński
Wyłanianie się podmiotu w autopojetycznie pojmowanej szkole      195
Mariusz Gajewski
Rola i znaczenie relacji wychowawca – wychowanek
z perspektywy założeń pedagogiki ignacjańskiej      213
Karol Motyl
System dydaktyczny Józefa Kalasantego      225Część 3. Dydaktyki szczegółowe – doświadczenia, propozycje
Zofia Agnieszka Kłakówna


Kulturowa koncepcja kształcenia w ramach języka polskiego
jako przedmiotu edukacji szkolnej      245
Paweł F. Nowak
Edukacja zdrowotna jako ukryty wymiar
wychowania fizycznego      265
Agnieszka Kozerska
Samokształcenie studentów w ramach procesu dydaktycznego
w szkole wyższej. Komunikat z badań nad percepcją nauki własnej      283
Sylwia Kita
Zachowania seksualne młodzieży a programy
profilaktyczne z obszaru seksualności      303Część 4. Z badań nad doskonaleniem procesu kształcenia
Robert Janik


Zagrożenie ekskluzją społeczną w krajach Unii Europejskiej
i możliwości jej przeciwdziałania za pomocą wielokulturowych
form oddziaływań psychoterapeutycznych oraz nowatorskiej
pracy dydaktycznej      323
Olga Rutkowska-Lis
Rozważania nad analizą podejścia do systemu edukacji przez
Nową Partię Pracy. Polityka oświatowa Anglii
a system dydaktyczny      343
Monika Stawiarska-Lietzau
W poszukiwaniu szczęśliwego twórcy – cechy osobowości
transgresyjnej a zadowolenie młodzieży z życia      353
Wioletta Sołtysiak
Bariery w podejmowaniu studiów telematycznych      369
Zbigniew Łęski
Nowe media w rzeczywistości szkolnej – rewolucja,
ewolucja czy regresja      387
Urszula Augustyńska
Metoda eksperymentu w szacowaniu efektów
projektu edukacyjnego      403

Podstawy edukacji.4

           Niewiele środowisk akademickich potwierdza swoją twórczością naukową tak, jak czyni to od lat zespół pod kierunkiem profesora Andrzeja Gofrona, że warto w sposób konsekwentny i refleksyjny traktować przedmiot zainteresowań badawczych jako wspólny dla szeroko rozumianych nauk o wychowaniu. Otrzymujemy kolejną rozprawę z serii Podstawy edukacji, która odsłania w intradyscyplinarnych analizach genezę, rozwój, nowe perspektywy, aspekty i przesłanki współczesnej dydaktyki. Znajdziemy tu interesujące debaty, analizy i wyniki badań, które znakomicie wpisują się w mającą miejsce w naszym kraju dyskusję wokół chaosu w dydaktyce i podejmowanych prób nadania mu pewnego ładu i znaczenia. Polecam czytelnikom publikację, której autorzy potwierdzają swoimi tekstami więź pedagogiki z humanistyką i naukami społecznymi, a zarazem rozbudzają w nas ciekawość tego, co będzie w kolejnym tomie.

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło