Pedagogika specjalna osób w starszym wieku

Pedagogika specjalna osób w starszym wieku

ISBN: 978-83-66990-84-5
0,00 zł

Zapowiedź wydawnicza 2022!

Prezentowana książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją z dziedziny pedagogiki specjalnej osób w starszym wieku, czyli nowej i obecnie intensywnie kształtującej się subdyscypliny – geragogiki specjalnej.

Publikacja z powodzeniem może być wykorzystana w kręgach naukowych, studenckich i zawodowo zajmujących się niepełnosprawnymi seniorami. Jest wartościowym źródłem dla osób pracujących z osobami starszymi, którzy mogą wzbogacić swoją wiedzę o kwestie związane z senioralną niepełnosprawnością oraz dla tych, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi i potrzebują dokształcić się w kwestiach gerontologicznych, poświęconych osobom starszym...

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Prezentowana książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją z dziedziny pedagogiki specjalnej osób w starszym wieku, czyli nowej i obecnie intensywnie kształtującej się subdyscypliny – geragogiki specjalnej. Gromadząc w jej ramach szeroką i usystematyzowaną wiedzę daje podwaliny pod rozwój tej subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Skupia się na rozwoju geragogiki specjalnej jako nauki, ale również na kwestiach praktycznych. W interdyscyplinarny sposób łączy zagadnienie niepełnosprawności i starości, umiejscawiając je na gruncie pedagogiki specjalnej, dotychczas skupionej na niepełnosprawnych dzieciach i młodzieży.

Niniejsza publikacja powstaje w odpowiedzi na obecne demograficzne wyzwanie, jakim jest konieczność zaspokajania potrzeb w zakresie samodzielnego funkcjonowania coraz liczniejszej populacji niepełnosprawnych osób w starszym wieku. Wskazuje na możliwości usprawniania zaburzonego funkcjonowania zanim konieczne stanie się dostarczanie usług opiekuńczych. Pokazuje, jak szerokie jest spektrum zaburzeń w okresie późnej dorosłości, jaka jest ich powszechność, przyczyny i skutki, jakie można stosować metody pracy, dopasowane do specyficznych możliwości i potrzeb seniorów. W założeniu ma stanowić kompendium wiedzy na temat wyłaniającej się obecnie nowej subdyscypliny pedagogiki specjalnej – geragogiki specjalnej, koncentrującej się na kwestiach niepełnosprawności i rehabilitacji w starszym wieku.

Książka składa się z 21 rozdziałów podzielonych na cztery moduły. Pierwszy moduł poświęcono geragogice specjalnej jako nowej subdyscyplinie pedagogiki specjalnej, dedykowanej niepełnosprawnym osobom w starszym wieku. Zaprezentowano ją jako pedagogię człowieka starego z niepełnosprawnościami, również jako dziedzinę nauki oraz obszar działalności zawodowej pedagogia specjalnego. W drugim module dokonano charakterystyki niepełnosprawności w starszym wieku w ujęciu demograficznym, psychologicznym, społecznym i prawnym oraz medycznym. Trzeci moduł poświęcono prezentacji działów szczegółowych geragogiki specjalnej: tyflogeragogiki (niepełnosprawność wzrokowa w starszym wieku), surdogeragogiki (niepełnosprawność słuchowa w starszym wieku), oligofrenogeragogiki (niepełnosprawność intelektualna w starszym wieku), logopedii (zaburzenia mowy w starszym wieku). Wyodrębniono ponadto geragogikę terapeutyczną (seniorzy przewlekle chorzy) koncentrującą się na seniorach z niepełnosprawnością ruchową i umysłową. Przybliżono również bardzo powszechny i silnie wpływający na jakość życia problem, zaliczany do wielkich problemów geriatrycznych, jakim jest nietrzymanie moczu oraz takie stany niespecyficzne, jak np.: bezsenność, niedożywienie czy odczuwanie chronicznego bólu. Ostatni rozdział tego modułu poświęcono działaniom resocjalizacyjnym prowadzonym z osobami w okresie późnej dorosłości. W trzecim module opisano specyfikę działań interwencyjnych prowadzonych w dziedzinie niepełnosprawności senioralnej, tj. wsparcie usprawniające (rehabilitacyjne), opiekuńcze i instytucjonalne.


Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Kilian Marlena

doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny (tyflopedagog). Naukowo zajmuje się zagadnieniem niepełnosprawności w starszym wieku oraz starością i osobami starszymi w ujęciu edukacyjnym i terapeutycznym. Jej zainteresowania dydaktyczno-badawcze obejmują takie obszary jak: pedagogika specjalna, zwłaszcza tyflopedagogika, gerontologia społeczna, geragogika, geragogika specjalna.

Niniejsza publikacja, pierwsze całościowe naukowe opracowanie w tej dziedzinie, jest dziełem 19 autorów - wybitnych i szeroko rozpoznawanych w świecie nauki i praktyki zawodowej specjalistów. To naukowcy: gerontolodzy, lekarze geriatrzy, psychiatrzy, psychologowie, socjologowie, pedagodzy, pedagodzy specjalni. Każdy z nich z perspektywy własnej specjalności pisze o potrzebach tej grupy wiekowej pacjentów.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Marlena Kilian (red. nauk.)

ISBN druk

978-83-66990-84-5

ISBN e-book

Objętość

... stron

Wydanie

I, 2022

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, format matowy

wstępny Spis treści:

I. GERAGOGIKA SPECJALNA ODPOWIEDZIĄ NA PROCES STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTW

1. Geragogika specjalna – pedagogią człowieka starego z niepełnosprawnościami - Adam.A. Zych
2. Geragogika specjalna jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej – Marlena Kilian
3. Pedagog specjalny wobec niepełnosprawności w starszym wieku – Remigiusz Kijak

II. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W STARSZYM WIEKU

4. Charakterystyka niepełnosprawności w starszym wieku – Anna Gutowska
5. Niepełnosprawność w starszym wieku w ujęciu demograficznym – Piotr Błędowski
6. Niepełnosprawność w starszym wieku w ujęciu psychologicznym – Aleksandra Błachnio
7. Niepełnosprawność w starszym wieku w wymiarze prawno-społecznym – Anna Szafranek
8. Niesprawność funkcjonalna seniorów w ujęciu medycznym – Barbara Bień

III. DZIAŁY SZCZEGÓŁOWE GERAGOGIKI SPECJALNEJ

9. Niepełnosprawność wzrokowa w starszym wieku – Marlena Kilian
10. Niepełnosprawność słuchowa w starszym wieku – Bogdan Szczepankowski
11. Niepełnosprawność rozwojowa w starszym wieku – Danuta Wolska
12. Zaburzenia mowy w starszym wieku – Olga Jauer-Niworowska
13. Seniorzy przewlekle chorzy – Piotr Majewicz
13.1. Niepełnosprawność motoryczna w starszym wieku –
Anna Skrzek
13.2. Zaburzenia psychiczne – Jakub Kaźmierski, Karina Nowakowska
13.3. Nietrzymanie moczu – Adrianna Maria Borowicz
13.4. Stany niespecyficzne – Katarzyna Broczek
14. Resocjalizacja w okresie późnej dorosłości – Sławomir Grzesiak

IV. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W DZIEDZINIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SENIORALNEJ

15. Specyfika edukacji i rehabilitacji w starszym wieku – Marlena Kilian
16. Opieka a samodzielność życiowa osób w starszym wieku – Wieczorowska-Tobis
17. Instytucjonalne wsparcie niepełnosprawnych seniorów – Elżbieta Bojanowska

Recenzowana publikacja podejmuje niezwykle ważny w obecnych czasach temat starzenia się społeczeństw, a w nim istotne zagadnienie dotyczące niepełnosprawności w starszym wieku. Ujmuje go w sposób interdyscyplinarny i opisuje z perspektywy: pedagogicznej, terapeutycznej, społecznej i medycznej, jednocześnie umiejscawiając na gruncie pedagogiki specjalnej. Odpowiadając na wzrastające z powodów demograficznych społeczne zapotrzebowanie w dziedzinie pracy edukacyjnej i rehabilitacyjnej z niepełnosprawnymi osobami w starszym wieku, książka daje podstawy rozwoju nowej subdyscypliny pedagogiki specjalnej – geragogiki specjalnej, poświęconej tej kategorii wiekowej niepełnosprawnych osób. W tym względzie należy uznać innowacyjność recenzowanej publikacji i jej potencjał w zakresie rozwoju i popularyzowania geragogiki specjalnej. Tym bardziej, że to pierwsza tego typu książka w Polsce, a ze względu na nowatorskie ujęcie tematu – niespotykana również na rynkach zagranicznych. [...]

Redaktorem naukowym monografii jest dr Marlena Kilian, pedagog specjalny, od początku swojej kariery naukowej koncentrująca się na temacie „niepełnosprawnej starości” i popularyzująca potrzebę wytyczenia w ramach pedagogiki specjalnej odrębnej subdyscypliny dedykowanej niepełnosprawnym seniorom. Temu tematowi poświęciła wiele artykułów naukowych – niniejsza monografia jest pierwszą pozycją książkową w tej dziedzinie. Interdyscyplinarny zespół autorów poszczególnych rozdziałów tworzą uznani i rozpoznawalni w swoich specjalnościach naukowcy, z dużym dorobkiem w obszarze pracy akademickiej i społecznej, co warto podkreślić i docenić.

Publikacja z powodzeniem może być wykorzystana w kręgach naukowych, studenckich i zawodowo zajmujących się niepełnosprawnymi seniorami. Jest wartościowym źródłem dla osób pracujących z osobami starszymi, którzy mogą wzbogacić swoją wiedzę o kwestie związane z senioralną niepełnosprawnością oraz dla tych, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi i potrzebują dokształcić się w kwestiach gerontologicznych, poświęconych osobom starszym. Biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie na publikacje podnoszące zagadnienia niepełnosprawności, opieki i rehabilitacji osób w starszym wieku oraz jakość merytoryczną recenzowanej monografii, z pełnym przekonaniem rekomenduję jej opublikowanie.

prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Zobacz także

Polecane tytuły ( 3 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło