Lindyberg Iwona, Krzemińska Dorota

Lindyberg Iwona

Dr Iwona Lindyberg jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego. Współtworzyła Pracownię Badań nad Niepełnosprawnością w Dorosłości, w której obecnie pracuje.

Aktualnie jest stałym ekspertem przy Gdańskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Gdańska na lata 2011–2015. Równolegle z pracą akademicką zajmuje się pracą terapeutyczną. Od 16 lat pracuje jako specjalista ds. rewalidacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Fundację Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia w Gdańsku.

Współpomysłodawczyni i współrealizatorka (wraz z mgr Marią Pęczak) realizowanego od ponad 10 lat projektu obejmującego prowadzenie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi metodą Ruchu Rozwijającego przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością.

Jej zainteresowania naukowe i badawcze ogniskują się wokół dorosłości osób z niepełnosprawnością oraz wsparcia (instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego) dorosłego człowieka z niepełnosprawnością i jego rodziny. Autorka w centrum zainteresowania stawia przede wszystkim indywidualne doświadczenia osób z niepełnosprawnością i ich bliskich. Najczęściej przyjmowanymi przez nią perspektywami badawczymi są perspektywa biograficzna oraz fenomenologiczna.

Od wielu lat wegetarianka, żywo zainteresowana prawami zwierząt. Koegzystuje na co dzień ze zwierzętami – w tym z trzema psami. Bliskie są jej poglądy Petera Singera, Marca Bekoffa czy też Andrew Linzeya. Ceni sobie duchowe nauki buddyzmu.

Jest mamą 20-letniego syna – studenta geografii na Uniwersytecie Gdańskim.

Krzemińska Dorota

Dr Dorota Krzemińska pracuje na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych oraz European Society for Disability Research ALTER. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół fenomenu niepełnosprawności, w szczególności niepełnosprawności intelektualnej, oraz podmiotów w różny sposób jej doświadczających. We własnych badaniach przyjmuje jakościową orientację metodologiczną. Stara się w nich odsłonić subiektywny ogląd świata człowieka z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób i środowisk, których trajektorie biograficzne splatają się z jego losem. Celem badań zaś staje się dążenie do tego, by rozpoznać i naszkicować fragment obrazu ich życia.

Dorota Krzemińska jest autorką wielu artykułów naukowych oraz książek: Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012) oraz — we współautorstwie z dr Iwoną Lindyberg — Wokół dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną. Teksty rozproszone (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012).

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło