A. Dziedziczak-Foltyn, B. Karpińska-Musiał, A. Sarnat-Ciastko

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn

Agnieszka Dziedziczak-Foltyndoktor habilitowany, socjolog edukacji, pracuje na stanowisku adiunkta (od 2003 roku) w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jako dydaktyk prowadzi zajęcia dotyczące funkcjonowania społeczeństwa polskiego, problemów edukacji i nauki oraz z zakresu komunikowania społecznego. Jako badacz zajmuje się relacjami pomiędzy kształceniem akademickim a rynkiem pracy oraz polityką szkolnictwa wyższego i jej obrazem w debacie publicznej. Habilitację uzyskała w 2018 roku na podstawie książki Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie publicznej. Bilans dyskusji o uniwersytetach (1990–2015) (Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łódź 2017). Zwolenniczka metod edukacji spersonalizowanej – zgłębia je w publikacjach na temat tutoringu, coachingu i mentoringu w szkolnictwie wyższym. Od lat współpracuje w tej materii z dr Beatą Karpińską-Musiał.

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności miękkich i jest autorką szeregu tekstów o tej tematyce dla Serwisu HR Wolters Kluwer. Promotorka coachingu umiejętności społecznych dla studentów/absolwentów, realizowanego projektowo w latach 2009–2014. W 2014 roku uzyskała certyfikat tutora akademickiego Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense (CW) i wystąpiła z warsztatami coachingowymi na I Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu organizowanym przez CW. W 2016 roku ukończyła II stopień szkolenia tutorskiego w CW, tj. praktyka tutoringu. Rok później w ramach IV Ogólnopolskiego Kongresu Tutoring (CW) wystąpiła wraz z dr Beatą Karpińską-Musiał z referatem pt. Instytucjonalna percepcja i implementacja tutoringu akademickiego w uczelni wyższej – doniesienia z pola badań, który zapowiadał niniejszą książkę. W 2018 roku ukończyła III stopień szkolenia i zdobyła akredytację tutorską. W tym samym roku uzyskała certyfikat trenera nauki, który umożliwia prowadzenie szkoleń dla kadry akademickiej. W 2019 roku uzyskała certyfikat mentora w ramach Międzynarodowego Kursu Mentoringu Stowarzyszenia Mentorów „Promentor” (pod patronatem Institute of Leaderships & Management w Londynie).

Od 2017 roku prowadzi tutoriale w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych na Uniwersytecie Łódzkim oraz szkolenia dla praktykujących tutorów. W planach ma doskonalenie sztuki tutorskiej i badania nad tutoringiem akademickim, w czym pomocny będzie projekt realizowany przez nią na macierzystym wydziale (MNiSW „Mistrzowie dydaktyki”).

Żona i mama nastolatka. Czas wolny spędza najczęściej na spacerach z psem. Lubi podróże zagraniczne, ale od kiedy doszedł czworonożny członek rodziny, kierunkiem wakacyjnym jest polskie morze.Beata Karpińska-Musiał

Beata Karpińska-Musiałdoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2010, Uniwersytet Gdański), magister filologii angielskiej (1993, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), od 2004 roku zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, od 2010 roku na stanowisku adiunkta. Od zawsze pasjonatka nauczania, a od 16 lat badaczka edukacji tutoralnej na poziomie szkolnictwa wyższego. Bada i realizuje dydaktykę akademicką w sposób interdyscyplinarny, łącząc wiedzę językoznawczą z pedagogiczną. W Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki UG prowadzi zajęcia dydaktyczne z językoznawstwa, glottodydaktyki, pedagogiki międzykulturowej, retoryki, akademickiego języka pisanego (angielskiego), a także wykłady i fakultety autorskie na specjalnościach nauczycielskich na temat motywacji do uczenia się w dobie transformacji uniwersytetu. Kształci przyszłych nauczycieli języków obcych w nurcie paradygmatów konstruktywistycznego i głęboko humanistycznego, z naciskiem na znaczenie podmiotowości i upełnomocnienia w kształceniu siebie oraz innych. Od 2016 roku aktywnie prowadzi tutoriale akademickie na Wydziale Filologicznym UG (w modelu oksfordzkim); od 2013 roku posiada certyfikat, a od 2019 – świadectwo akredytacyjne przyznane przez Collegium Wratislaviense (CW) z Wrocławia. W 2018 roku uzyskała dodatkowo międzynarodowy certyfikat mentora, przyznawany przez Stowarzyszenie Mentorów „Promentor”, a autoryzowany przez Institute of Leadership & Management w Londynie.

W latach 2014–2019 współpracowała z CW jako szkoleniowiec (w zakresie tutoringu szkolnego i akademickiego, a także innowacji dydaktycznych), ekspert oraz superwizor tutorów. Równolegle (2014–2016) zrealizowała w Uniwersytecie Gdańskim największy w Polsce projekt przygotowań oraz wdrożeń tutoringu w struktury kształcenia uniwersyteckiego finansowany przez tzw. mechanizm norweski: Islandię, Lichtenstein i Norwegię (EEA Grants & Norway Grants) oraz częściowo środki krajowe (FRSE). Efektem projektu były m.in. nagroda personalna rektora II stopnia za monografię autorską oraz nagroda FRSE dla UG w konkursie EDUinspiracje 2017. Autorka ponad 50 publikacji, w tym m.in. we współautorstwie z Agnieszką Dziedziczak-Foltyn (UŁ), Magdaleną Panońko oraz Izabelą Orchowską (UAM), oraz dwóch książek autorskich: Międzykulturowość w glottodydaktyce. O związku świadomości metajęzykoznawczej z kompetencją międzykulturową w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015) oraz Edukacja spersonalizowana w uniwersytecie. Ideologia – instytucja – dydaktyka – tutor (Wydawnictwo „Libron”, Kraków 2016). Od 2015 roku jest koordynatorką i współzałożycielką Centrum Tutorów UG, wewnętrznej grupy certyfikowanych tutorów uniwersytetu. Od ponad pięciu lat aktywnie wspiera implementację tutoringu w Uniwersytecie Gdańskim, aplikując o granty wewnętrzne celem sfinansowania tej formy dydaktyki oraz sama biorąc udział w szkoleniach doskonalących z dydaktyki akademickiej, w tym np. projekcie MNiSW „Mistrzowie dydaktyki”. Od 2018 roku członkini Zespołu Oceniającego pracującego przy ocenie wniosków w programach NAWA (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej).

Prywatnie żona naukowca i mama trzech synów, z których każdy spędzał dzieciństwo w innym mieście lub kraju. Jako globtroterka traktuje podróże prywatne i służbowe jako źródło ożywczej energii i bodziec do stawiania czoła życiu codziennemu. W bardzo wielu miejscach Europy czuje się jak u siebie, ale od 2004 roku żyje w Trójmieście, kocha bowiem Bałtyk od dzieciństwa. Spacery plażą traktuje jako hobby równe pisaniu książek, artykułów, bloga i poezji do szuflady.Adrianna Sarnat-Ciastko

Adrianna Sarnat-Ciastkodoktor nauk społecznych (2014, Akademia Ignatianum w Krakowie), magister pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej (2005, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie). Nauczyciel akademicki pracujący w Katedrze Badań nad Edukacją Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Członkini Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”. Pełnomocnik rektora UJD ds. tutoringu. Opiekun naukowy Studenckiego Naukowego Koła Terapeutów. Członek Rady Programowej Instytutu Tutoringu Szkolnego.

Funkcję tutora pełni od 2011 roku, kiedy to ukończyła szkolenie tutorskie organizowane w Warszawie przez Kolegium Tutorów przy wsparciu Centrum Pozytywnej Edukacji. Od 2009 roku aktywnie bada rozwój tutoringu przede wszystkim w przestrzeni polskiej szkoły. Autorka wyróżnionej w 2015 roku przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej rozprawy doktorskiej pt. Tutoring w polskim systemie oświaty. Badania nad rozwojem metody tutoringu ze szczególnym uwzględnieniem efektów jej stosowania dla nauczyciela i ucznia w ujęciu analizy transakcyjnej. Ma na swoim koncie wiele publikacji opisujących zjawisko tutoringu w polskim systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, w tym książek: Tutoring w polskiej szkole (Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2015), Relacje tutorskie w polskiej szkole w ujęciu analizy transakcyjnej (Wydawnictwo „Libron”, Kraków 2017), a także blisko 50 artykułów naukowych. Kierownik zespołu badawczego ds. ewaluacji projektu „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”, realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Otwartej w latach 2016–2018, który objął swoim zasięgiem ponad dziesięć tysięcy uczniów i blisko półtora tysiąca nauczycieli. Jako pełnomocnik rektora UJD ds. tutoringu organizuje przestrzeń dla zaistnienia pracy tutorskiej w macierzystej uczelni, troszcząc się o ciągłe doskonalenie kadry tutorów przez zapewnienie im szkoleń i superwizji. W 2018 i 2019 roku wyróżniona za swoją pracę przez rektor UJD nagrodą I stopnia. 

Pasjonatka podróży, przyrody i spotkań, ale także słowa pisanego, wszelkich twórczych działań z zakresu handmade oraz fotografii. Szczęśliwa mężatka i mama.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło