PEDAGOGIKA SPECJALNA

Pedagogika specjalna – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych

Pedagogika osób z niepełnosprawnościami wymaga kompleksowej wiedzy dotyczącej danych dysfunkcji oraz optymalnych technik terapeutycznych. Oferta wydawnictwa „Impuls” skierowana jest do studentów takich kierunków jak psychologia i pedagogika oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami. Książki mogą też przydać się rodzicom zainteresowanym tym tematem.

Oferowane przez nas publikacje dotyczą m.in. problemu autyzmu, który niestety bywa związany z głębokimi deficytami rozwojowymi. Inne omawiane zagadnienia związane z pedagogiką osób niepełnosprawnych to m.in. ADHD, Zespół Aspergera, Zespół Downa, mutyzm wybiórczy oraz różne formy niepełnosprawności intelektualnej. Poświęcone im publikacje znajdą Państwo w poszczególnych działach tej kategorii. Polecamy Państwu dział Terapie, w którym zamieszczamy materiały do wykorzystania w terapii i rehabilitacji poszczególnych dysfunkcji.

Wszystkie oferowane książki to rzetelne publikacje, oparte na najnowszej wiedzy naukowej oraz doświadczeniu lekarzy, pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów i terapeutów w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Doskonałym uzupełnieniem merytorycznym dla oferowanych pozycji mogą być nasze publikacje naukowe poświęcone zagadnieniom z zakresu pedagogiki specjalnej.

Pedagogika osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi

Oligofrenopedaogika, czyli pedagogika osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, skupia się na edukacji i kompleksowym wspieraniu osób dotkniętych dysfunkcjami rozwojowymi i obniżonym potencjałem poznawczym. Do zadań oligofrenopedagogiki należy również rewalidacja, czyli działania mające na celu usprawnienie zaburzonych procesów intelektualnych, a także wspierające mocne strony osoby dotkniętej niepełnosprawnością intelektualną.

Stopień niepełnosprawności intelektualnej zależy od potencjału poznawczego dotkniętej nią osoby, obliczanego na podstawie klasyfikacji Davida Wechslera. Zgodnie z nią, niepełnosprawność intelektualna występuje w przypadku wyniku niższego niż 70 punktów. Wynik wyższy klasyfikowany jest jako norma intelektualna.

Z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego mamy do czynienia w przypadku wyniku 55-69, co odpowiada poziomowi rozwojowemu dzieci 10-12 letnich. Stopień umiarkowany niepełnosprawności intelektualnej to obszar 35-54 punktów, odpowiadający funkcjonowaniu na poziomie od sześcio- do dziesięciolatka. Znaczny stopień niepełnosprawności wyznacza punktacja odpowiadająca wiekowi przedszkolnemu (4-6 lat), wynosząca między 20 a 34. Iloraz poniżej 20 to oznaka głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. Osoby nią dotknięte wymagają stałej opieki i pomocy.

Niezależnie od stopnia niepełnosprawności, procesy edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne powinny być indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości dotkniętych zaburzeniem osób. Pedagogika specjalna wymaga dużej wiedzy, kompetencji i odpowiedniego podejścia zajmujących się nią osób. Mamy nadzieję, że dostępne w naszej księgarni pozycje będą wartościowym wsparciem dla wszystkich osób, zajmujących się pedagogiką osób z niepełnosprawnościami, także intelektualnymi. U nas znajdą Państwo książki z zakresu oligofrenopedagogiki, które przydadzą się nauczycielom, terapeutom, ale również rodzicom i opiekunom, zajmującym się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w różnym wieku.

Jest 171 produktów.

Pokazano 1-18 z 171 pozycji
Aktywne filtry

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło