Cybal-Michalska Agnieszka, Paulina Wierzba

Cybal-Michalska Agnieszka

dr hab., prof. UAM; jest prodziekanem ds. planowania i sprawozdawczości naukowej, studiów podyplomowych i promocji oraz kierownikiem Zakładu Pedagogicznych Problemów Młodzieży na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowo-badawcze autorki koncentrują się wokół socjopedagogicznych problemów młodzieży, co znajduje odzwierciedlenie w jej aktywności naukowo-badawczej. Podsumowaniem dotychczasowych studiów teoretycznych i prac empirycznych autorki są monografie: Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne (Poznań 2001), Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne (Poznań 2006), jak również niniejsza praca – Młodzież akademicka a kariera zawodowa (Kraków 2013). Ponadto jest współredaktorką książek: Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie (Poznań – Leszno 2006), Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem (Poznań 2011), Studia z pedagogiki i nauk pogranicza (Poznań 2011), Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym (Poznań 2012).

Agnieszka Cybal-Michalska jest także autorką licznych artykułów naukowych podejmujących problematykę partycypacji młodzieży w nieustannie konstruowanej rzeczywistości europejskiej i globalnej oraz wyzwań świata „bezgranicznych” karier. Bliskie są jej również zagadnienia dotyczące europejskiego wymiaru edukacji oraz ewolucji edukacji w warunkach globalnych. Autorka swoje doświadczenia naukowo-badawcze pogłębiała podczas pobytów zagranicznych na University of London, University of Amsterdam, University of Stockholm, University of Edinburgh.

Paulina Wierzba – mgr pedagogiki i socjologii, doktorantka w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; przygotowuje dysertację doktorską zatytułowaną Kapitał kulturowy a uczestnictwo młodzieży w kulturze wysokiej i popularnej. Perspektywa socjopedagogiczna pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbyszka Melosika. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół przemian współczesnej kultury i społeczeństwa, przede wszystkim w kontekście społecznego konstruowania tożsamości młodzieży. Autorka artykułów naukowych z zakresu socjologii kultury i edukacji oraz pedagogicznej książki dla dzieci Co jedzą ludzie? (Poznań 2010).

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło