Miko-Giedyk, Carroll, Xhelilaj, Zenelaga, Sotirofski

Miko-Giedyk JustynaJustyna Miko-Giedyk, adiunkt w Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Pedagogiki I Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół pedeutologii i socjologii edukacji. Najważniejsze publikacje dotyczą współczesnej roli i zadań nauczyciela, w szczególności jego udziału w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów ze środowisk wiejskich.

Najważniejsze członkostwo: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Zespół Pedeutologii przy KNP PAN oraz ATEE (Association for Teacher Education in Europe).


Joy Carroll, starszy wykładowca w Primary Initial Teacher Training (ITT) na Uniwersytecie w Worcester w Anglii, gdzie uczy na kursach ITT na studiach licencjackich i podyplomowych oraz nadzoruje nauczycieli School Direct w szkołach. Wcześniej nauczycielka i asystentka dyrektora w szkołach podstawowych oraz kierownik Independent Nursery School, a także doradca szkolny w zakresie skutecznego rozmieszczania personelu pomocniczego. Obecnie w ramach studiów doktoranckich realizuje temat partnerstw między szkołami i uniwersytetami w ITT.


Joy CarrollLedia Kashahu Xhelilaj, doktor, wykładowca na Wydziale Edukacji Uniwersytetu „Aleksandr Moisiu” w Durrës, w Albanii. Autorka dwóch książek („The competence of the teacher and student”, „School and community”) oraz ponad trzydziestu artykułów, publikowanych głównie w czasopismach międzynarodowych. Gościła jako wykładowca w wielu uniwersytetach: University of College of Teacher Education Carinthia „Viktor Frankl”, Austria, University of Zadar, Croatia, Danubius University, Galati, Rumania, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w Polsce. W 2016 roku otrzymała nagrodę Badacz Roku przydzieloną przez „Albański Instytut Socjologii” .


Brunilda ZenelagaBrunilda Zenelaga, doktor, wykładowca na Wydziale Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Tiranie, uczestnik kilku programów wymiany uniwersyteckiej, m.in.: na Uniwersytecie im. Paula Valery-Montpelliera III we Francji, na Uniwersytecie w Sienie we Włoszech. Autorka i współautorka wielu artykułów opublikowanych w Albanii i za granicą, uczestnik wielu projektów badawczych, konferencji krajowych i międzynarodowych.


Kseanela SotirofskiKseanela Sotirofski, profesor, rektor Universitu “Aleksandër Moisiu” w Durres, w Albanii.. Współautorka krajowego modułu szkoleniowego „Blended learning with Learning Management Systems” wspieranego przez fundusze Unii Europejskiej i TEAVET. Od ponad 12 lat nauczycielka, badaczka, autorka publikacji naukowych i praktyk zajmujący się kształceniem nauczycieli oraz innymi zagadnieniami pedagogicznymi.

 

 

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło