Kuruliszwili Sergo

Kuruliszwili Sergo

dr – starszy wykładowca w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Zainteresowania badawczo-naukowe autora to wykorzystanie mediów elektronicznych w procesie kształcenia dorosłych i rozwiązywania problemów społecznych oraz pedagogiczno-wychowawcze i socjologiczne aspekty TI.

Informacje o autorach

Alicja Baum, dr – adiunkt w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwentka kierunku pedagogika specjalna. W 2011 roku obroniła pracę doktorską łączącą zagadnienia pedagogiki specjalnej i technologii informacyjnej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch zagadnień: środowiska rodzinnego ucznia zdolnego oraz wykorzystania TIK w edukacji specjalnej.

Daniel Kantor, mgr – asystent w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwent kierunków pedagogika specjalna oraz informatyka. Do zainteresowań badawczych autora należy wykorzystanie technologii informacyjnej w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, kształtowanie tzw. kompetencji informacyjnych oraz społeczne aspekty zjawiska rozwoju technologii komputerowych.

Joanna Łukasiewicz-Wieleba, dr − adiunkt w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. W obszarze jej pracy naukowej znajdują się metodyka informatyki i teoria twórczości. Od wielu lat zajmuje się także problematyką ucznia zdolnego; jest autorką wielu publikacji i realizatorką projektów badawczych z tego zakresu. Współpracuje z WCIES, prowadząc dla nauczycieli warszawskich szkół szkolenia z pedagogiki zdolności.

Anna Róża Makaruk, dr − adiunkt w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Zainteresowania badawczo-naukowe autorki dotyczą sposobów identyfikacji i rozwijania zdolności uczniów oraz kształcenia informatycznego na różnych poziomach edukacyjnych.

Justyna Wiśniewska, mgr − absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, obecnie asystent w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości APS. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki komputerowego wspomagania nauczania oraz wykorzystania e-learningu w edukacji ucznia zdolnego. Jest współautorką książek z zakresu grafiki komputerowej i technologii informacyjnej oraz autorką artykułów o tematyce pedagogicznej.

Maria Trzcińska-Król, dr – adiunkt w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w War­szawie. Zainteresowania naukowo-badawcze autorki koncentrują się w obszarach: edukacji medialnej; mass mediów, hipermediów i multimediów; problema­tyki ucznia zdolnego i twórczego; współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym ucznia.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło