Gawor Agnieszka, Głębocka Alicja

Gawor Agnieszka

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt Instytut Psychologii Wydziału Historyczno-Pedagogiczny na Uniwersytecie Opolskim. W latach 2006-2008 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Psychologii UO. Interesuje się psychologia społeczną i psychologią kliniczną.

Najważniejsze publikacje: Gawor A., Weryńska J. (2006). Dziecko - ważny twórca przez małe "t" [w:] Rola pasji i zainteresowań w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, Opole: Wydawnictwo MODN. Gawor A., Mandal E. (2007). Struktura stereotypu kobiety-polityka u polskich kobiet i mężczyzn, „Chowanna”, 1 (28), s. 79-93. Gawor A., Mandal E. (2006). The structure of a woman politician`s stereotype among polish women and men. [w:] A. Kuczyńska, E. K. Dzikowska (red.), Understending Sex and Gender, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. Gawor A. (2006). Stereotyp kobiety-polityka a wybrane zmienne demograficzne i psychologiczne, s. 155-171 [w:] A. Bronowicka (red.), Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005, Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2006. Gawor A., Gerber-Leszczyszyn H., Nawrat M., Nowak R. (2006) Psychologiczne aspekty komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, „Advances in Clinical and Experimental Medicine”, vol. 15, no.1. Dzwonkowska I, Gawor A. (2005). Czy zajęcia z zakresu psychologii twórczości rozwijają werbalną i niewerbalną ekspresję twórczą studentów? [w:] K. J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska (red.), Psychopedagogika działań twórczych. Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Głębocka Alicja

Alicja Głębocka jest – w zakresie problematyki psychologii wyglądu zewnętrznego, budowy ciała i postaw wobec samego siebie – uznanym specjalistą, osobą najbardziej chyba kompetentną w naszej psychologii polskiej. Napisana i oceniana książka jest tego dojrzałym, opracowanym wszechstronnie owocem, dziełem i wypadkową wielu lat pracy Autorki i prowadzonego przez nią zespołu. Wartość publikacji to wielka pomoc nie tylko uczonym, borykającym się z licznymi problemami funkcjonowania samooceny, ale i pomoc dla nieszczęśników, którzy mają problemy z akceptacją swego wyglądu, co w krańcowych wariantach prowadzi do poważnych komplikacji – anoreksji lub otyłości. Praca taka, napisana z wyraźną dwuwarstwową intencją (nauka i terapia), jest bardzo potrzebna na naszym rynku. Daje szeroki przegląd nurtów i stanowisk pojawiających się w literaturze fachowej i w literaturze popularnonaukowej, a nawet w ogólnych obszarach dyskursu społecznego. Podkreślam – jako całość praca jest znakomitym zestawem problematyki psychologii wyglądu i związanych nim trudności, zaburzeń.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło