Jadwiga Zwolakowska

Harcmistrzyni Jadwiga Zwolakowska urodziła się 19 marca 1895 roku w majątku Głębokie (Podlasie), zmarła 9 grudnia 1944 roku w Krakowie.

1915–1918 – była drużynową Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Kiszyniowie, twórczynią i samodzielną kierowniczką harcerstwa polskiego na Bessarabię

1918–1920 – pełniła funkcję kierowniczki oddziału drużyn miejskich Komendy Okręgu ZHP I B (Warszawa)

1921–1930 – jako drużynowa prowadziła 38. Drużynę Harcerek im. Królowej Jadwigi w Warszawie

1928–1930 – wchodziła w skład Komendy Chorągwi Warszawskiej Żeńskiej

1930–? – została kierowniczką Wydziału Zuchów Komendy Chorągwi Warszawskiej Żeńskiej

1930–1934? – była hufcową VI Hufca Harcerek w Warszawie

1930–1938 – sprawowała obowiązki kierowniczki Wydziału Zuchów Głównej Kwatery Żeńskiej/Głównej Kwatery Harcerek

1940–1942 – została powołana na komendantkę Okręgu Południe Chorągwi Warszawskiej Harcerek

1940–1942 – była członkinią Komendy Warszawskiej Chorąg­wi Harcerek

1942–1944 – pełniła funkcję referentki kształcenia starszyzny i organizowała kursy przygotowania zawodowego w Komendzie Chorągwi

Współtworzyła ruch zuchowy w Polsce. Zainicjowała stosowanie metody zuchowej w pracy z dziećmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.

Publikacje: Ćwiczenia i gry, oprac. wraz z E. Grodecką, Warszawa 1930; W gromadzie zuchów, podręcznik pracy zuchowej, pod. red. J. Zwolakowskiej, Katowice 1933; Nasze pieśni, zebrała i oprac. J. Zwolakowska, Katowice 1934; Wiersze i piosenki zuchów, zebrała J. Zwolakowska, Warszawa 1934; Piosenki i tańce zuchów, zebrała i oprac. J. Zwolakowska, Warszawa 1936; Opowiadania zuchowe, zebrała i oprac. J. Zwolakowska, Warszawa 1939; Zuchowe gry, przy współpracy J. Farjaszewskiej, Warszawa 1939; tłumaczenie przy współudziale I. Hube i M. Pryhody: V. Rhys Davids, Zuchowe czary. Książka dla Brązowych Sów, Katowice 1939.

Harcerski słownik biograficzny, t. 1, red. J. Wojtycza, Muzeum Harcerstwa – Marron Edition, Warszawa – Łódź 2006, s. 259–260.

Jarzembowski K., Kuprianowicz L., Harcmistrzynie i harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920–1949, Barbara HUP B. Gąsiorowska, Kraków 2006, s. 89.

Zawadzka A., Gawędy o tych które przewodziły, cz. 1, Olga Małkowska, Jadwiga Falkowska, Józefina Łapińska, Jadwiga Zwolakowska, HBW Horyzonty, Warszawa 2001, s. 248–293.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło