Mariusz Cichosz, Monika Lewicka, Aldona Molesztal

Mariusz Cichosz

prof. UKW, dr hab., kierownik Zakładu Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Swoją pracę badawczą koncentruje wokół problematyki podstaw teoretycznych pedagogiki społecznej i animacji społeczno-kulturalnej oraz funkcjonowania środowisk wychowawczych.

Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom z tych dziedzin – kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilkunastu książek, w tym m.in.: Współczesne środowiska wychowawcze (red. z R. Leppertem, Bydgoszcz 2011), Pedagogika społeczna. Zarys problematyki (Kraków 2014), O pedagogice społecznej i jej rozwoju (Kraków 2016).

Członek rad naukowych i wydawniczych czasopism pedagogicznych: „Pedagogika Społeczna” (do 2010), „Próby i Szkice Humanistyczne”, a także redaktor naczelny czasopisma „Edukacja, Animacja, Kultura”. Laureat Nagrody im. Profesor Ireny Lepalczyk Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za pracę badawczą z zakresu pedagogiki społecznej (2007).

Monika Lewicka

dr, adiunkt w Zakładzie Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wartości i ich hierarchii, młodzieży, małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa.

Autorka wielu artykułów naukowych podejmujących problematykę aksjologiczną i kwestie związane z rodziną, jak również monografii: Wybory życiowe studentów. Małżeństwo, rodzina, formy alternatywne (Bydgoszcz 2014), Świat wartości młodzieży akademickiej (Bydgoszcz 2015), Młodzież o sobie i codzienności szkolnej. Obok dyskursu jakości (współautorstwo z R. Cierzniewską i M. Gackowską, Toruń 2017).

Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Otrzymała Nagrodę Dyrektora Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za publikacje naukowe w 2017 roku.

Aldona Molesztal

dr, adiunkt w Zakładzie Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz członkiem Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się na wychowaniu, rodzinie, jakości życia i starości.

Autorka książki Człowiek, kultura, uczestnictwo (Bydgoszcz 2015), współautorka publikacji: Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia (z A. Błachnio, K. Kuryś-Szyncel i E. Martynowicz, Warszawa 2017), W kręgu wartości moralnych nauczyciela (z A. Tchorzewskim i W. Wołoszyn, Warszawa 1996), W kręgu powinności moralnych nauczyciela (z A. Tchorzewskim i W. Wołoszyn, Bydgoszcz 1994), współredaktorka tomu 7 Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (z B. Kają, Bydgoszcz 2007), a także autorka licznych artykułów naukowych w czasopismach i pracach zbiorowych.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło