Renata Nowakowska-Siuta, Katarzyna Dmitruk-Sierocińska

Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta

Nowakowska-Siuta Renata

pedagog, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024. Kierownik Katedry Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej. W latach 2020-2023 członek specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, kierownik Zespołu Międzynarodowych Badań Porównawczych. Ekspertka Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w programie Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie edukacji szkolnej i szkolnictwa wyższego, ekspertka NAWA oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 1998-2021 wykładała również w Uniwersytecie Warszawskim do 2007 roku na Wydziale Pedagogicznym a od 2007 do 2021 w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.

Autorka dziewięciu książek z zakresu pedagogiki porównawczej m.in.: Uniwersytet w systemie szkolnictwa wyższego Niemiec na europejskim tle porównawczym, (Warszawa 2005) Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badan i perspektywy rozwoju (Kraków 2014), Romantyczny i pragmatyczny. Idea uniwersytetu neohumanistycznego i jej społeczne rekonstrukcje (2018), O edukacji w Finlandii (2021). Redaktorka naukowa książek wieloautorskich, autorka ponad dziewięćdzesięciu artykułów, w tym w języku angielskim i niemieckim.

Wygłaszała wielokrotnie wykłady w uczelniach europejskich m.in. w Uniwersytecie Complutense w Madrycie, Uniwersytecie w Hamburgu, Technische Universität w Dreźnie, Uniwersytecie w Lipsku, Uniwersytecie w Bonn a także w Instytucie Kultury Polskiej w Wiedniu. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury oraz instytucjami naukowymi i edukacyjnym, w tym zajmującymi się kształceniem nauczycieli m.in. z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Kierownik i wykonawca w kilku projektach naukowych w tym w projektach międzynarodowych. Otrzymała wiele nagród za pracę naukową oraz dydaktyczną i współpracę z otoczeniem społecznym. Największą satysfakcję przyniosła jej nagroda przyznana przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego – Nauczyciel Akademicki Roku 2014.

Katarzyna Dmitruk-Sierocińska

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, oligofrenopedagog, starszy wykładowca w Katedrze Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik praktyk studenckich, kierownik studiów podyplomowych. Zainteresowania naukowe: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w per- spektywie porównawczej, edukacja wczesnoszkolna w wymiarze teoretycznym i praktycznym, nowatorskie formy edukacji małego dziecka, diagnoza pedagogiczna. Obecnie bada, jak literatura dla najmłodszych edukuje dzieci na temat śmierci. W praktyce akademickiej, od prawie 20 lat, dostraja programy praktyk studenckich do złożonych wymogów rynku pracy.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło