Renata Nowakowska-Siuta, Katarzyna Dmitruk-Sierocińska

Renata Nowakowska-Siuta

doktor habilitowany nauk humani­stycznych w zakresie pedagogiki, profe­sor nadzwyczajny Chrzescijańskiej Aka­demii Teologicznej w Warszawie oraz profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Na Uniwersytecie War­szawskim wyklada od 1994 roku, początkowo na Wydziale Pedagogicznym, a obecnie w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej. Od 2009 roku jest profesorem na Wydziale Pedagogicznym Chrzescijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej. Od 2008 roku pełni funkcję eksperta w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu pedagogiki porównawczej, polityki oświatowej oraz pedagogiki szkoły.

Katarzyna Dmitruk-Sierocińska

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, oligofrenopedagog, starszy wykładowca w Katedrze Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik praktyk studenckich, kierownik studiów podyplomowych. Zainteresowania naukowe: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w per- spektywie porównawczej, edukacja wczesnoszkolna w wymiarze teoretycznym i praktycznym, nowatorskie formy edukacji małego dziecka, diagnoza pedagogiczna. Obecnie bada, jak literatura dla najmłodszych edukuje dzieci na temat śmierci. W praktyce akademickiej, od prawie 20 lat, dostraja programy praktyk studenckich do złożonych wymogów rynku pracy.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło