Andrzej Józej Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska

Andrzej Józej Kozłowski

dr hab. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, zatrudniony na stanowisku profesora. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii zarządzania w sektorze publicznym, szczególnie zarządzania w samorządzie terytorialnym. Jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie finansów publicznych, prawa samorządowego oraz budżetu zadaniowego, autorem kilkunastu ekspertyz z zakresu zarządzania finansami samorządu terytorialnego, wielu uznanych publikacji naukowych, a także kilkuset kursów i programów dydaktycznych.

Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska

dr, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarowania kapitałem ludzkim na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz seminariach. Jest autorką i współautorką opracowań zwartych, głównie monografii, a także artykułów.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło