Kwiatkowska Henryka

Kwiatkowska Henryka

profesor doktor habilitowany, pedagog, pedeutolog. Od początku swojej drogi naukowej była związana z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kierowała Katedrą Pedeutologii i Kształcenia Nauczycieli. Od 1992 roku była wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pe­da­gogicznego, a od 1993 jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; kieruje Zespołem Pedeutologii pod patronatem KNP PAN. W 1996 roku została wybrana do Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN. Uczestniczyła w pracach Komitetu przez dwie kadencje. Była członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych oraz (przez kilka kadencji) przewodniczącą Rady ds. Kształcenia Nauczycieli działającej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Przez osiemnaście lat była zastępcą redaktora „Forum Oświatowego”. Obecnie jest redaktorem naczelnym „Studiów Pedagogicznych”. Autorka takich książek, jak: Przeżycie literackie a moralne postawy uczniów (1981), Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli (1988), Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategorie – praktyki (1997), Tożsamość zawodowa nauczycieli. Między anomią a autonomią (2005), Pedeutologia (2008), a także ponad dwustu artykułów i kilkudziesięciu książek pod redakcją lub współredakcją. Ma duży dorobek w kształceniu kadr – wypromowała trzynastu doktorów.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło